intTypePromotion=1
ADSENSE

Chi phí vốn đầu tư

Xem 1-20 trên 969 kết quả Chi phí vốn đầu tư
 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc nhà nước Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam" nhằm đánh giá thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB tại KBNN Hiệp Đức; đưa ra được các giải pháp, nhằm giúp KBNN huyện kiểm soát hiệu quả chi vốn đầu tư XDCB tránh thất thoát, lãng phí trong chi NSNN tại KBNN Hiệp Đức.

  pdf116p unforgottennight04 14-09-2022 0 0   Download

 • "Giáo trình môn học Kế toán quản trị" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng và lợi nhuận; Thời giá tiền tệ và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư vốn; Thông tin kế toán cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh; Định giá sản phẩm; Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ, phân tích báo cáo bộ phận và đánh giá trách nhiệm quản lý; Dự toán ngân sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf209p viastonmartin 08-09-2022 19 1   Download

 • Tài liệu "Sơ đồ kế toán doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp; Sơ đồ kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước; Sơ đồ kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và bất động sản đầu tư; Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf160p vihennessey 08-09-2022 30 1   Download

 • Giáo trình Thực hành kế toán doanh nghiệp gồm các nội dung chính như: Những quy định chung về chứng từ, sổ kế toán; Thực hành kế toán vốn bằng tiền, các khoản ứng trước; Thực hành kế toán các khoản đầu tư tài chính; Thực hành kế toán vật liệu công cụ dụng cụ; Thực hành kế toán tài sản cố định bất động sản đầu tư; Thực hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Thực hành kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm;...

  pdf221p viastonmartin 15-08-2022 14 3   Download

 • Tiếp phần Tài chính doanh nghiệp 1, nội dung giáo trình tài chính doanh nghiệp 2 gồm 3 chương, cụ thể như sau: Tác động đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi; Hoạch định- thẩm định – chi phí sử dụng vốn ngân sách vốn đầu tư; Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p viastonmartin 15-08-2022 6 2   Download

 • Giáo trình Quản trị tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; Giá trị thời gian của tiền tệ; Định giá trị cổ phiếu và trái phiếu; Chi phí sử dụng vốn; Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; Phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf162p canhdongco25 02-08-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Mô hình định giá tài sản - Chương 1: Các nền tảng của giá trị. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tại sao lại coi trọng giá trị; các nguyên tắc cơ bản của việc tạo ra giá trị; rủi ro và chi phí vốn; lợi nhuận trên vốn đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p colinhthu 12-08-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Kế toán tài chính 2 (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Kế toán tin học đáp ứng cho hệ đào tạo Trung cấp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán các khoản đầu tư tài chính; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở các loại hình doanh nghiệp chủ yếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p hayatogokudera 18-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái quát những vấn đề chung của tài chính doanh nghiệp; Định nghĩa được giá trị hiện tại và tương lai của một khoản tiền đầu tư; Giải thích được các loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf142p namkimcham25 19-07-2022 9 1   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; Giá trị tiền tệ theo thời gian; Chi phí sử dụng vốn; Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; Quản lý tài sản trong doanh nghiệp; Chi Phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp; Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf67p namkimcham25 19-07-2022 9 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế du lịch" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh du lịch trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình kết cấu gồm 8 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: đầu tư du lịch; lao động và vốn kinh doanh du lịch; chi phí và lợi nhuận kinh doanh du lịch; hiệu quả kinh tế - xã hội của du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf166p ryomaechizen 01-07-2022 13 4   Download

 • Giáo trình "Quản trị tài chính" được dùng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cho sinh viên thuộc các chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: đòn bẩy kinh doanh và chi phí sử dụng vốn; quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; phân tích và dự báo nhu cầu tài chính của doanh nghiệp; quản trị tài chính doanh nghiệp trong một số bối cảnh đặc biệt;...

  pdf164p ryomaechizen 01-07-2022 18 4   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (Corporate finance) có nội dung gồm 8 chương cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan về tài chính doanh nghiệp; tài sản, nguồn vốn, chi phí, thu nhập và dòng tiền của doanh nghiệp; phân tích và dự báo tài chính doanh nghiệp; thời giá của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro; định giá tài sản tài chính của doanh nghiệp; đánh giá dự án đầu tư của doanh nghiệp; chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy và cơ cấu vốn của doanh nghiệp; chính sách cổ tức của công ty cổ phần;...

  pdf49p hidetoshidekisugi 16-06-2022 16 2   Download

 • Ở các công ty quy mô siêu nhỏ (10 người lao động trở xuống) như Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Á Châu chi phí đi vay khi phát sinh chủ yếu ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ vì hầu như các chi phí đi vay không liên quan trực tiếp đến đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được vốn hóa. Ngoài ra tùy vào lãi vay trả định kỳ hay trả sau của hợp đồng vay vốn mà chi phí đi vay được hạch toán khác nhau do đó ảnh hưởng đến báo cáo tài chính khác nhau.

  pdf12p runordie2 07-06-2022 8 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ "Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)" được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu những vấn đề chung nhất từ đó phân tích làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf145p charaznable 06-06-2022 56 2   Download

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 - Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư giới thiệu nội dung nguồn vốn, chi phí sử dụng vốn, suất sinh lợi tối thiểu chấp nhận được, lựa chọn tập dự án đầu tư

  pdf44p lavender2022 21-04-2022 24 3   Download

 • Giáo trình Kế toán vận tải (Nghề Khai thác vận tải đường bộ - Trình độ Trung cấp) gồm có: Chương 1 tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp; chương 2 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; chương 3 kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ; chương 4 kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn; chương 5 kế toán vốn bằng tiền và thanh toán; chương 6 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp vận tải ô tô; chương 7 kế toán thành phẩm, tiêu thụ, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp vận tải ô tô.

  pdf102p cucngoainhan8 14-03-2022 24 4   Download

 • Bài viết phân tích, đánh giá làm rõ các vấn đề tổng quan về ngân hàng xanh, mối quan hệ tương hỗ giữa chức năng hoạt động của ngân hàng xanh và vấn đề bảo vệ môi trường trong việc tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường; chỉ ra một số hạn chế trong nhận thức và bất cập trong quy định pháp luật Việt Nam về cơ chế ưu đãi, chi phí đầu tư, nguồn vốn, khung pháp lí hỗ trợ thực hiện tín dụng xanh, ngân hàng xanh.

  pdf14p vinikolatesla 28-03-2022 19 2   Download

 • Nghiên cứu kiểm tra tác động phi tuyến của đa dạng hóa xuất khẩu đối với tăng trưởng kinh tế ở ASEAN. Sử dụng mô hình hồi quy ngưỡng được giới thiệu bởi Tong (1978) và Hansen (1999) và dữ liệu chéo của 10 nước ASEAN trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2014, nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ hình chữ U giữa đa dạng hóa xuất khẩu (được đo lường bằng chỉ số Theil tổng thể) và tăng trưởng kinh tế.

  pdf3p viclerkmaxwel 16-02-2022 28 1   Download

 • Bài viết này nhằm mục đích xem xét các nhân tố tác động đến HQHĐKD xét trên khía cạnh tài chính của các DN tại bàn tỉnh Nam Định. Chỉ tiêu tài chính được đo lường bằng tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS), tỷ suất sinh lời trên chi phí đầu tư (ROI).

  pdf8p viclerkmaxwel 16-02-2022 21 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chi phí vốn đầu tư
p_strCode=chiphivondautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2