intTypePromotion=3

Cải cách chính trên thế giới hiện nay

Xem 1-20 trên 63 kết quả Cải cách chính trên thế giới hiện nay
 • Nội dung chính của Bài tiểu luận "Xu hướng cải cách hành chính của một số quốc gia trên thế giới hiện nay" gồm có 5 phần: Định nghĩa “cải cách hành chính”, sự cần thiết của “Cải cách hành chính”, các xu hướng cải cách chính trên thế giới hiện nay, cải cách hành chính ở một số quốc gia trên thế giới hiện nay, nhận xét và bài học cho Việt Nam.

  doc21p hrm2014 06-01-2018 53 8   Download

 • Tiểu luận "Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay" có kết cấu nội dung gồm: Mở đầu, phân tích đề tài và kết luận. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của từng phần, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p sutihana 29-11-2016 83 12   Download

 • Ở Việt Nam hiện nay, khi mà hàng năm các khiếu nại hành chính thường tăng nhưng khiếu kiện hành chính lại ít và các toà hành chính không có nhiều việc để làm là vấn đề đáng để cho chúng ta suy nghĩ về hiệu quả hoạt động xét xử hành chính của toà án. Vì vậy, việc tham khảo kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của các mô hình giải quyết khiếu kiện hành chính trên thế giới và kết hợp khéo léo, tài tình những ưu điểm của các hệ thống tố tụng hành...

  pdf14p dontetvui 20-01-2013 85 21   Download

 • Cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước. Nhưng đồng thời đây cũng là một công việc vô cùng khó khăn và phức tạp. Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực.

  pdf17p bongbongcam 12-08-2010 1218 626   Download

 • Cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước. Nhưng đồng thời đây cũng là một công việc vô cùng khó khăn và phức tạp.

  pdf17p daodungdkn117 05-03-2010 824 370   Download

 • cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước.Đổi Mới là một chương trình cải cách kinh tế và một số mặt xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng vào thập niên 1980. Chính sách Đổi Mới được chính thức thực hiện từ Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần VI, năm 1986 [1]....

  pdf78p thanhthao100 04-11-2011 332 119   Download

 • Ngày nay, trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và văn hoá, cải cách hành chính trở thành một trào lưu, là một nhu cầu tự thân, nỗ lực của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ làm tôn chỉ, mục đích chủ yếu,để từđó xây dựng, phát triển vàhoàn thiện nền hành chính....

  doc23p dinhthao00 14-06-2011 2064 481   Download

 • Trên cơ sở khái quát về bối cảnh kinh tế - tài chính trên thế giới và trong nước, xác định các thách thức đặt ra trong quản lý tài chính công ở Việt Nam hiện nay và tìm kiếm các giải pháp cải cách quản lý tài chính công nói chung ở tầm quốc gia cũng như ở từng bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới.

  pdf25p nomoney3 10-02-2017 116 34   Download

 • Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là một trong những yếu tố góp phần vào thành công trong việc quản lý nhà nước nói chung. Hiện nay các nước trên thế giới nói chung và cả Việt Nam chúng ta nói riêng cũng đang cố gắng xây dựng một tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, nhẹ nhàng, hoạt động có hiệu quả và không bị chồng chéo.

  pdf9p eight_12 06-03-2014 106 14   Download

 • ĐCS Trung Quốc là một đảng lâu đời và lớn trên thế giới hiện nay. Lâu đời, vì tính đến năm 2006 này ĐCS Trung Quốc sẽ tròn 85 tuổi. Lớn vì ĐCS Trung Quốc có 70,8 triệu đảng viên (số liệu tính đến 31- 12- 2005)1. Trong 85 năm qua, ĐCS Trung Quốc đã trải qua 28 năm lãnh đạo nhân dân các dân tộc Trung Quốc đứng lên đánh đổ sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến, và chủ nghĩa t- bản quan liêu, giành chính quyền trong cả n-ớc lập nên...

  pdf13p gaunau123 27-11-2011 45 11   Download

 • Bài viết "Trào lưu cải cách giáo dục trên thế giới trong thế kỷ XX" có nội dung diễn ra 2 lần cải cách. Trào lưu cải cách giáo dục (CCGD) lần thứ nhất, diễn ra trong những thập niên đầu của thế kỷ XX, chịu ảnh hưởng của triết học và chính trị. Trào lưu CCGD này đã thúc đẩy sự biến đổi giáo dục từ trạng thái truyền thống sang hiện đại; Trào lưu cải cách giáo dục lần thứ hai, diễn ra vào những năm 50, 60 của thế kỷ XX.

  pdf7p sieunhansoibac2 07-04-2018 19 1   Download

 • ày nay, trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và văn hoá, cải cách hành chính trở thành một trào lưu, là một nhu cầu tự thân, nỗ lực của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ làm tôn chỉ, mục đích chủ yếu,để từđó xây dựng, phát triển vàhoàn thiện nền hành chính.

  pdf163p lanlan38 01-04-2013 86 31   Download

 • Tài liệu Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Xã hội học tập - những vấn đề lý luận chung, kinh tế tri thức và xã hội học tập, sự phát triển giáo dục của một số nước trên thế giới hiện nay hướng tới xã hội học tập, các cuộc tranh luận để đi tới xây dựng mô hình xã hội học tập, những xu thế cải cách giáo dục trên phạm vi toàn thế giới,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf92p vizeus 07-03-2019 20 2   Download

 • Hiện nay chúng ta đang nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp, trong đó có nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước. Việc nghiên cứu cơ cấu tổ chức của chính quyền Trung ương, cơ cấu tổ chức chính quyền cấp dưới và chính quyền địa phương của các nước trên thế giới trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết và có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.

  pdf10p eight_12 06-03-2014 264 64   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, việc hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở các quốc gia là một vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảo vệ đất nước, góp phần ổn định tình hình khu vực. Việc xây dựng cơ cấu tổ chức chính quyền hoàn thiện, phù hợp với sự phát triển chung của quốc tế thực sự là mục tiêu hướng đến của tất cả các nước trên thế giới.

  pdf10p eight_12 06-03-2014 100 29   Download

 • A- MỞ BÀI : Chúng ta đang sống trong một thời đại cách mạng công nghiệp. Quanh ta khắp nơi trên thế giới đã và đang diễn ra quá trình chuyển đổi trong đời sống kinh tế. Quá trình cải cách kinh tế là thử thách lớn nhất đối với tất cả các dân tộc và các chế độ muốn thay đổi mô hình hoạt động kinh tế của mình. Có nhiều xu hướng khác nhau, song có một chủ đề chung là chuyển nền kinh tế sang định hướng thị trường.

  pdf8p ttcao1 22-08-2011 98 18   Download

 • :cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang gây ra những thay đổi to lớn trên thế giới. -cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển hết sức mạnh mẽ,với trình độ ngày càng cao,tạo ra điều kiện tăng nhanh năng lực sản xuất.Trung bình cứ 10 đến 15 năm của cải nhân loại tăng gấp đôi.Từ đố tạo ra những thay đổi trong nhiều quan niệm của đời sống xã hội từ kinh tế đến chính trị,văn hóa...

  pdf219p nokia_12 07-05-2013 73 18   Download

 • 1. Xét trên bình diện chung, văn hoá là linh hồn của một quốc gia, dân tộc. Sự phát triển toàn diện của một xã hội, không thể không coi trọng xây dựng văn hoá. Một đất n-ớc hiện đại hoá không những phải có nền kinh tế phồn vinh mà càng phải có nền văn hoá phồn vinh. Về xây dựng và phát triển văn hoá, xét trên bình diện thế giới, dù thế giới ngày nay đang nằm trong bối cảnh chung của toàn cầu hoá và xu thế hội nhập, mở cửa, nh-ng mỗi n-ớc tuỳ...

  pdf8p bengoan258 06-12-2011 58 6   Download

 • Bài báo giới thiệu về PISA, chương trình nghiên cứu so sánh, đánh giá trình độ học sinh quốc tế lớn nhất trên thế giới từ trước đến nay, được bắt đầu từ năm 2000 và tiến hành ba năm một lần. Ngoài việc trình bày mục đích, phương pháp, tiến trình thực hiện, bài báo cũng đã phân tích các kết quả chính của PISA qua các kì và các nguyên nhân cơ bản dẫn đến các kết quả này.

  pdf9p nganga_05 25-09-2015 29 4   Download

 • Sau hơn 20 năm (từ 1979 đến nay) thực hiện chính sách cải cách mở cửa, kinh tế Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn, thu hút sự chú ý của cả thế giới. Kim ngạch ngoại thương hai chiều của Trung Quốc đã tăng từ 28 tỷ USD năm 1982 lên 510 tỷ USD năm 2001. Năm 2001, Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu đứng thứ bẩy thế giới (266,3 tỷ USD) và là nước nhập khẩu đứng thứ 8 trên thế giới (243,7 tỷ USD). Cho đến nay, tương ứng với các thời kỳ,...

  pdf106p ngochanh 28-07-2009 1181 536   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Cải cách chính trên thế giới hiện nay
p_strCode=caicachchinhtrenthegioihiennay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản