intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cấu trúc mô hình

Xem 1-20 trên 4305 kết quả Cấu trúc mô hình
 • Trong bài viết này, thông qua đo lường sự hài lòng của người dân đối với quản lý nhà nước về đất đai tại Hải Phòng, nghiên cứu này kiểm định các giả thuyết, từ đó xem xét ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 3 0   Download

 • Nghiên cứu có mục đích đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố thuộc mô hình hành vi hoạch định (TPB) và cảm nhận sự hỗ trợ kiến thức của trường đại học đối với dự định hành vi khởi nghiệp của sinh viên. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM với dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 482 sinh viên trên địa bàn Hà Nội đã chỉ ra dự định hành vi khởi nghiệp chịu ảnh hưởng bởi thái độ, chuẩn chủ quan và cảm nhận hỗ trợ về kiến thức của trường đại học.

  pdf14p viellison 06-05-2024 0 0   Download

 • Cuốn sách "Hệ thống điện tuyền tải và phân phối" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như cấu trúc cơ bản của hệ thống điện; thông số đường dây và cáp; mô hình đường dây tải điện và khảo sát vận hành; biểu diễn các phần tử của mạng điện; phân bố công suất trong hệ thống điện;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf326p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Toán rời rạc: Mô hình tính toán, cung cấp cho người học những kiến thức như Ngôn ngữ và văn phạm; Các máy hữu hạn trạng thái; Máy Turing. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p khanhchi2540 07-05-2024 5 3   Download

 • Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C" Chương 4 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các thành phần cơ bản; Một ví dụ về mô hình von Neumann: LC-3; Quá trình xử lý lệnh; Thay đổi quá trình xử lý lệnh; Khái niệm ISA LC-3; Nhóm lệnh thi hành; Nhóm lệnh di chuyển dữ liệu; Nhóm lệnh điều khiển; Ba cấu trúc lệnh trong LC-3. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p khanhchi2520 03-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện 1 - Chương 0: Mở đầu. Chương này giới thiệu đến sinh viên các tài liệu tham khảo học tập; nội dung chương trình; phương pháp học tập; phương pháp đánh giá kết quả học tập;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf9p codabach1016 03-05-2024 2 2   Download

 • Bài viết tập trung trình bày nghiên cứu về hiện trạng trượt lở ở tỉnh Bình Định và mô phỏng sự kiện trượt lở quy mô lớn ở núi Cấm từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2021. Bài viết cung cấp thêm hiểu biết về cơ chế và quá trình chuyển động trượt lở quy mô lớn, góp phần giảm thiểu thiệt hại do trượt lở quy mô lớn gây ra.

  pdf9p viellison 06-05-2024 4 2   Download

 • Tập huấn Kỹ thuật viết tin, bài báo chí căn bản với mục tiêu giúp các bạn hiểu đặc điểm các dạng cấu trúc tin, bài thông dụng, biết phân biệt cấu trúc tin với bài. Nắm được kỹ thuật viết tin, bài theo cấu trúc hình tháp ngược, hình đồng hồ cát, cấu trúc tâm điểm… Nắm được một số cách dẫn nhập (mở đầu, khởi, lead) và đặt tít (title) căn bản.

  pdf57p ganuongmuoimatong 10-08-2021 57 12   Download

 • Bài giảng Hoá lượng tử gồm có 6 chương, với các nội dung chính như sau: Giới thiệu môn học, đối tượng nghiên cứu và ứng dụng; Lược sử: từ cơ học cổ điển đến cơ học lượng tử; Phương trình sóng Schrdinger và các tiên đề lượng tử; Áp dụng cơ học lượng tử cho một số mô hình đơn giản; Nguyên tử hydro – hệ một điện tử; Nguyên tử nhiều electron (He); Cấu trúc phân tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf137p khanhchi2530 04-05-2024 4 3   Download

 • Bài viết đề cập đến nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý thông tin thông minh vào các bước thực hiện dự án từ thiết kế đến thi công công trình. Sử dụng các phần mềm máy tính hiện đại để mô phỏng các chi tiết của công trình trên mô hình 3D, trực quan và dễ kiểm soát.

  pdf8p viohoyo 25-04-2024 2 1   Download

 • Giáo trình "Mạng căn bản (Nghề: Tin học ứng dụng - Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên trình bày những nội dung căn bản về quá trình lịch sử hình thành mạng máy tính và các khái niệm căn bản của mạng máy tính; nắm được khái niệm và cấu trúc của các lớp trong mô hình OSI; nêu được nguyên tắc hoạt động và chức năng của từng lớp trong mô hình;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  pdf61p gaupanda026 24-04-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Hóa sinh động vật" Chương 6 Sự vận chuyển các chất, cung cấp cho các bạn sinh viên những nội dung chính như sau: màng sinh học và sự vận chuyển qua màng; đại cương về màng sinh học; thành phần hoá học của màng; mô hình cấu trúc màng sinh học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p khanhchi2520 26-04-2024 2 2   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược" Chương 3 Nghiên cứu môi trường & phân tích nội bộ doanh nghiệp, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận dạng được cấu trúc môi trường bên ngoài của một doanh nghiệp, phân biệt các lực lượng môi trường vĩ mô và các nhân tố thuộc môi trường ngành; Vận dụng mô hình PESTEL để nhận dạng và đánh giá tác động của các lực lượng môi trường vĩ mô, từ đó xác định các thời cơ/thách thức chiến lược.

  pdf65p khanhchi2520 20-04-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Tổ chức hóa hệ thần kinh vận động với mục tiêu nhằm phân tích được tổ chức hóa, đặc điểm cấu trúc và chức năng của hệ thần kinh vận động; Mô tả được các hình thái bệnh lý liên quan tổn thương hệ thống vận động (vỏ não, hạch nền não, tiểu não, tủy gai).

  pdf79p khanhchi2520 20-04-2024 2 1   Download

 • Luận án "Nghiên cứu tính chất chuyển pha smectic - isotropic sử dụng tương tác vi mô trong cấu trúc tinh thể lỏng" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu sự chuyển pha smectic sang pha isotropc và khảo sát các đặc trưng chuyển pha; Cải tiến tối ưu hóa thuật toán mô phỏng Monte Carlo phù hợp với tinh thể lỏng.

  pdf138p khanhchi2510 23-04-2024 2 2   Download

 • Luận án "Nghiên cứu tính chất chuyển pha smectic - isotropic sử dụng tương tác vi mô trong cấu trúc tinh thể lỏng" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phát triển các mô hình lý thuyết mô tả tương tác vi mô giữa các phân tử trong pha smectic nhằm mô phỏng quá trình chuyển pha của tinh thể lỏng; Nghiên cứu sự chuyển pha smectic sang pha đẳng hướng và khảo sát các đặc trưng chuyển pha.

  pdf26p khanhchi2510 23-04-2024 2 1   Download

 • Bài viết này đề xuất thiết kế bộ điều khiển biến cấu trúc (VSC) hồi tiếp trạng thái cho hệ thống phi tuyến. Mô hình phi tuyến của vòng bi từ chủ động (AMB) hai bậc tự do (DOF) thu được bằng cách sử dụng phương trình Lagrange.

  pdf6p viohoyo 25-04-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cơ điện tử 1" Chương 5 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: động học hệ nhiều vật; các hệ tọa độ và các phép biến đổi tọa độ; các mô hình cơ học có cấu trúc cây; động học thuận và động học ngược;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p khanhchi2520 20-04-2024 2 1   Download

 • Cuốn sách "Mô - Phôi (Phần Mô học)" do GS.TS. Trịnh Bình làm chủ biên có cấu trúc gồm hai phần: Mô học đại cương và Mô học các hệ cơ quan, được xếp thành 16 chương. Cuốn sách sẽ giúp cho sinh viên hoàn thiện khối kiến thức về cấu trúc tế vi, trong mối liên quan chặt chẽ giữa cấu tạo hình thái và hoạt động chức năng của các cơ quan ở cơ thể người bình thường, chuẩn bị cho việc tiếp thu những kiến thức về tiền lâm sàng và bệnh học trong những năm học sau. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf147p dianmotminh00 17-04-2024 1 1   Download

 • Giáo trình "Thực tập xử lý khí thải" có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm không khí xung quanh; đo đạc và phân tích các chỉ tiêu trong môi trường làm việc, vận hành mô hình xử lý khí thải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p dianmotminh00 17-04-2024 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2