Chuẩn mực kế toán số 16

Xem 1-16 trên 16 kết quả Chuẩn mực kế toán số 16
 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Chuẩn mực kế toán số 16 - Chi phí đi vay với mục đích quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với chi phí đi vay, gồm: ghi nhận chi phí đi vay vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ; vốn hóa chi phí đi vay khi các chi phí này liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

  pdf4p anh0510 24-03-2016 28 4   Download

 • QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với chi phí đi vay, gồm: ghi nhận chi phí đi vay vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ; vốn hoá chi phí đi vay khi các chi phí này liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán chi phí đi...

  pdf3p quochung 21-07-2009 1755 429   Download

 • - Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”, - Chuẩn mực kế toán số 03 “Tài sản cố định hữu hình”, - Chuẩn mực kế toán số 04 “Tài sản cố định vô hình”, - Chuẩn mực kế toán số 05 “Bất động sản đầu tư”, - Chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”, - Chuẩn mực kế toán số 07 “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết”, -

  pdf5p hamdocsach08 26-12-2010 133 23   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với chi phí đi vay, gồm: ghi nhận chi phí đi vay vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ; vốn hoá chi phí đi vay khi các chi phí này liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

  pdf10p estupendo4 19-08-2016 2 0   Download

 • Thông tư số 161/2007/TT-BTC về việc thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  pdf80p lawbmhc11 24-11-2009 64 11   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với chi phí đi vay, gồm: ghi nhận chi phí đi vay vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ; vốn hoá chi phí đi vay khi các chi phí này liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

  pdf4p womanhood911_06 03-11-2009 396 88   Download

 • Mục đích: Ghi nhận chi phí đi vay Vốn hóa chi phí đi vay. - Áp dụng : Chuẩn mực này được áp dụng cho kế toán chi phí đi vay

  ppt40p ngoanthoakttc 31-08-2011 278 53   Download

 • Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  doc90p nhungmon 19-03-2009 854 118   Download

 • Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  doc99p notebook 07-01-2010 119 37   Download

 • IAS 16 và VAS 3 - Tài sản cố định hữu hình Ghi nhận Không quy định mức Chuẩn mực đưa ra tài sản cố giá trị tối thiểu để ghi bốn tiêu chuẩn ghi định hữu nhận Tài sản cố định. nhận tài sản cố hình định hữu hình, trong đó có tiêu chuẩn giá trị đối với từng hạng mục tài sản cố định hữu hình.

  pdf5p hamdocsach08 26-12-2010 196 64   Download

 • THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

  pdf72p tuoanh05 03-08-2011 90 20   Download

 • Thông tư 161/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1), Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợ...

  doc102p mychau 18-08-2009 502 123   Download

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN I/. Phần khái quát Môn: Địa lý-Lớp 12-HK I:32 tiết HK II:16 tiết Chuẩn kiến thức kỹ năng cần đạt như sau: CHƯƠNG MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Biết công cuộc đổi mới ở nước ta là cuộc cải cách toàn VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ diện về kinh tế xã hội; 1 số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới HỘI NHẬP - Biết bối cảnh và công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực ở nước ta Kiến thức I.

  pdf26p badaohatgao 28-05-2013 103 16   Download

 • Mục tiêu : HS biết xác định chiều cao của 1 vật mà không thể lên điểm cao nhất của nó, Xác định khoảng cách Rèn kỹ năng đo đạc trong thực tế, rèn ý thức làm việc tập thể II – Chuẩn bị : GV : Thước , máy tính bỏ túi, giác kế, êke đạc (bộ thực hành ) HS : Ôn đ/n tỉ số lượng giác, máy tính bỏ túi, thước cuộn. III – Tiến trình dạy học: 1)

  pdf7p buddy1 29-04-2011 104 8   Download

 • TRƯỜNG THCS ĐÔNG HẢI – QUẬN HẢI AN Tiết 48: LUYỆN TẬP. A. MỤC TIÊU: - Học sinh được củng cố và khắc sâu ý nghĩa thực tiễn của số trung bình cộng trong khoa học thống kê. - Củng cố cách tính số trung bình cộng, rèn tư duy sáng tạo. B. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng. Học sinh: Bút dạ xanh, giấy trong, phiếu học tập. C. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: (2’-3’) - Chữa bài tập 16 (Tr 20 - SGK) - Nêu quy tắc tìm số trung bình cộng của...

  pdf5p paradise1 06-12-2011 202 12   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CHUYỆN BỐN MÙA..I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Đọc trơn cả bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. 2. Biết đọc phân biệt giọng người kể chuyện với giọng các nhân vật: bà Đất, 4 nàng xuân. Hạ, Thu, Đông...Kỹ năng: Hiểu nghĩa của các từ ngữ: đâm chồi nẩy lộc, đơm, bập bùng, tựu trường.

  doc7p quangphi79 08-08-2014 274 41   Download

Đồng bộ tài khoản