Chanda

Xem 1-3 trên 3 kết quả Chanda
  • Chanda nghĩa là cái gì nâng cao, cái gì buộc vạn vật phải động đậy, phải hài hòa trong niềm phấn chấn, mừng vui. Nhịp điệu, trong một ý nghĩa của nó, chính là cái mà ta gọi bằng chữ Phạn là Hladini Shskti, tức Sức Hoan Hỉ. Thiên Panchadasi (chương II, tiết 59) có nói về Sức Hoan Hỉ như sau: "Nó là cho Tâm cử động... Không có nó, Tâm sẽ nằm ì". Tâm bất động khi Sức Hoan Hỉ chưa đặt mình lên nó, chưa đến để biến tâm trạng nó và làm cho nó cử động. ...

    pdf13p waduroi 08-11-2012 31 2   Download

  • This paper is the result collaborative work between international and riparian biologists and ecologists over a number of years. The principal contributing authors are: Yuwadee Peerapornpisal, Tatporn Kunpradid, Sutthawan Suphan, (benthic diatoms); Chanda Vongsambath, Niane Sivongxay (littoral macroinvertebrates); Pham Anh Duc (benthic macroinvertebrates); Nguyen Thi Mai Linh (zooplankton); Supatra Parnrong Davidson, Sok Khom, and Monyrak Meng (environmental variables).

    pdf100p nguyenngocsonctu 01-12-2010 106 19   Download

  • This book is written in a simple, easy to understand format, with lots of screenshots and step-by-step explanations.If you are a .NET developer looking forward to building access control in your applications using claims-based identity, then this is the best guide for you. This book is also an excellent choice for professionals and IT administrators trying to enable Single Sign-On across applications within the enterprise, and in the cloud spanning interoperable platforms

    pdf294p titatu_123 09-03-2013 51 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản