intTypePromotion=1
ADSENSE

Cần cẩu derrick

Xem 1-20 trên 35 kết quả Cần cẩu derrick
 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế cần trục derrick tải trọng nặng 3 tấn lắp trên tàu thủy, chương 19', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p conloc01 16-12-2010 138 23   Download

 • Cụm mã bắt dây nâng cần được hàn trên đỉnh tháp để lắp cụm ròng rọc của palăng nâng cần. Kết cấu cụm mã quay cũng được tiêu chuẩn hóa TOCT 8834-58 theo lực nén ta cũng sác định được kích thướt chính bảng (4-4) Bảng 4-3. Kích thướt cụm mã dây nâng cần Tải cho phép, kN D D1 H h0 h1 h2 55 85 265 140 40 80 A1 A2 b s R B 92 36 10 42 112 63 A 75

  pdf5p conloc01 16-12-2010 89 13   Download

 • Chọn Sơ Bộ Kích Thước Mặt Cắt Tháp Cấu Cột cẩu thường có mặt cắt tròn. Mỗi đoạn có thể là tấm tôn được cuốn thành hình trụ, hình côn và được nối với nhau bằng một mối hàn dọc. Khi ghép các đoạn cột với nhau, cần ghép sao cho mối hàn dọc ở hai đoạn lệch nhau 900, chiều dài cũng lệch nhau không ít hơn 0,125 chu vi ống. Các mối hàn cần có vát mép chữ V, hàn giáp mối hàn phải được kiểm tra bằng tia rơnghen hoặc tia gramma. Tại chỗ cột đi qua ngang...

  pdf5p conloc01 16-12-2010 79 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế cần trục derrick tải trọng nặng 3 tấn lắp trên tàu thủy, chương 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p conloc01 16-12-2010 114 7   Download

 • Tính chọn cáp Trong quá trình làm việc của cơ cấu quay thì dây cáp được cuốn lên tang, qua ròng rọc đổi hướng. Để tiện lợi trong khi làm việc, giảm lực căng dây cáp và giảm đường kính kích thước bộ truyền động. Ta chọn sơ đồ palăng đơn với bội suất palăng a = 4 để quay cần. + Lực căng định mức xuất hiện ở palăng quay cần khi góc nâng nhỏ nhất với hệ cần Mo – Xlêvinh được xác định theo công thức (5.15 tr.186 sổ tay Thiết bị tàu thủy T2):...

  pdf5p conloc01 16-12-2010 160 34   Download

 • Để kích thước và cơ cấu phanh được nhỏ gọn ta sẽ đặt phanh ở trục thứ nhất, mômen phanh được tính theo công thức: Kiểm tra thời gian phanh cho vị trí nguy hiểm nhất, khi phanh cần có vật nâng đang ở vị trí thấp nhất: Vậy thời gian phanh với lực tổng lớn nhất ở vị trí nguy hiệm nhất nằm trong giới hạn cho phép (45)s Kiểm tra khả năng giữ cần

  pdf6p conloc01 16-12-2010 91 12   Download

 • Ta phân thành 10 vị trí của cần tương ứng với các góc nghiêng, Ứng với 150, 200, 300,.....730. Để tính lực trung bình bình phương lên palăng nâng cần trong quá trình thay đổi tầm với từ Lmax đến Lmin. Ở đây ta trình bày cách tính cho vị trí tương ứng với góc 1 = 150, đối với các vị trí khác cũng tính tương tự. Kết quả cho ta như sau: Vận tốc thay đổi chiều dài palăng nâng cần

  pdf7p conloc01 16-12-2010 101 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế cần trục derrick tải trọng nặng 3 tấn lắp trên tàu thủy, chương 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p conloc01 16-12-2010 101 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế cần trục derrick tải trọng nặng 3 tấn lắp trên tàu thủy, chương 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p conloc01 16-12-2010 87 9   Download

 • Việc phân phối tỷ số truyền theo bảng (2-6) Bảng 2-6. Bảng phân phối tỷ số truyền cho hộp giảm tốc Trục Thông số I = 14 N,v/ph N,KW Mx (N.mm) 980 14 13,6.104 4 245 13,72 53,4.104 3.5 70 13,17 179,6.104 I II III Như đã dự kiến ở trên, bộ truyền động được thực hiện dưới dạng hộp giảm tốc hai cấp bánh răng trụ. Ta chọn phương án mua hộp giảm tốc có sẵn theo tiêu chuẩn. Căn cứ vào yêu cầu công suất bộ truyền, với số vòng quay...

  pdf12p conloc01 16-12-2010 93 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế cần trục derrick tải trọng nặng 3 tấn lắp trên tàu thủy, chương 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p conloc01 16-12-2010 122 21   Download

 • Trong quá trình làm việc của cơ cấu nâng thì dây cáp được quấn lên tang qua ròng rọc đổi hướng. Để tiện lợi trong khi làm việc, giảm lực căng dây cáp và giảm đường kính kích thước bộ truyền động ta chọn sơ đồ palăng đơn với tải trọng nâng 3 tấn, bội suất palăng a=2 để nâng hạ vật. + Lực căng định mức xuất hiện ở nhánh dây cuốn lên tang qua ròng rọc dẫn hướng khi nâng vật....

  pdf6p conloc01 16-12-2010 82 17   Download

 • Trong ngành máy nâng chuyển dùng phương pháp tách thành phần để xác định các ứng suất cho phép, trong đó hệ số an toàn được xác định tùy thuộc vào mức độ quan trọng của chi tiết và chế độ làm việc của cơ cấu. Tính toán các chi tiết theo sức bền mỏi và sức bền tĩnh cho các trường hợp tính 1,2,3 xuất phát từ phương trình cơ bản sau:

  pdf5p conloc01 16-12-2010 61 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế cần trục derrick tải trọng nặng 3 tấn lắp trên tàu thủy, chương 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p conloc01 16-12-2010 155 39   Download

 • Derrick đôi đơn giản Là loại cần cẩu có kết cấu đơn giản, chỉ dùng hai tời có động cơ, chu kỳ hoạt động của móc rất ngắn, hàng không bị lắc, làm việc đựơc khi tàu có độ nghiêng lớn. Cẩu đôi có nhược điểm cơ bản là: - Sức nặng thấp: sức nâng khi cẩu đôi chỉ bằng (0.3 - 0.6) sức nâng một cẩu khi cẩu đơn. - Tính cơ động của cẩu kém do đó năng suất đơn giản của cẩu đôi đơn giản thấp hơn cần trục quay và derrick đơn cơ giới hóa hoàn...

  pdf5p conloc01 16-12-2010 189 48   Download

 • Derrick đơn giản Kết cấu chỉ có tời nâng hàng có động cơ, tầm với được thay đổi khi không có hàng theo 3 cách: - Kéo tay rồi hãm bằng xích - Kéo tay rồi kéo bằng hãm cáp (khi không dùng xích) - Dùng tời nâng cần không động cơ (khi dùng để thay đổi tầm với) Cần trục kiểu này có năng suất thấp, sức nâng nhỏ nhưng kết cấu đơn giản, thường dùng trên các tàu nhỏ.

  pdf8p conloc01 16-12-2010 140 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế cần trục derrick tải trọng nặng 3 tấn lắp trên tàu thủy, chương 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p conloc01 16-12-2010 125 22   Download

 • Sơ Đồ Tính Cần Sơ đồ tính của hệ cần Mo – Xlêvinh như trên hình (3-1) - Sức căng trong palăng nâng cần T khi không tính tải trọng gió tác dụng lên cần, và ở góc nghiêng cần nhỏ nhất được tính theo công thức: Lực nén trong palăng nâng cần tính theo công thức:  S1  0,95Qo A h Trong đó: + S1 – lực căng trong nhành dây nâng hàng, tính theo công thức S1 = k.Q0 = 1,02 . 36000 = 39780N Với: k – hệ số tính bằng k = 1 ...

  pdf5p conloc01 16-12-2010 137 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế cần trục derrick tải trọng nặng 3 tấn lắp trên tàu thủy, chương 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p conloc01 16-12-2010 111 20   Download

 • Hệ thống cần cột buồm đưa vào sử dụng trên tàu phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật thử tải do người có thẩm quyền tiến hành (có biên bản ghi rõ ngày, giờ kiểm tra thử tải). Việc kiểm tra thử tải phải được tiến hành tại chỗ lắp đặt cần cẩu. Khảo sát toàn bộ hệ thống xem có đáp ứng được yêu cầu trong tiêu chuẩn an toàn không, xem xét trạng thái kết cấu, các chi tiết có đảm bảo an toàn không. ...

  pdf5p minhloi7733 28-08-2010 144 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Cần cẩu derrick
p_strCode=cancauderrick

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2