Cấu hình hai router

Xem 1-20 trên 47 kết quả Cấu hình hai router
 • Mô tả: Bài lab thực hịên cấu hình hai router , tạo một kênh private giữa hai mạng LAN của 2 router qua một môi trường public. Ta thấy qua topo trên, một công ty gồm 2 chi nhánh , muốn tạo một kết nối private qua một môi trường truyền public ta sử dụng VPN để thực hiện nhiệm vụ này, ta tạo một kênh riêng giữa 2 router: RA, RB, qua môi trường internet với RI là ISP. Bất cứ traffic TCP nào từ 10.0.1.0/24 đến 10.0.2.0/24 đều sẽ được mã hoá và gửi ra môi trường public....

  doc25p mrviet23308985 30-12-2010 308 180   Download

 • Ngày nay, với các nhu cầu ngày càng cao của con người, khoa học và công nghệ ngày càng phát triển để đáp ứng các nhu cầu đó. Trong mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp đều có cơ sở hạ tầng riêng của mình, chỉ khác nhau ở quy mô và cách tổ chức. Mọi tổ chức, các doanh nghiệp ngày càng muốn phát triển để tăng lợi nhuận, chính vì vậy cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cấp mở rộng để đáp ứng cho các hoạt động đó.

  doc42p satvolam58 23-07-2013 101 59   Download

 • Tài liệu hướng dẫn cấu hình các tính năng cơ bản của Cisco Router cung cấp cho người đọc kiến thức cơ bản nhất của thiết bị này. Cụ thể là các khái niệm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị. Đây là thiết bị mạng hoạt động ở tầng thứ 3 của mô hình OSI - Tầng Network.

  pdf17p nhatrangyeuthuong 09-04-2014 153 45   Download

 • Mô tả Bài thực hành này mô tả cách cấu hình router Cisco hoạt động như là một máy chủ DHCP. Máy chủ này sẽ cấp địa chỉ IP cho các máy khách (client) ở hai mạng khác nhau. Đồng thời, bài thực hành cũng hướng dẫn cách dùng lệnh ip helperaddress để chuyển các yêu cầu DHCPrequest tới các máy chủ DHCP trong trường hợp các máy chủ đặt ở phân đoạn mạng khác.

  doc6p hoangtuxuan 05-10-2011 186 38   Download

 • clock-rate Gán tốc độ xung clock cho serial port. Lệnh này chỉ thích hợp cho trường hợp trong phòng LAB khi hai router nối back-tobackvới nhau, 01 router là DCE (cấp clock rate) router còn lại là DTE. Clock-rate nhận giá trị bps.

  pdf14p kemoc9 18-07-2011 89 25   Download

 • Mục tiêu của "Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 27 - Cấu hình ISDN DDR" nhằm tạo cấu hình kết nối giữa hai router thông qua môi trường ISDN trong chế độ Dial-on-demand routing (DDR) sử dụng interface dialer.

  pdf0p gaugau1905 02-12-2015 35 5   Download

 • Router là thiết bị mạng hoạt động ở tầng thứ 3 của mô hình OSI- tầng network. Router được chế tạo với hai mục đích chính:- Phân cách các mạng máy tính thành các segment riêng biệt để giảm hiện tượng đụng độ ,giảm broadcast hay thực hiện chức năng bảo mật.

  pdf94p maithuyhanh 21-09-2009 539 296   Download

 • Khái niệm về liên kết leased line. Đường liên kết leased line là đường liên kết kỹ thuật số do Bưu điện cung cấp, , thường là một đường cáp đồng 1 pair, kết nối điểm-điểm với hai đầu cần kết nối

  pdf17p kemoc9 18-07-2011 81 31   Download

 • Step 1: Trên router PE đang hỗ trợ router CE của bạn, tạo một static route để chỉ ra dải địa chỉ của khách hàng. - Step 2: Quảng bá các route này vào trong BGP. - Step 3: Trên router CE, tạo một default route. - Step 4: Static route này sẽ được sử dụng bởi cả hai Site là Central và Remote. 6b. Kiểm tra.

  pdf9p ctnhukieu2 07-04-2011 71 17   Download

 • Router là thiết bị mạng hoạt động ở tầng thứ 3 của mô hình OSI tầng network. Router được chế tạo với hai mục đích chính : Phân cách các mạng máy tính thành các Segment riêng biệt để giảm hiện tượng đụng độ , giảm broadcast hay thực hiện chức năng bảo mật.

  pdf94p lyacau 29-12-2009 137 79   Download

 • - Step 3: Kiểm tra trên các workgoup khác. 5b. Kiểm tra Bạn sẽ hoàn thành phần này khi bạn thu được những kết quả sau: - Bạn sẽ hiển thị các thông tin của BGP neighbor và chắc chắn rằng các phiên làm việc của BGP đã được thiết lập giữa hai router PE.

  pdf8p phuochau17 16-05-2011 94 24   Download

 • - Step 2: Xóa bỏ OSPF trên các router PE liên quan và cấu hình BGP neighbor với mỗi router CE và các router PE. - Step 3: Bởi vì cả hai site của khách hàng của bạn cùng chỉ số AS, nên bạn cần enable tính năng AS-override trên các router PE.

  pdf8p phuochau17 16-05-2011 93 20   Download

 • Quá trình xác Quá trình xác minh yêu cầu PAP minh bên thiết lập kết nối cung cấp thông tin để xác minh quyền thực hiện kết nối . Hai router ở hai bên đầu kết nối trao đổi thông điệp xác minh. Có hai giao thức thực hiện xác minh là PAP và CHAP Nén dữ liệu Nén dữ liệu giúp tăng thông Stacker lượng đường truyền PPP bằng cách giảm lượng dữ liệu được truyền đi trên đường truyền.

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 41 11   Download

 • Quá trình xác Quá trình xác minh yêu cầu PAP minh bên thiết lập kết nối cung cấp thông tin để xác minh quyền thực hiện kết nối . Hai router ở hai bên đầu kết nối trao đổi thông điệp xác minh.

  pdf6p bichtram852 05-04-2011 55 10   Download

 • Trong mạng điểm-đến-điểm chỉ có hai router kết nối với nhau. Trong mạng quảng bá đa truy cập có rất nhiều router kết nối vào. Nếu mỗi router đều thiết lập mối quan hệ thân mật với mọi router khác và thực hiện trao đổi thông tin về trạng thái đường liên kết với mọi router láng giềng thì sẽ quá tải. Nếu có 10 router thì sẽ cần 45 mối liên hệ thân mật, nếu có n router thì sẽ có n*(n-1)/2 mối quan hệ láng giềng thân mật cần được thiết lập....

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 43 6   Download

 • Quá trình xác minh yêu cầu PAP minh bên thiết lập kết nối cung cấp thông tin để xác minh quyền thực hiện kết nối . Hai router ở hai bên đầu kết nối trao đổi thông điệp xác minh. Có hai giao thức thực hiện xác minh là PAP và CHAP Nén dữ liệu Nén dữ liệu giúp tăng thông Stacker lượng đường truyền PPP bằng cách giảm lượng dữ liệu được truyền đi trên đường truyền.

  pdf6p phuoctam41 19-07-2011 34 6   Download

 • Chúng ta xét ví dụ nh− hình 5.2.5. Router A có hai subinterface poin-topoint: cổng s0/0.120 kết nói đến router C. Mỗi subinterface nằm trong một subnet riêng. Sau đây là các b−ớc thực hiện để cấu hình subinterface trên một cổng vật lý: • Cấu hình đóng gói Frame Relay cho cổng vật lý bằng lệnh encapsulation frame-relay.

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 44 5   Download

 • Trong mạng quảng bá đa truy cập có thể có nhiều hơn hai router. Do đó, OSPF bầu ra một router đại diện (DR – Designated Router) làm điểm tập trung tất cả các thông tin quảng cáo và cập nhật về trạng thái của các đường liên kết. Vì vai trò của DR rất quan trọng nên một router đại diện dự phòng (BDR – Backup Designated Router) cũng được bầu ra để thay thế khi DR bị sự cố.

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 33 5   Download

 • Router là thiết bị mạng hoạt động ở tầng thứ 3 của mô hình OSI - tầng network. Router được chế tạo với hai mục đích chính:
  Phân tích các mạng máy tính thành các segment riêng biệt để giảm hiện tượng đụng độ, giảm broadcast hay thực hiện chức năng bảo mật.
  Kết nối các mạng máy tính hay kết nối các user với mạng máy tính ở các khoảng cách xã với nhau thông qua các đường truyền thông: điện thoại, ISDN,......

  pdf94p hai-ptit 04-11-2009 320 179   Download

 • Router là thiết bị mạng hoạt động ở tầng thứ 3 của mô hình OSI-tầng network. Router được chế tạo với hai mục đích chính: - Phân cách các mạng máy tính thành các múi (segment) riêng biệt để giảm hiện tượng đụng độ hay thực hiện chức năng bảo mật.

  doc16p it_p0k3t 05-05-2011 413 146   Download

Đồng bộ tài khoản