intTypePromotion=1
ADSENSE

Chiến lược dùng người

Xem 1-20 trên 3481 kết quả Chiến lược dùng người
 • Bốn năm đã trôi qua kể từ khi ông Madhur Maini đảm đương cương vị tổng giám đốc của Tập đoàn Masan. Trong thời gian đó, công ty này đã có những bước phát triển ngoạn mục. Những bước đi chiến lược Từ khi cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan lên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đến nay, thị giá của cổ phiếu này không tăng đột biến nhưng được nhà đầu tư và chuyên gia chứng khoán đánh giá tốt. ...

  pdf5p muc_xanh123 31-12-2012 103 20   Download

 • Tiểu luận: Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người” cung cấp cho người học kiến thức về vai trò của con người và chiến lược trồng người trong quan điểm của Hồ Chí Minh từ đó vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người trong sự nghiệp đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt20p zenith0102 15-11-2010 2850 732   Download

 • Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những luận điểm cơ bản hết sức khoa học về bản chất con người và vai trò của con người với tư cách là chủ thể sáng tạo lịch sử. Vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, Đảng ta trong thời kỳ đổi mới đã hết sức coi trọng vấn đề con người và chiến lược con người, đặt con người ở trung tâm của mọi sự phát triển. Đó là tư tưởng tất...

  doc5p trumps 20-04-2011 303 106   Download

 • Chiến lược kinh tế xã hội là chiến lược vì con người và cho con người, con người Việt Nam thời đại mới, con người là mục tiêu đồng thời cũng là động lực của chiến lược của kinh tế xã hội. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Những kiến nghị về chiến lược con người trong xây dựng chiến lược kinh tế xã hội đến năm 2000" dưới đây.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 40 2   Download

 • Những doanh nghiệp chiếm hàng thứ hai, thứ ba có thể áp dụng chiến lược cạnh tranh: tấn công vào doanh nghiệp dẫn đầu và các đối thủ khác để tăng thêm thị phần. Có những trường hợp người thách thức thị trường đã đuổi kịp hay vượt xa người dẫn đầu thị trường. Trong quý 4/2007, Nokia đã chiếm hơn 50% thị trường điện thoại thông minh trên toàn thế giới, trong khi Research In Motion BlackBerry giữ 10,9% thị phần, và Apple...

  ppt17p thanhminhdx91 08-10-2011 401 98   Download

 • Suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, vấn đề giải phóng dân tộc, đem lại tự do, hạnh phúc cho con người và xây dựng, rèn luyện, giáo dục con người, bao giờ cũng là trung tâm của tư duy và mục tiêu của mọi hoạt động yêu nước và cách mạng của Hồ Chí Minh.

  doc10p langtuthangpro 25-03-2014 754 97   Download

 • Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người, quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người là những nội dung chính trong bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới" dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt chi tiết.

  doc5p b1lepro 25-11-2015 314 45   Download

 • Tài liệu "Thiết kế một số chiến lược Marketing điển hình" trình bày các nội dung sau: chiến lược của người dẫn đầu thị trường, chiến lược của người thách thức thị trường, chiến lược của người theo sau thị trường, chiến lược nép góc thị trường, thiết kế chiến lược cho thị trường toàn cầu.

  pdf28p anhduongit 22-01-2015 71 22   Download

 • Bài tiểu luận: Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề “Trồng Người" trình bày về cơ sở lý luận và thực tiễn, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa “giáo dục”, vị trí của người giáo viên trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo, trách nhiệm của người học trò trong nền giáo dục mới, chiến lược “Trồng người” và nội dung công tác cán bộ hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  ppt12p malem12 18-10-2016 108 15   Download

 • Trong trường hợp này, công ty đã có một chiến lược đúng đắn và những quy trình hoạt động đã chứng minh được tính hiệu quả. Nhưng quy trình tuyển chọn nhân sự của công ty đã lệch ra ngoài sự phù hợp đó. Công ty đã tuyển những người không sẵn lòng tuân theo những quy trình đó. Cách suy nghĩ của những nhân viên chính không phù hợp với công thức kinh doanh của công ty m à lại vô

  pdf10p xingau5 19-08-2011 89 14   Download

 • Mục tiêu chung: 1. Xem xét mô hình hành vi người tiêu dùng, một số nhân tố tiêu biểu bên ngoài, các nhân tố bên trong “hộp đen” người tiêu dùng tác động đến ý định thực hiện hành vi của người tiêu dùng dịch vụ viễn thông di động; 2. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu ý định hành vi người tiêu dùng Việt Nam và các nhân tố tác động, phân tích chiến lược Marketing hỗn hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam trong thời gian qua, và đề xuất định hướng chiến lược và các giải pháp Marketing hỗn hợp cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.

  pdf27p fennik 14-11-2019 73 10   Download

 • Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 13: Thiết kế một số chiến lược marketing điển hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Chiến lược của người dẫn đầu thị trường, chiến lược của người thách thức thị trường, chiến lược của người theo sau thị trường, chiến lược nép góc thị trường, thiết kế chiến lược cho thị trường toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p doinhugiobay_05 02-12-2015 73 5   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược - Chương 6: Xây dựng và lựa chọn chiến lược" giúp người học nắm được quy trình để xây dựng chiến lược, hiểu được và biết cách sử dụng các công cụ ma trận,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p dien_vi08 18-11-2018 38 5   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Chiến lược sống của người cao tuổi trước những biến đổi của gia đình nông thôn hiện nay" dưới đây. nội dung bài viết trình bày về mô hình sắp xếp trong gia đình, các mối quan hệ xã hội và gia đình, chiến lược sống của người cao tuổi trước những biến đổi của gia đình nông thôn hiện nay.

  pdf8p lethuy170290 01-04-2016 55 4   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược - Chương 11: Thực hiện chiến lược" giúp người học hiểu cách triển khai mục tiêu dài hạn và ngắn hạn, biết cách xây dựng các chính sách hỗ trợ mục tiêu, biết cách áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p dien_vi08 18-11-2018 26 4   Download

 • Xu hướng việc làm trong quá trình đô thị hóa, sự chuyển đổi việc làm như là một chiến lược sống, chiến lược sống và mong muốn về nghề nghiệp của con cái là những nội dung chính trong bài viết "Vấn đề việc làm trong chiến lược sống của người nông dân vùng ven đô dưới tác động của đô thị hoá". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 63 3   Download

 • Nội dung bài viết nêu lên kế thừa và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) luôn quan tâm xây dựng và phát triển giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  pdf6p tieuthi3006 16-03-2018 54 2   Download

 • Bài viết này của tác giả là một nghiên cứu lý thuyết, bằng cách khảo cứu các hồ sơ, tư liệu, văn bản hành chính cũ liên quan đến vấn đề xây dựng đô thị Đà Nẵng trong thời kỳ Pháp thuộc, nhằm phân tích những ý đồ chiến lược của người Pháp về kiến trúc và quy hoạch tại Đà Nẵng từ năm 1888-1950

  pdf4p vi4mua 01-03-2019 31 2   Download

 • Nghiên cứu sâu hơn có thể phân loại các công ty theo vai trò của chúng trên thị trường mục tiêu thành những công ty dẫn đầu, thách thức, theo sau và núp bóng. Giả sử một thị trường bao gồm những công ty như ở 40% thị phần nằm trong tay một công ty dẫn đầu, công ty có thị phần lớn nhất 30% khác nhằm trong tay một công ty thách thức, công ty đang chuẩn bị đấu tranh quyết liệt để tăng thị phần. Còn 20% thì nằm trong tay một công ty theo sau, công ty đứng thứ nhì chỉ muốn duy trì thị phần của mình và không muốn làm đảo lộn tình hình.

  doc9p lanwangji 21-01-2020 27 0   Download

 • Để hiện thực hóa việc đào tạo, phát triển con người toàn diện trong chiến lược con người ở nước ta hiện nay, cần phải tập trung các nguồn lực để phát triển mạnh sự nghiệp giáo dục, đào tạo, giải quyết tốt hơn nữa mối quan hệ giữa dạy ''chữ'', dạy ''nghề'' với dạy ''người''.

  pdf4p vijakarta2711 09-06-2020 13 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chiến lược dùng người
p_strCode=chienluocdungnguoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2