intTypePromotion=1
ADSENSE

Cạnh trang đấu thầu lành mạnh

Xem 1-2 trên 2 kết quả Cạnh trang đấu thầu lành mạnh
  • Bài báo "Một số đề xuất hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp công trình ở Việt Nam" đã nghiên cứu quy trình đấu thầu xây lắp nước ta hiện nay, trên cơ sở thực trạng, phân tích kinh nghiệm, so sánh với quy trình đấu thầu của các nước và tổ chức trên thế giới, bài báo đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu ở Việt Nam.

    pdf4p hanh_tv23 27-03-2019 72 9   Download

  • Nền kinh tế kinh tế thị trường đi liền với sự cạnh tranh, nhưng cùng với cạnh tranh cần phải có nhiều cơ chế đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Trong số đó cơ chế đấu thầu có vai trò rất quan trọng tạo môi trường lành mạnh và động lực phát triển kinh tế, gắn liền với hiệu quả hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp.

    pdf65p taurus23 24-09-2012 82 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Cạnh trang đấu thầu lành mạnh
p_strCode=canhtrangdauthaulanhmanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2