Các bước thực hiện hợp đồng mua bán quốc tế

Xem 1-7 trên 7 kết quả Các bước thực hiện hợp đồng mua bán quốc tế
 • Tài liệu "Các bước thực hiện hợp đồng mua bán quốc tế" trình bày nội dung về những lưu ý trong việc thực hiện hợp đồng mua bán trong phạm vi quốc tế nhằm giúp các bạn hình dung được cần phải chuẩn bị những gì? khi thực hiện hợp đồng để hạn chế những rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc15p doxuan 15-07-2009 1500 682   Download

 • Ðây là một công việc rất phức tạp. Nó đòi hỏi phải tuân thủ luật quốc gia và quốc tế, đồng thời bảo đảm được quyền lợi quốc gia và đảm bảo uy tín kinh doanh của đơn vị.

  pdf10p daisyshop 27-07-2010 163 66   Download

 • Ngay từ khi thực hiện đổi mới và mở cửa nền kinh tế . Đảng và nhà nước ta đã chú trọng đến phát triển kinh tế đối ngoại trong đó có kinh doanh ngoại thương. Là một lĩnh vực quan trọng , ngoại thương có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế và là cầu nối giữa các quốc gia , không những về kinh tế mà còn góp phần cho sự xích lại gần nhau giữa các dân tộc . Sự phát triển của ngoại thương dựa trên cơ sở phân công lao động và...

  pdf33p hotmoingay5 19-01-2013 49 16   Download

 • Tham khảo bài giảng Thực hiện hợp đồng ngoại thương (CN. Nguyễn Cương), giúp hiểu về: Quy trình thực hiện hợp đồng giá CIF thanh toán bằng L/C. Các bước trong hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu,...

  ppt67p sasu111 12-03-2014 45 8   Download

 • - Để cho một công ty mua bán nợ ngân hàng hoạt động, khuôn khổ pháp lý sẽ phức tạp hơn nhiều so với các văn bản pháp lý quy định hoạt động của DATC công ty mua bán nợ thuộc Bộ Tài chính vì DATC chỉ có mục tiêu xử lý các khoản nợ và tài sản tồn đọng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Ở các nước, việc xử lý nợ xấu phải có luật riêng. Như vậy, xây dựng được quy trình pháp lý để cho công ty này hoạt động đã...

  pdf3p bibocumi20 16-12-2012 56 4   Download

 • Có thể nói, sự giao lưu kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới theo xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá đang đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển nền kinh tế thế giới. Các nước không chỉ bó hẹp hoạt động kinh tế của mình trong phạm vi quốc gia mà còn tham gia vào các hoạt động kinh tế toàn cầu hoặc khu vực để tận dụng mọi lợi thế so sánh.

  doc81p nhaquantritaiba 15-06-2011 182 58   Download

 • Sau khi hợp đồng mua bán ngoại thương đã được ký kết, đơn v ị kinh doanh XNK - với tư cách là một bên ký kết - phải tổ chức thực hiện h ợp đồng đó. Đây là một công việc rất phức tạp. Nó đòi hỏi phải tuân th ủ luật qu ốc gia và quốc tế, đồng thời bảo đảm được quyền lợi quốc gia và đảm b ảo uy tín kinh doanh của đơn vị.

  pdf16p newbievnx 08-04-2011 193 44   Download

Đồng bộ tài khoản