intTypePromotion=1
ADSENSE

Chiến lược thiết kế thuật toán

Xem 1-20 trên 82 kết quả Chiến lược thiết kế thuật toán
 • Tham khảo tài liệu 'chương 16: các chiến lược thiết kế thuật toán', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc35p daodangson01041991 20-09-2010 265 111   Download

 • Với một vấn đề đặt ra, làm thế nào chúng ta có thể đưa ra thuật toán giải quyết nó? Trong chương này, chúng ta sẽ trình bày các chiến lược thiết kế thuật toán, còn được gọi là các kỹ thuật thiết kế thuật toán. Mỗi chiến lược này có thể áp dụng để giải quyết một phạm vi khá rộng các bài toán. Mỗi chiến lược có các tính chất riêng và chỉ thích hợp cho một số dạng bài toán nào đó. Chúng ta sẽ lần lượt trình bày các chiến lược sau: chia-để-trị (divide-and-conquer), quy hoạch động (dynamic programming), quay lui (backtracking) và...

  doc35p stormcutter 20-05-2010 358 143   Download

 • Bài giảng Bài 9: Thiết kế thuật toán do Hoàng Thị Điệp biên soạn trình bày về các chiến lược thiết kế thuật toán, thuật toán tiêu biểu, số Fibonacci thứ n đệ quy, Fibonacci(n) quy hoạch động, cấu trúc chung của phương pháp quy hoạch động.

  pdf18p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 28 1   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt những kiến thức về thuật toán và phân tích thuật toán; kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu; danh tài liệu; cây; tập hợp; bảng; các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài; các chiến lược thiết kế thuật toán; sắp xếp; các thuật toán trên đồ thị.

  pdf302p motorola_12 01-06-2013 467 128   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 11 - Thiết kế thuật toán làm rõ các chiến lược thiết kế thuật toán, thuật toán tiêu biểu, quy hoạch động, cấu trúc chung của phương pháp quy hoạch động, bài toán ba lô.

  pdf20p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 44 1   Download

 • Trong bài giảng này trình bày một số nội dung sau: tính chất chung của các thuật toán, các chiến lược thiết kế thuật giải,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf10p youcanletgo_03 14-01-2016 33 6   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 12: Các chiến lược thiết kế thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý tưởng các chiến lược, ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf34p tieu_vu07 21-05-2018 13 2   Download

 • Tài liệu Cấu trúc dữ liệu và thuật toán cung cấp kiến thức về thuật toán và phân tích thuật toán; kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu; danh Tài liệu; cây; tập hợp; bảng; các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài; các chiến lược thiết kế thuật toán; sắp xếp; các thuật toán trên đồ thị.

  pdf514p nt18104 30-05-2013 246 72   Download

 • Duyệt đồ thị theo chiều sâu * Ý tưởng: - Từ đỉnh v1 nào đó chưa thăm, thăm v1, rồi tìm đỉnh v2 (chưa thăm) kề với v1, thăm v2… Thuật toán lặp

  doc9p langtuhoadinhlang 13-12-2010 453 79   Download

 • Nội dung của chương này là một số chiến lược thiết kế thuật giải như chia để trị, vét cạn, tham lam, quy hoạch động...

  doc38p thanhtan09 04-01-2010 163 40   Download

 • Là chiến lược thiết kế giải thuật nổi tiếng nhất.Các giải thuật chia-để-trị thường tiến hành theo các bước sau: Thể hiện của bài toán được chia làm những thể hiện nhỏ hơn. Những thể hiện nhỏ hơn này được giải quyết (thường là đệ quy, mặc dù đôi khi không cần đệ quy).

  ppt40p lucky156 04-06-2010 465 154   Download

 • Bài học thiết kế của Coca-Cola Tránh dùng từ “thiết kế” Tuy nhiên, những ảnh hưởng tích cực nếu có của vị phó chủ tịch phụ trách thiết kế này của Coca-Cola hoàn toàn không xuất phát từ những tuyên bố hùng hồn. Thay vào đó, những tác động đó xuất phát từ việc Butler đã học được phương pháp hiệu quả nhất để thực hiện chiến lược thiết kế tại một tập đoàn lớn và phức tạp như Coca-Cola: nên tránh từ “thiết kế” ở mức tối đa có thể. Ông lấy ví dụ: “Nếu ở trong một cuộc họp với những...

  pdf10p messi12425 11-04-2011 108 31   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán có mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản về thuật toán, kiến trúc dữ liệu, cung cấp các kiến thức về chiến lược xây dựng và đánh giá thuật toán, rèn luyện tư duy khoa học. Phần 1 của tài liệu gồm 2 chương đầu của bài giảng.

  pdf39p hoa_hong91 23-05-2014 85 14   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán có mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản về thuật toán, kiến trúc dữ liệu, cung cấp các kiến thức về chiến lược xây dựng và đánh giá thuật toán, rèn luyện tư duy khoa học. Phần 2 của tài liệu gồm 4 chương cuối của bài giảng.

  pdf35p hoa_hong91 23-05-2014 96 13   Download

 • Nội dung của chương này trình bày hai chiến lược thiết kế thuật giải thông dụng là vét cạn và tham lam. Nội dung của chương, ngoài phần trình bày về các phương pháp còn có những ví dụ cụ thể, cả thuật giải và cài đặt, để người đọc có một cái nhìn chi tiết về việc từ thuật toán đến chương trình.

  pdf29p phinzin1 03-08-2013 47 11   Download

 • Bài giảng "Thiết kế và đánh giá thuật toán: Tham ăn" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán trả tiền thừa, bài toán balo, chiến lược tham ăn, cây bao trùm nhỏ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p tieu_vu07 21-05-2018 34 4   Download

 • Ma trận kề, ma trận trọng số Xét đơn đồ thị G=(V,E) a) Ma trận kề: Ma trận A={ai,j : i,j=1, 2,. . . ,n} với ai, j = 0, nếu (i,j) ∉ E và ai,j = 1 , nếu (i,j)

  doc3p langtuhoadinhlang 13-12-2010 401 43   Download

 • Quy hoạch động (dynamic programming) giải các bài toán bằng cách kết hợp các lời giải của các bài toán con của bài toán đang xét.

  ppt79p iamok147 19-07-2011 233 35   Download

 • Kỹ thuật đệ qui hoặc ngay cả phương pháp chia để trị có thể phải giải nhiều lần một bài toán con, nên giảm hiệu quả Kỹ thuật qui hoạch động khắc phục hạn chế này bằng cách giải các bài toán con trước khi giải bài toán đã cho

  ppt188p iamok147 19-07-2011 199 25   Download

 • Ý tưởng phương pháp tham lam Các giải thuật tối ưu hóa thường đi qua một số bước với một tập các khả năng lựa chọn tại mỗi bước. Một giải thuật tham lam thường chọn một khả năng mà xem như tốt nhất tại lúc đó.

  ppt77p iamok147 19-07-2011 109 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chiến lược thiết kế thuật toán
p_strCode=chienluocthietkethuattoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2