Chủ nghĩa trừu tượng

Xem 1-20 trên 37 kết quả Chủ nghĩa trừu tượng
 • Khá lâu trước khi Chủ nghĩa Trừu tượng chính thức được coi là một hình thức nghệ thuật tiên phong của thế kỷ 20, đã có những họa sĩ hội họa và đồ họa vẽ những hình thể không nhận ra được. Điển hình như trong tác phẩm của họa sĩ tranh phong cảnh J. M. William Turner (1775-1851), nhà thơ và cũng là người vẽ đẹp Victor Hugo (1802-1885) và hoạ sĩ Biểu tượng người Pháp Gustave Moreau (1826-1898)....

  pdf4p moi_tim 07-10-2012 34 2   Download

 • Đây là Viện Bảo tàng Mỹ thuật Gagosian ở Chelsea, New York chăng ? Chưa hẳn như vậy ! Nhưng mấy năm nay, thỉnh thoảng gallery của Viện bảo tàng Gagosian đã hình thành một “phòng trưng bày mỹ thuật” (kunsthalle) đầy hoài bão lớn lao. Năm 2009, viện đã tổ chức CLAUDE MONET-chiếc cầu Nhật Bản-Sơn dầu một cuộc triển lãm hồi tưởng vô giá về Piero Manzoni, nghệ sĩ Biểu niệm chủ nghĩa đầu tiên, rồi đến cuộc khảo sát những tuyệt tác cuối đời của danh họa Picasso....

  pdf8p moi_tim 07-10-2012 32 2   Download

 • Trên cơ sở phân tích nội dung của chủ nghĩa nhân văn và dòng chảy của chủ nghĩa nhân văn ở phương Tây, tác giả bài viết cho rằng, chủ nghĩa nhân văn là bản chất của triết học Mác; chủ nghĩa nhân văn của triết học Mác không những đoạn tuyệt với chủ nghĩa nhân văn của L.Phoiơbắc, mà còn biến chủ nghĩa nhân văn từ lý luận trừu tượng thành thực tiễn, nhằm cải tạo thế giới.

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 1 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm góp phần làm rõ quan điểm của V.I.Lênin về Chủ nghĩa tư bản Nhà nước và sự vận dụng trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp logic - lịch sử, trừu tượng hoá và khái quát hoá.

  pdf36p truongtien_04 10-03-2018 3 0   Download

 • Đối với học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin được giảng dạy với 5 tín chỉ đã tạo ra những khó khăn cho cả thầy và trò của nhà trường. Do đó, để học phần này không còn là "nỗi lo lắng" của sinh viên, giảng viên cần chủ động trong việc tiếp cận và vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực vào từng nội dung cụ thể của môn học, làm cho môn học không còn trừu tượng, trở nên đơn giản, dễ hiểu.

  pdf6p doctorstrange1 21-06-2018 4 0   Download

 • • Lao động cụ thể: là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của một nghề nghiệp chuyên môn nhất định • Lao động trừu tượng: là lao động của người sản xuất hàng hóa đã gạt bỏ hình thức biểu hiện cụ thể của nó để quy về cái chung đồng nhất, đó là sự tiêu phí sức lao động, tiêu hao sức cơ bắp, thần kinh của con người

  ppt45p vicloveh 16-05-2011 362 109   Download

 • Tuy nhiên, sự tự thể hiện chính mình như là sự trừu tượng thuần túy của Tự-ý thức là nằm ở chỗ: chứng tỏ chính mình như là một sự phủ định thuần túy đối với hình thái

  pdf8p heavenmaster2013 19-07-2011 51 16   Download

 • Thuyết duy tâm này ở trong sự mâu thuẫn như vậy là vì nó khẳng định Khái niệm trừu tượng về Lý tính như là cái đúng thật (das Wahre).

  pdf7p heavenmaster2012 20-07-2011 37 10   Download

 • Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa 1/ Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa. Để sống Sử dụng sản được, phẩm tự nhiên trước hết con người SX tự cấp phải có cái tự túc ăn,mặc, Tạo ra sản ở… phẩm: sản xuất Sản xuất hàng hóa

  ppt57p ngoctruongphong 29-12-2009 2024 534   Download

 • Kinh tế chính trị Mác Lê-nin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những con người không chỉ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ mà còn có phẩm chất chính trị đạo đức đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf73p concanhcam 13-05-2010 517 241   Download

 • (NB) Kinh tế chính trị Mác Lê-nin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những con người không chỉ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ mà còn có phẩm chất chính trị đạo đức đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  pdf206p transang1 19-09-2012 228 107   Download

 • Câu 1. Lượng giá trị của hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa . Giá trị của hàng hoá là lao động trừu tượng của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá. Vậy lượng lao động của hàng hoá được đo bằng lượng lao động tiêu hao để sản xuất ra hàng hoá đó và tính bằng thời gian lao động.

  doc23p trannguyentoantrung 07-09-2011 221 97   Download

 • Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi: a Sự hao phí sức lao động của con người. b Công dụng của hàng hóa c Lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. d Sự khan hiếm của hàng hóa 2/ Tiền lương tư bản chủ nghĩa là: a Sự trả công lao động b Giá trị của lao động c Giá trị sức lao động d Giá cả của sức lao động

  pdf4p bichhuyen 19-06-2009 428 79   Download

 • Trước đây, với đối tượng còn ở trình độ trừu tượng thấp như các số và các hình hình học thì trong nghiên cứu khoa học, toán học chỉ được sử dụng chủ yếu vào việc cố định và chỉnh lý những dữ liệu thực nghiệm đã biết để từ đó, rút ra các công thức toán học và áp dụng chúng. Ngày nay, sự phát triển như vũ bão của khoa học đã đặt ra những nhiệm vụ thực tiễn rất phức tạp và đa dạng.

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 163 24   Download

 • Tiếp tục tập trung nghiên cứu về sự phát triển của các nước Thế giới thứ 3, nhưng: sửa đổi một số giả thiết cơ bản: Thứ nhất sự hiện đại và truyền thống không chỉ cùng song song tồn tại mà còn có thể xâm nhập và hòa lẫn vào nhau. Thứ hai, thay đổi về phương pháp nghiên cứu: Thay vì nghiên cứu ở cấp độ trừu tượng cao, các nghiên cứu mới tập trung vào từng trường hợp riêng biệt, quan tâm phân tích yếu tố lịch sử...

  ppt21p hoanglinhhn 02-04-2011 74 17   Download

 • Theo chúng tôi, cần phải khẳng định rằng, Việt Nam có triết học. Về nguồn gốc nhận thức, ngay từ thời kỳ Đông Sơn, nhận thức của người Việt đã đạt đến trình độ tư duy trừu tượng và thực tế, đã có sự hình thành những mầm mống của triết học.

  pdf5p puca10 22-06-2011 78 13   Download

 • Phân tích vấn đề bản chất con người theo quan điểm của triết học Mác Lênin? Gợi ý nghiên cứu: * Khẳng định khái quát của Mác: “Nhưng bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của những cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội".

  pdf6p sms222 13-08-2011 46 12   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã phân tích quan niệm của C.Mác và của J.Rawls về công bằng xã hội; làm rõ thêm sự khác biệt trong quan niệm của các ông về vấn đề này, nhất là sự khác biệt trong quan điểm về xuất phát điểm bình đẳng dựa trên sự tự nguyện về quan hệ khế ước bảo đảm công bằng xã hội. Cả C.Mác và J.Rawls đều thấy khế ước luôn gắn với quan hệ hợp tác và tự nguyện. Song, khác với J.Rawls, C.

  pdf12p bengoan258 11-12-2011 59 11   Download

 • phương pháp trừu tượng hoá khoa học, là sự vận dụng phương pháp duy vật biện chứng và quan điểm duy vật lịch sử, kết hợp mặt lôgic và mặt lịch sử để phân tích và tổng hợp các hiện tượng và quá trình kinh tế, rút ra cái chủ yếu, tất nhiên, bản chất, vững chắc để từ đó khái quát thành các khái niệm, các phạm trù và các quy luật kinh tế

  pdf14p truongnghen 24-01-2013 41 5   Download

 • Chọn ý trả lời (kết luận) đúng nhất và giải thích tại sao Câu 1)- Marketing ra đời và phát triển trong: a. nền kinh tế xã hội chủ nghĩa b. nền kinh tế tư bản chủ nghĩa c. nền kinh tế đang chuyển đổi sang cơ chế thị trường d. nền kinh tế sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa Câu 2)- Marketing là một môn khoa học: a. xuất phát từ các nghiên cứu lý thuyết kinh tế trừu tượng b. xuất phát từ thực tế sản xuất kinh doanh c.

  doc6p candygirl_vietnam 10-01-2011 522 168   Download

Đồng bộ tài khoản