intTypePromotion=4
ADSENSE

Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem 1-7 trên 7 kết quả Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Nghiên cứu này làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh nói chung và cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng cũng như các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhằm giúp đơn vị Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

  pdf176p bautroibinhyen5 01-12-2016 39 11   Download

 • Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn tình hình hoạt động kinh doanh của ngành Bưu chính; đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm phát hiện những mặt tích cực và tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh; phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả và hiệu quả của Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Bưu điện tỉnh...

  pdf91p bautroibinhyen2 02-11-2016 52 16   Download

 • Thứ nhất do đặc điểm mô hình tổ chức mới của VNPT Thừa Thiên Huế. Trước năm 2008, các dịch vụ bưu chính, viễn thông do Bưu điện (cụ thể là VNPT) cung cấp. Từ năm 2008, VNPT Thừa Thiên Huế tách ra khỏi Bưu điện Tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động theo mô hình tổ chức mới của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với chức năng quản lý mạng viễn thông nội tỉnh và kinh doanh các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên,người dân...

  pdf124p bidao13 17-07-2012 191 91   Download

 • Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ban hành quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  doc2p thiennga_12 19-03-2018 11 0   Download

 • Quyết định số 63/2004/QĐ-BBCVT về việc chuyển Công ty Xây lắp Bưu điện thuộc Bưu điện tỉnh Thừa Thiên-Huế thành Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Huế do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

  pdf3p lawdn5 31-10-2009 42 2   Download

 • Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013 - 2015, định hướng 2020” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.

  pdf9p thanhpham11 11-03-2014 46 0   Download

 • Chỉ thị số 13/CT-UBND 3 về việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua bưu điện tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf6p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 38 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế
p_strCode=buudientinhthuathienhue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2