intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ tịch Cayxon Phomvihan

Xem 1-4 trên 4 kết quả Chủ tịch Cayxon Phomvihan
 • Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào được phát triển từ quan hệ truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxon Phomvihan cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trên cơ sở của mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam – Lào, quan hệ của tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) với Sê Kông (Lào) cũng đã được hình thành, phát triển qua những giai đoạn lịch sử hào hùng của hai dân tộc.

  pdf4p vipennsylvania2711 05-11-2020 15 0   Download

 • Bài dự thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam do Nguyễn Thị Thanh Tâm trình bày về vai trò của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Chủ Tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ Tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam.

  doc14p bachma46 15-11-2017 40 1   Download

 • Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphannuvông và các nhà lãnh đạo cao cấp của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam: 1.1Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam được hình thành từ những điều kiện, nhân tố khác nhau như: -...

  doc12p bo_giaktvn 10-09-2012 2944 728   Download

 • Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphannuvông và các nhà lãnh đạo cao cấp của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan. Mối quan hệ của hai nước được phát triển từ quan hệ truyền thống do chủ tich Hồ Chí Minh xây dựng nền mómg....

  doc10p camtu9x_98 02-08-2012 1304 411   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chủ tịch Cayxon Phomvihan
p_strCode=chutichcayxonphomvihan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2