intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chính sách nhân sự

Xem 1-20 trên 5470 kết quả Chính sách nhân sự
 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Kinh tế học vĩ mô 1" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tiền tệ và chính sách tiền tệ; mô hình IS-LM và sự phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp; kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf195p khanhchi2560 17-05-2024 1 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kinh tế vĩ mô" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng cầu và chính sách tài khoá; tiền tệ và chính sách tiền tệ; lạm phát; thất nghiệp; sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp; kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf152p khanhchi2560 17-05-2024 0 0   Download

 • Để giúp cho các địa phương trong nước, cũng như các đối tác gần xa hiểu về mảnh đất, con người và tình hình Minh lê - xã hội của Thừa Thiên - Huế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công ty Cổ phần Thông tin Kinh lễ Đài ngoại (FE)) xuất bản cuốn sách "Thừa Thiên - Huế - Thế và lực mới trong thế kỷ XXI". Cuốn sách gồm 6 phần, được xuất bản bằng hai thứ tiếng Việt - Anh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf591p vibloomberg 06-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Tăng trưởng kinh tế và nguyên nhân kinh tế gây suy thoái môi trường, trình bày các nội dung chính sau tài nguyên môi trường và sự tăng trưởng kinh tế; Nguyên nhân kinh tế gây suy thoái môi trường trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt32p ttmtam1211 20-05-2024 6 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Nghiên cứu về tháp nhu cầu của Maslow và ứng dụng trong quản trị nhân lực tập đoàn Samsung" khẳng định rõ ứng dụng to lớn của của học thuyết Maslow trong hoạt động quản trị nhân lực nói chung và hoạt động quản trị nhân lực của tập đoàn Samsung nói riêng. Qua phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của tập đoàn Samsung từ đó đề xuất một số biện pháp định hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

  doc45p bacphuong_123 17-05-2024 4 1   Download

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 8 Quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh quốc tế; Chính sách quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh quốc tế ; Hệ thống dân chủ trong ngành công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng chính sách thuế với giáo dục đại học ở Việt Nam thời gian qua, bài viết đề xuất một số khuyến nghị hoàn thiện chính sách thuế nhằm phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam trong thời gian tới. Việc hoàn thiện chính sách thuế nhằm phát huy vai trò trọng tâm phát triển giáo dục đại học, cùng với thực thi các chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, sẽ là nền tảng quan trọng quyết định sự thành công của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Kinh tế tuần hoàn đang là một trong các lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm của các quốc gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Với tiềm năng to lớn, kinh tế tuần hoàn được kỳ vọng đem lại lời giải cho các vấn đề bức bối hiện nay như biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, phát triển bền vững. Bài viết này nhằm làm rõ hơn các hạn chế của kinh tế tuần hoàn cũng như đề xuất một số hướng nghiên cứu trong thời gian tới và một số kiến nghị cho Việt Nam.

  pdf7p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Quản lý ngân sách nhà nước được phân cấp ở địa phương là hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, và các chủ thể khác tham gia quản lý ngân sách nhà nước được phân cấp cho chính quyền địa phương quản lý thông qua việc sử dụng có chủ định các phương pháp quản lý và các công cụ quản lý để tác động và điều khiển hoạt động của ngân sách nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu đã định.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 3 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là xem xét sự tham gia vào thị trường chứng khoán và khám phá thông tin từ giá cổ phiếu của các doanh nghiệp tới năng suất doanh nghiệp Việt Nam, từ đó đề xuất một số gợi ý chính sách liên quan nhằm phát huy tính hiệu quả của thị trường chứng khoán để nâng cao năng suất của các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, việc gia nhập thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực, dẫn đến sự tăng trưởng TFP.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Kinh tế xanh đã trở thành xu hướng tất yếu của các quốc gia nhằm đạt được sự tăng trưởng kinh tế, trong khi vẫn bảo vệ môi trường sống xanh, sạch và bền vững, bảo đảm công bằng về mặt xã hội. Trong những năm gần đây, Việt Nam đẩy mạnh triển khai các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xanh và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần sớm tìm giải pháp khắc phục.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 4 0   Download

 • Tiến bộ công nghệ đã thúc đẩy kinh tế số phát triển mạnh mẽ và tạo ra sự giàu có một cách nhanh chóng. Tuy vậy, sự chênh lệch trong hai động lực chính của kinh tế số là dữ liệu số và nền tảng kỹ thuật số đã làm cho sự giàu có tập trung nhiều hơn vào một số ít cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo ở các nước có kinh tế số phát triển có thể là biểu hiện rõ nét của vấn đề bất bình đẳng trong bối cảnh kinh tế số.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Mục đích của bài viết là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thâm hụt ngân sách ở các nước Đông Nam Á giai đoạn 2011 - 2021. Bằng việc sử dụng mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM) cho thấy, khi tăng lạm phát thì làm tăng thâm hụt ngân sách và khi tăng cung tiền làm tăng thâm hụt ngân sách. Việc tăng lạm phát sẽ làm cho chi tiêu chính phủ nhiều và giảm thu về thuế.

  pdf7p zizaybay1101 09-05-2024 3 2   Download

 • Kinh tế thị trường là một trong những thành tựu văn minh của xã hội loài người, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang sử dụng mô hình kinh tế này để vươn tới sự giàu có và thịnh vượng. Hiện nay, trong quan hệ quốc tế còn không ít quốc gia chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 4 3   Download

 • Bài viết Chính sách đối với phật giáo của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trình bày các nội dung: Nhận thức và chính sách về tôn giáo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào; Kết quả chính sách tôn giáo của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

  pdf7p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Trong những năm qua, an sinh xã hội (ASXH) luôn được coi là một trong những công tác trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phản ánh rõ nét chức năng xã hội của Phật giáo, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó, truyền bá thông điệp từ bi, nhân ái của đạo Phật vào đời sống xã hội. Trong bài viết này, chúng tôi xin nêu một số suy nghĩ về công tác an sinh xã hội được Phật giáo thực hiện trên đất nước chúng ta.

  pdf13p viellison 06-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân; Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước; Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ; Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

  pdf26p khanhchi2550 10-05-2024 3 2   Download

 • Bài viết dựa trên nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ Tổng cục Thống kê và sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích đánh giá nhằm đánh giá thực trạng huy động nguồn lực tài chính thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong thời gian vừa qua Việt Nam đã huy động được nguồn tài chính đa dạng và phong phú và có xu hướng gia tăng, đó là nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn từ tư nhân, nguồn vốn từ đầu tư nước ngoài, nguồn vốn từ các quỹ đầu tư và quỹ tín thác.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 6 2   Download

 • Phật giáo Việt Nam luôn gắn chặt và đồng hành cùng với dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử, đã thể hiện được vị trí vai trò quan trọng của mình trong việc tập hợp đoàn kết toàn dân, động viên tinh thần yêu nước của Nhân dân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Bài viết trình bày về một số hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở nước ta trong điều kiện hội nhập.

  pdf10p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Người dưới 18 tuổi phạm tội là đối tượng rất dễ bị tổn thương về thể chất, tinh thần. Vì vậy mà Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2021 đã có một chương riêng về thủ tục tố tụng cho người dưới 18 tuổi, thể hiện sự quan tâm, chính sách nhân đạo của Nhà nước ta đối với đối tượng này. Bài viết phân tích một số hạn chế trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

  pdf7p viellison 06-05-2024 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2