intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách nhân sự

Xem 1-0 trên 0 kết quả Chính sách nhân sự
 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về tài chính; Ngân sách nhà nước; Tài chính doanh nghiệp; Thị trường tài chính; Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường; Lạm phát và biện pháp kiểm soát lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf127p canhdongco25 02-08-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về công tác kế toán; Hệ thống tài khoản và ghi sổ kép; Chứng từ, sổ sách kế toán và các hình thức kế toán; Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp; Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất; Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf203p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Đông Chu liệt quốc là bộ sách hay và sâu sắc, trong truyện không những đề cập đến các mốc lịch sử rất dài đồng thời cũng đề cập, mô tả rất nhiều nhân vật nổi tiếng của lịch sử Trung Hoa, từ các bậc anh hùng như Tín Lăng Quân, Lạn Tương Như, Ngô Khởi, Ngũ Tử Tư đến các nhà quân sự lỗi lạc như Tôn Tử, Phạm Lãi, Tôn Tẫn và các nhà chính trị - tư tưởng lớn như Khổng Tử, Quản Trọng. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn Đông Chu liệt quốc (Tập 2).

  pdf286p colinhthu 09-08-2022 1 1   Download

 • Mục tiêu củ đề tài "Nghiên cứu một số giải pháp quản lý sử dụng tài nguyên rừng bền vững tại xã Hương Lộc - huyện Nam Đông - Tỉnh Thừa Thiên Huế là làm sáng tỏ sự tác động của các điều kiện về tự nhiên, kinh tế xã hội, nhân văn và một số chính sách của Nhà nước Việt Nam đến việc quản lý sử dụng tài nguyên rừng bền vững.

  pdf118p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 4 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, phần 2 này trình bày về mở rộng các hình thức khai hoang, xây dựng nền hành chính Việt Nam thống nhất từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1862.

  pdf216p vuhuyennhi 02-08-2022 3 3   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Cánh rừng trong nắng”; nhận biết được trình tự các sự việc gắn với thời gian, địa điểm cụ thể; viết đúng chính tả bài “Cánh rừng trong nắng” trong khoảng 15 phút; phân biệt g/gh, tìm và viết tên các từ chỉ sự vật bắt đầu bằng g/gh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc19p gianghavan18 01-08-2022 2 2   Download

 • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Lời giải toán đặc biệt”; bước đầu biết thể hiện cảm xúc qua giọng đọc: giọng kể, có nhấn nhá, tạo sự hấp dẫn cho câu chuyện; viết chính tả các tiếng chứa r/d/gi hoặc an/ang; nhận biết các từ ngữ về nhà trường; nhận biết được câu hỏi trong văn bản cho trước; biết sử dụng dấu chấm hỏi;...

  doc21p gianghavan18 01-08-2022 2 2   Download

 • Bài viết Tự chủ đại học - các khoảng cách trong nhận thức và sự không đồng bộ về thể chế giới thiệu qua về sự phát triển của chủ đề này trên thế giới và ở Việt Nam, và phân tích một số cản trở của việc triển khai chính sách tự chủ đại học vào thực tiễn GDĐH nước ta.

  pdf4p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Từ khi tham gia ICESCR (năm 1982), nhà nước Việt Nam đã có những nỗ lực lớn trong việc hiện thực hóa và thúc đẩy các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa của người dân. Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp một nguồn tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt cho việc thực hiện, nghiên cứu và giảng dạy về ICESCR ở Việt Nam. Cuốn sách gồm có 3 nội dung lớn và được chia thành 2 phần ebook.

  pdf101p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Bài viết Một số bất cập trong xây dựng cơ chế chính sách để đáp ứng quyền tự chủ về quản lý nhân sự của trường đại học thành viên thuộc đại học vùng ở Việt Nam trình bày thực trạng và những bất cập trong quá trình thực hiện tự chủ về nhân sự về vấn đề nhân sự ở các cơ sở giáo dục đại học Vùng.

  pdf7p viangelamerkel 18-07-2022 2 2   Download

 • Bài viết Sử dụng GMM nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam tập trung sử dụng ước lượng GMM để đánh giá mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch giữa LNKT và TNCT bằng cách xem xét và loại trừ ảnh hưởng của các biến nội sinh trong mô hình hồi quy dữ liệu bảng nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf9p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Sự phát triển của tầng lớp địa chủ ở Nam Kỳ trong 30 năm đầu thế kỷ XX góp phần nhận diện sự phát triển của tầng lớp địa chủ ở Nam Kỳ thời Pháp thuộc, cụ thể trong 30 năm đầu thế kỷ XX; Những chính sách của chính quyền thực dân Pháp tác động đến lực lượng địa chủ ở Nam Kỳ từ nửa sau thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.

  pdf10p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) kết cấu gồm 4 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: doanh nghiệp và tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp; lập kế hoạch, chiến lược trong quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân sự, khoa học công nghệ trong doanh nghiệp; quản trị chi phí, kết quả và chính sách tài chính trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 2) trình bày các nội dung: Chính trị thời Trần, kinh tế thời Trần, kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhân dân Đại Việt và Chăm Pa thế kỷ XIII, văn hóa, xã hội Đại Việt thời Trần, vương quốc Chăm Pa thế kỷ X - XIV. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf344p bakerboys08 15-07-2022 10 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 9)" trình bày các nội dung: Chính sách thuộc địa của Pháp và tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng (1930-1935), phong trào cách mạng của nhân dân Việt Nam thời kỳ 1930-1935, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời kỳ 1936-1939. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf383p bakerboys08 15-07-2022 6 4   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 12" trình bày các nội dung: Miền Bắc trong thời kỳ khôi phục, cải tạo và bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa (1954 - 1960); miền Nam dưới sự thống trị của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, nhân dân miền Nam đấu tranh chính trị, giữ gìn và phát triển lực lượng, tiến lên tổng khởi nghĩa (1954-1960). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf264p bakerboys08 15-07-2022 6 3   Download

 • Cuốn sách này ghi lại bức tranh toàn cảnh của nạn đói Việt Nam năm 1945, làm rõ số lượng hơn 2 triệu người chết đói, thảm họa chết đói, làm rõ nguyên nhân dẫn đến nạn đói và hậu quả nghiêm trọng của nó. Cấu trúc cuốn sách gồm có 4 phần chính.

  pdf147p runordie4 05-07-2022 2 1   Download

 • Cuốn sách "Xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc nắm vững hệ thống quan điểm của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

  pdf217p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Quản trị nhân sự với mục tiêu giúp các bạn có thể vận dụng và thiết lập hệ thống chế độ đãi ngộ cũng như các chính sách duy trì và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp. Xây dựng các chính sách cũng như giải quyết các tranh chấp lao động trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf72p namkimcham25 19-07-2022 2 1   Download

 • Bài viết Tác động từ khu vực FDI đến sự phát triển bền vững về lao động và việc làm ở Việt Nam hiện nay tập trung phân tích những tác động từ khu vực FDI đến sự phát triển bền vững về lao động và việc làm ở nước ta hiện nay nhằm cung cấp cơ sở cho việc hoạch định đường lối, chính sách đối với khu vực FDI gắn với mục tiêu phát triển bền vững của đất nước nói chung và sự phát triển bền vững về lao động và việc làm của người lao động Việt Nam nói riêng.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 484 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách nhân sự
p_strCode=chinhsachnhansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2