intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉnh sửa kế hoạch

Xem 1-20 trên 426 kết quả Chỉnh sửa kế hoạch
 • Bản Kế hoạch kinh doanh của bạn có thể giúp bạn phát hiện ra những điều bỏ sót và/hoặc những điểm yếu trong quá trình lập kế hoạch của bạn.

  pdf8p nhatkyvodanh 14-09-2012 346 70   Download

 • Thông tư 08-BKH/DN của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 28/8/96 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/97 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP

  doc13p thanhuyen 19-08-2009 179 10   Download

 • Cần quản lý thật kỹ các thông tin trong hợp đồng, tránh đọc sót, sai. - Khi có bộ hồ sơ hợp đồng (chứng từ giao nhận hàng), phòng kế hoạch cần phải kiểm tra đối chiếu, so sánh để tránh nhầm lẫn. Trong trường hợp sai sót, cố gắng sửa chữa, điều chỉnh trước khi nhận hàng về. Hiện nay, ở Việt nam, mỗi hợp đồng sai sẽ bị phạt 1% giá trị hợp đồng.

  pdf3p daicahaudau 02-07-2011 202 87   Download

 • Kế hoach về sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawbds8 22-11-2009 187 27   Download

 • Báo cáo tóm tắt: Kết quả rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 - 2020 nhằm rà  soát xác định các cơ chế, chính sách hiện hành còn phù hợp để tiếp tục áp dụng; các cơ chế, chính sách không còn phù hợp cần sửa đổi, bổ sung và các cơ chế, chính sách mới cần được xây dựng; trên cơ sở đó đề xuất lộ trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản QPPL liên quan đến cơ chế, chính sách thực hiện Kế hoạch BV&PTR giai đoạn 2012 – 2020.

  pdf49p hreanh 30-03-2015 61 9   Download

 • Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ kế hoạch và đầu tư (ban hành kèm theo quyết định số 1512 /QĐ-BKHĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư)

  pdf2p thewalkingdead 01-11-2011 45 2   Download

 • Kế hoạch số 40/KH-UBND về đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

  pdf32p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 36 0   Download

 • Kế hoạch 08/2020/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh tuyên quang năm 2020.

  doc5p solacduy999 22-04-2020 1 0   Download

 • Năm 2009 đã khép lại với nhiều biến động trong nền kinh tế thế giới lẫn thị trường Việt Nam. Khởi đầu từ năm 2008 đến năm 2009, khủng hoảng tài chính tế thế giới đã ảnh hưởng tới nền kinh tế.

  doc23p sunflower_120989 27-11-2010 3814 1348   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở ngành có liên quan. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng...

  pdf4p suphubeo 28-10-2010 432 42   Download

 • Trong các tổ hợp sản xuất như lọc dầu, khai thác mỏ và các ngành công nghiệp dịch vụ, công tác bảo trì liên tục được cải tiến để tăng thu nhập trên tài sản thông qua mức độ tin cậy cao hơn, tăng năng suất thiết bị và giảm chi phí. Tuy nhiên, nhiều tổ chức và cá nhân chuẩn bị cho các đợt ngừng máy sắp tới với sự lo lắng và “khiếp sợ”, bởi vì ngừng máy sửa chữa toàn nhà máy là những sự kiện mà có thể "thổi bay" mức ngân sách trước đó đang...

  pdf18p trinhvang 18-01-2013 108 34   Download

 • TRÌNH TỰ LẬP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN TRUYỀN TẢI (Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải) SƠ ĐỒ 1. LẬP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NĂM TỚI Gửi bản đăng Gửi bản đăng ký kế hoạch bảo kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa sửa chữa dưỡng, Tổng hợp, chuẩn bị cơ sở dữ liệu ...

  pdf3p banhnamdua 19-07-2013 834 26   Download

 • Thông tư 04/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư, sửa đổi, bổ sung một số điểm về hồ sơ thẩm định dự án, Báo cáo đầu tư và Tổng mức đầu tư

  doc12p thuylam 16-08-2009 118 20   Download

 • Thông tư 38/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44-TC/TCDN ngày 8/7/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước

  doc2p thanhuyen 19-08-2009 173 18   Download

 • Nghị định 49/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

  doc2p thanhuyen 19-08-2009 108 15   Download

 • Mô đun 9 gồm có những nội dung chính sau: Cấu trúc và các mối quan hệ trao đổi của hệ thống quản lý bảo trì, hệ thống bảo trì phòng ngừa, hệ thống kế hoạch, quy trình thực hiện công việc bảo trì, hệ thống lưu trữ dữ liệu về thiết bị và nhà máy, hệ thống kiểm soát phụ tùng và tồn kho, hệ thống mua sắm, hệ thống lưu trữ tài liệu bảo trì,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p nhanmotchut_3 19-10-2016 76 13   Download

 • Nghị quyết 09/2003/NQ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

  doc2p thanhuyen 19-08-2009 72 8   Download

 • MẪU CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN (Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải) Tới: Tên đơn vị đăng ký Tel: Fax: Từ: Cấp điều độ có quyền điều khiển Tel: Fax: CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN (Công bố số:............... ) [ ] Công tác Năm [ ] Công tác Tuần Tên thiết bị, đường dây ...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 106 8   Download

 • MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN (Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải) Tới: Cấp điều độ có quyền điều khiển Tel: Fax: Từ: Tên đơn vị đăng ký Tel: Fax:

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 97 7   Download

 • MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN NĂM (Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải ) Tới: Cấp điều độ có quyền điều khiển Tel: Fax: Từ: Tên đơn vị phát điện Tel: Fax:

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 83 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chỉnh sửa kế hoạch
p_strCode=chinhsuakehoach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2