Cẩm nang học tập

Tham khảo và download 5 Cẩm nang học tập chọn lọc sau:
 • Tham khảo sách 'cẩm nang và chiến lược dành cho học tập', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf172p knm_111 26-04-2012 653 410   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang học tốt - viết một bài nghiên cứu', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p oxano2 05-03-2011 53 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang học tốt', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p oxano2 05-03-2011 44 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang học tốt - viết luận cho lớp học văn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p oxano2 05-03-2011 42 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cẩm nang học tốt bài văn năm đoạn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p oxano2 05-03-2011 43 6   Download

Đồng bộ tài khoản