intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ số chính quy

Xem 1-20 trên 9394 kết quả Chỉ số chính quy
 • Bài toán về chỉ số chính quy của tập điểm béo giúp chúng ta đánh giá được chiều của iđêan các đa thức thuần nhất triệt tiêu trên tập các điểm phân biệt với các số bội tương ứng, là vấn đề mà hiện nay vẫn là bài toán mở. Bài toán này còn có liên quan đến giả thuyết của Nagata về chặn dưới cho bậc các hàm nội suy mà hiện nay vẫn chưa được giải quyết.

  pdf33p phongtitriet000 08-08-2019 9 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm thiết lập chặn trên cho tỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford cho một số lớp Môđun mới; có ý nghĩa thực tế cao cho biết sơ bộ thời gian cần chạy của một phần mềm định sử dụng, biết trước khả năng có thể sử dụng được phần mềm hay không. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.

  pdf27p lequangvinh1608 13-08-2019 18 0   Download

 • Luận án gồm có 3 chương được trình bày như sau: Kiến thức cơ sở; Chỉ số chính quy của tập s điểm béo không nằm trên một (r−1)- phẳng với s ≤ r + 3; Chặn trên Segre cho chỉ số chính quy của tập s điểm kép trong P n với 2n + 1 ≤ s ≤ 2n + 2.

  pdf75p phongtitriet000 08-08-2019 7 0   Download

 • Để đánh giá, phân tích các hiện tượng kinh tế - xã hội thống kê sử dụng rất nhiều các phương pháp khác nhau như: hồi quy - tương quan, dãy số thời gian, điều tra chọn mẫu… Trong đó phương pháp chỉ số là một trong những phương pháp quan trọng của thống kê; được vận dụng rất nhiều trong thực tế. Được ra đời từ rất sớm (từ 1738), từ đó đến nay phương pháp này là lựa chọn của rất nhiều các nhà khoa học để phân tích các hiện tượng kinh tế - xã hội,...

  pdf38p nhattruong 17-07-2009 370 139   Download

 • Biểu số BC01-TCĐ Đảng bộ………. Chi bộ, Đảng bộ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁO CÁO THU, CHI TÀI CHÍNH Quý ……..năm …… (Dùng chung cho các Tổ chức Đảng) Phần I - Tình hình tổ chức đảng, tiền lương 1- Tổng số đảng viên:.2- Số cấp ủy viên:... 3- Số chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận.. 4- Số chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở:

  pdf5p banhnamdua 15-07-2013 3055 77   Download

 • Những lý luận cơ bản về phơng pháp chỉ số Để đánh giá, phân tích các hiện tợng kinh tế - xã hội thống kê sử dụng rất nhiều các phơng pháp khác nhau nh: hồi quy - tơng quan, dãy số thời gian, điều tra chọn mẫu… Trong đó phương pháp chỉ số là một phương pháp quan trọng cảu thống kê: được vận dụng rất nhiều trong thực tế

  pdf30p kimku11 03-10-2011 133 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện của quỹ tín dụng nhân dân trung ương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p meoconbunngu 27-01-2011 70 2   Download

 • Bài viết giới thiệu về bộ chỉ số MRV với 12 chỉ số chính và đề xuất quy trình MRV cho hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực luyện kim của Việt Nam. Kết quả của bài báo sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho các nhà hoạch định chính sách và cơ quan nghiên cứu khoa học liên quan để xây dựng hệ thống MRV cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia tại Việt Nam.

  pdf8p vimississippi2711 08-12-2020 3 0   Download

 • Quy chế qui định đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy bao gồm: tổ chức đào tạo; đánh giá học phần; thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp; điều kiện công nhận, xếp loại và cấp bằng tốt nghiệp. Quy chế áp dụng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường ĐH, CĐ và các cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức tích lũy tín chỉ thực hiện theo qui định của Quy chế đào tạo theo tín chỉ do Bộ Giáo dục và...

  pdf19p ngoclanh 10-06-2009 1336 69   Download

 • Nội dung chính cảu đề tài Chiến lược chuỗi cung ứng toàn cầu - Chỉ số năng lực Logistics nhằm trình bày về khái niệm chuỗi cung ứng toàn cầu, quy trình chuỗi cung ứng toàn cầu, nhận diện chuỗi cung ứng toàn cầu. Chỉ số năng lực Logistics, khái niệm và những nhân tố tác động.

  pdf40p wave_12 05-04-2014 191 51   Download

 • Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) + Hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, trong đó có giải trình lý do thay đổi + Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc của Hội đồng thành viên...

  doc7p batrinh 18-08-2009 346 49   Download

 • Quỹ đầu tư chỉ số chưa ra đời tại Việt Nam nhưng tại các nước phát triển, đang phát triển là mô hình quỹ đầu tư phổ biến, góp phần bình ổn giá cả thị trường chứng khoán, gia tăng hiệu quả, chất lượng đầu tư do chuyên nghiệp hóa quản lý danh mục đầu tư được đa dạng hóa với mức phí thấp.

  pdf277p bidao13 17-07-2012 107 34   Download

 • Regular Expressions Alphabet S 1. Æ, l và a Î å là các bi u th c chính quy. Nh ng bi u th ể ứ ữ ể ức này gọi là các biểu thức chính qui nguyên tố. 1. Nếu r1 và r2 là các biểu thức chính quy thì r1 + r2, r1 . r2, r1* và (r1) cũng là các biểu thức chính quy. 2. Một chuỗi gọi là biểu thức chính quy nếu và chỉ nếu nó có thể được xây dựng từ các biểu thức chính quy nguyên tố bởi áp dụng một số hữu hạn lần các quy tắc trong mục 2....

  ppt23p iamok147 10-03-2011 253 33   Download

 •  Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng kĩ năng (KN) tự học ngoài lớp học của sinh viên (SV) chính quy sư phạm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM). Nghiên cứu tập trung vào 5 KN: lập kế hoạch tự học, đọc sách, ghi chép, ôn tập và tự kiểm tra, đánh giá; từ đó, đưa ra một số biện pháp để nâng cao KN tự học ngoài lớp học cho SV của trường.

  pdf12p uocvongxua03 24-06-2015 130 26   Download

 • Xây dựng công thức, quy trình sản xuất bánh Hura có sử dụng đường Isomalt, xác định chỉ số đường huyết của bánh Hura sử dụng đường isomalt. Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng công thức, quy trình sản xuất bánh Hura có sử dụng đường Isomalt - Xác định chỉ số đường huyết của bánh Hura sử dụng đường isomalt

  pdf26p alt_12 23-07-2013 126 22   Download

 • Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát lĩnh vực tài chính, tăng tính minh bạch và ổn định của hệ thống tài chính, cũng như tăng cường kỷ luật thị trường, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã xây dựng và phổ biến “Bộ chỉ số lành mạnh tài chính” (Financial Soundness Indicators: FSIs)

  pdf7p trada85 22-01-2013 108 19   Download

 • Trong bài báo này, các tác giả trình bày một thuật toán mới mở rộng thuật toán Sardinas-Patterson xác định tính chất mã của một ngôn ngữ. Từ đó nhận được một thuật toán với độ phức tạp cỡ O(k) để nhận biết một ngôn ngữ chính quy cho trước là mã hay không, với k là chỉ số hữu hạn của tương đẳng cú pháp thỏa ngôn ngữ đó.

  pdf8p nguynthithuylinh 02-06-2017 174 15   Download

 • Tiểu luận: Giới thiệu về quỹ đầu tư chỉ số nhằm trình bày tổng quan về quỹ đầu tư chỉ số, một số quỹ đầu tư chỉ số điển hình trên thế giới, quỹ đầu tư chỉ số nước ngoài tại Việt Nam, vai trò của quỹ đầu tư chỉ số , ý nghĩa của quỹ đầu tư chỉ số.

  pdf29p green_12 14-05-2014 98 11   Download

 • Thuyết trình: Giới thiệu quỹ đầu tư chỉ số nhằm trình bày các nội dung chính tổng quan về quỹ đầu tư chỉ số, 1 số quỹ đầu tư chỉ số điển hình trên thế giới. Quỹ đầu tư chỉ số nước ngoài tại Việt Nam, ý nghĩa của quỹ đầu tư chỉ số.

  ppt47p green_12 14-05-2014 48 6   Download

 • Tiểu luận: Quỹ đầu tư chỉ số tại Việt Nam nhằm trình bày tổng quan quỹ đầu tư chỉ số, một số quỹ đầu tư chỉ số điển hình trên thế giới, một số quỹ đầu tư chỉ số điển hình tại Việt Nam. Ý nghĩa của quỹ đầu tư chỉ số.

  pdf29p green_12 14-05-2014 67 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉ số chính quy
p_strCode=chisochinhquy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2