Các bước sử dụng api

Xem 1-4 trên 4 kết quả Các bước sử dụng api
 • JDBC là gì? Là các API Java chuẩn tắc để truy cập CSDL quan hệ Ứng dụng không cần quan tâm tới chi tiết cụ thể của CSDL Nằm trong Java SE (J2SE) Java SE 6 có phiên bản JDBC 4

  pdf0p nguyenvanhabk1 03-09-2012 97 20   Download

 • Trong cuối những năm 1990, một làn sóng virus lây lan qua mạng Internet, gửi qua e-mail, sử dụng thông tin liên lạc từ Microsoft Outlook tiêu huỷ. Một virus sẽ đơn giản chỉ e-mail các bản sao của chính nó tới từng địa chỉ liên lạc Outlook rằng đã có một địa chỉ e-mail.

  pdf6p yukogaru4 19-09-2010 57 19   Download

 • Trước khi bạn nhận được quá xa vào thiết kế giao diện người dùng, chúng ta hãy lấy một bước trở lại và làm một chút kế hoạch để kết thúc trở lại cơ sở dữ liệu của bạn. Oracle, Derby, hoặc Microsoft SQL Server, sẽ không được nhiều sự khác biệt bởi vì bạn sẽ không được nhận vào bất kỳ các tính năng tiên tiến của động cơ RDBMS.

  pdf15p kennguyen2 21-10-2011 25 7   Download

 • có một người sử dụng thực hiện chế độ tinh khiết, mà buộc bạn phải sử dụng phương pháp chỉ số chức năng. API GetCommandLineW. Thật vậy, nó trả về một con trỏ tới dòng lệnh kiểm tra của chúng tôi. Các cuộc gọi tiếp theo là một API shell32.dll.

  pdf62p banhbeo3 07-11-2011 18 4   Download

Đồng bộ tài khoản