intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách viết tờ trình tặng kỷ niệm chương

Xem 1-1 trên 1 kết quả Cách viết tờ trình tặng kỷ niệm chương
  • Mẫu số 1 ĐƠN VỊ CẤP TRÊN Đơn vị:………………………. -------Số: ……………./TTr………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng …. năm …… TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thực hiện Thông tư số /2012/TT-BKHĐT ngày…/….

    doc2p muananghe 01-08-2013 639 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1343 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cách viết tờ trình tặng kỷ niệm chương
p_strCode=cachviettotrinhtangkyniemchuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2