intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chính sách thị trường

Xem 1-20 trên 7180 kết quả Chính sách thị trường
 • Giáo trình "Marketing căn bản" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về marketing; thị trường và nghiên cứu marketing; phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường; nghiên cứu hành vi mua của khách hàng; chính sách sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf263p khanhchi2560 17-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng" Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Sự hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng; Khái niệm, chức năng, tổ chức ngân hàng trung ương; Ngân hàng trung ương thực thi chính sách tiền tệ quốc gia; Các hoạt động của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt41p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị công" Chương 3 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và tài chính công; Quản lý ngân sách của chính phủ; Chế độ kế toán và kiểm toán ngân sách; Chế độ mua sắm của chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Kinh doanh quốc tế" Chương 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên thế giới; Một số lý thuyết giải thích hành vi của FDI; Thái độ chính trị của các nước về FDI; Lợi ích và chi phí của FDI đối với nước đầu tư và nước nhận đầu tư; Công cụ chính sách tác động tới FDI;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt35p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Kinh nghiệm Fintech từ Singapore và Indonesia: Bài học tiếp cận Fintech cho Việt Nam" sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về FinTech tại Singapore và Indonesia và bài học kinh nghiệm từ hoạt động quản lý và tạo điều kiện cho sự phát triển FinTech tại hai quốc gia này. Từ đó, rút ra hàm ý chính sách cho Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết "Tác động của Fintech đối với chiến lược chuyển đổi số của ngành ngân hàng" một số vấn đề quan trọng được quan tâm như: Chiến lược chuyển đổi số của ngành Ngân hàng, sự hợp tác giữa Fintech với ngân hàng và sự tác động của Fintech đến tiến trình chuyển đổi số của ngành Ngân hàng. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất hàm ý chính sách để thúc đẩy sự hợp tác giữa Fintech với ngành Ngân hàng và góp phần hoàn thiện Hệ sinh thái phát triển Fintech tại thị trường Việt Nam.

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 3 0   Download

 • Cuốn Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Hoàn thiện hệ sinh thái phát triển FinTech tại Việt Nam" được biên tập thành 3 phần tương ứng với các phiên thảo luận.

  pdf1014p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1: Chương 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên tổng chi tiêu dự kiến, bao gồm: Các thành tố của tổng chi tiêu, và vai trò tổng chi tiêu trong xác định sản lượng của nền kinh tế; Cơ chế tác động của chính sách tài khoá đối với tổng chi tiêu nhằm đạt các mục tiêu kinh tế vĩ mô; Các vấn đề thường gặp trên thực tế của chính sách tài khoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1: Chương 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu về khái niệm; chức năng và phân loại tiền tệ; hiểu về Cung - cầu tiền tệ; thị trường tiền tệ và quá trình tạo tiền của hệ thống ngân hàng thương mại; hiểu được vai trò và chức năng của NHTW; các công cụ mà NHTW sử dụng để thực hiện chính sách tiền tệ; tác động của CSTT đối với sản lượng, việc làm và giá cả. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1: Chương 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu về phương pháp xây dựng mô hình IS – LM: là mô hình xác định trạng thái cân bằng đồng thời của thị trường hàng hóa (đường IS) và thị trường tiền tệ (đường LM); Phân tích tác động của CSTK; CSTT trên mô hình IS-LM; Hiểu được sự cần thiết phải phối hợp các chính sách vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p khanhchi2550 10-05-2024 3 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1: Chương 7 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu về cơ cấu cán cân thanh toán quốc tế; hiểu thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái; các cơ chế tỷ giá hối đoái; tác động của các chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế mở dưới các cơ chế tỷ giá hối đoái khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p khanhchi2550 10-05-2024 3 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng trung ương: Chương 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức liên quan đến việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ để điều tiết mức cung tiền của NHTW; cơ chế điều hành, ưu và nhược điểm của mỗi công cụ điều tiết khối lượng tiền tệ trong lưu thông của NHTW. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p khanhchi2550 10-05-2024 4 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như Các định chế tài chính trong nền kinh tế; Tiết kiệm và đầu tư trong hệ thống tài khoản thu nhập quốc gia; Thị trường vốn vay; Ảnh hưởng của các chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt29p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Trên thế giới không có mô hình chuẩn nào về chính sách thuế bất động sản (BĐS). Tại từng giai đoạn phát triển cụ thể mà mỗi quốc gia có một chính sách thuế BĐS phù hợp. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh chuyển đổi theo hướng kinh tế thị trường, việc hoàn thiện chính sách về thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản là rất cần thiết.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là xem xét sự tham gia vào thị trường chứng khoán và khám phá thông tin từ giá cổ phiếu của các doanh nghiệp tới năng suất doanh nghiệp Việt Nam, từ đó đề xuất một số gợi ý chính sách liên quan nhằm phát huy tính hiệu quả của thị trường chứng khoán để nâng cao năng suất của các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, việc gia nhập thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực, dẫn đến sự tăng trưởng TFP.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề lao động có vai trò quan trọng, mang tính cấp thiết, lâu dài đối với sự phát triển bền vững nền kinh tế. Chủ trương phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn liền với phát triển tri thức và hội nhập quốc tế, đã được Đảng, Nhà nước ta hết sức coi trọng bằng những chủ trương, chính sách, biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết xem xét mối quan hệ giữa tỷ lệ chi trả cổ tức trong quá khứ và tình hình tài chính tới tỷ lệ chi trả cổ tức của các doanh nghiệp, qua đó gợi mở một số đề xuất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Kết quả nghiên cứu trên dữ liệu 132 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2014-2021 cho thấy chính sách cổ tức làm mượt được các doanh nghiệp áp dụng trong chi trả cổ tức. Tỷ lệ chi trả cổ tức trong quá khứ là một trong những căn cứ quan trọng để các doanh nghiệp xác định tỷ lệ chi trả cổ tức hiện tại.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tổ chức thi công xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Lập và quản lý tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ mạng lưới; Tổ chức cơ sở vật chất kỹ thuật cho công trường xây dựng; Tổ chức tổng mặt bằng thi công xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf96p gaupanda031 13-05-2024 1 1   Download

 • Chính sách kinh tế mở, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã tạo điều kiện cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò của mình trên thị trường thế giới. Ngày 30/6/2019, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) chính thức được ký kết. Đây là một trong những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới lớn nhất trong lịch sử đem lại lợi ích kinh tế trực tiếp đối với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là xuất khẩu thủy sản. Bài viết tập trung trình bày cơ hội và thách thức mà EVFTA mang lại cho xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 2 1   Download

 • Bài viết nêu khái quát một số vấn đề về nợ công, an toàn nợ công và những công cụ liên quan đến chiến lược nợ công, đồng thời cung cấp số liệu cụ thể về thực trạng vay và trả nợ công của Việt Nam trong giai đoạn 2018- 2022. Qua tổng hợp số liệu về các chỉ tiêu an toàn nợ công, các đối tác cho Việt Nam vay nợ, cơ cấu nợ hiện tại của chúng ta cũng như mức độ tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường quốc tế; và một số vấn đề tồn tại mà Việt Nam đang gặp phải từ đó tác giả đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề đó theo góc nhìn của tác giả.

  pdf3p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1439 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2