intTypePromotion=1
ADSENSE

Chức năng của INT

Xem 1-20 trên 23 kết quả Chức năng của INT
 • Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 11 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu màn hình và việc quản lý màn hình, hiểu được tổ chức của màn hình, so sánh chức năng điều khiển màn hình của INT 10h của ROM BIOS với chức năng của INT 21h, biết cách lập trình quản lý màn hình trong ASM, biết cách lập trình xử lý phím và 1 số ứng dụng của nó.

  pdf61p dolalatien 26-01-2018 49 5   Download

 • Mục tiêu học tập của chương gồm: Giới thiệu màn hình & việc quản lý màn hình, hiểu được tổ chức của màn hình, so sánh chức năng điều khiển màn hình của INT 10h của ROM BIOS với chức năng của INT 21h, biết cách lập trình quản lý màn hình trong ASM, biết cách lập trình xử lý phím và 1 số ứng dụng của nó.

  ppt61p nhanmotchut_1 04-10-2016 52 1   Download

 • Nội dung chương 12 gồm các phần sau: Cơ bản về lưu trữ trên đĩa từ. Một ứng dụng hiển thị sector. Một ứng dụng hiển thị Cluster. Các chức năng về file ở mức hệ thống. Quản lý đĩa và thư mục. Truy xuất đĩa với INT 13H của Rombios. Bài tập. Giới thiệu file và lập trình xử lý file.

  ppt65p thanhtungt_hy 10-09-2010 140 43   Download

 • Giới thiệu màn hình & việc quản lý màn hình Hiểu được tổ chức của màn hình. hình. So sánh chức năng điều khiển màn hình của INT 10h của 10h ROM BIOS với chức năng của INT 21h. 21h Biết cách lập trình quản lý màn hình trong ASM. ASM. Biết cách lập trình xử lý phím và 1 số ứng dụng của nó.

  pdf6p zues09 08-07-2011 170 35   Download

 • Màn hình được điều khiển hiệu quả nhờ các chức năng của INT 10H trong Rom Bios. Các chức năng này quản lý màn 10H Bios. hình tốt hơn các chức năng của INT 21h của Dos. 21h Dos. Bên cạnh 1 số chức năng do INT 21h của Dos cung cấp, 21h 1 số tác vụ được thực hiện trên màn hình nhờ các chức năng trong INT 10h như xoá màn hình, định vị con trỏ, 10h thiết lập màn hình ...

  pdf6p zues09 08-07-2011 98 22   Download

 • Màn hình được điều khiển hiệu quả nhờ các chức năng của int 10h trong rom bios. các chức năng này quản lý màn hình tốt hơn các chức năng của int 21h của Dos

  ppt0p thanhthao678 22-12-2011 40 4   Download

 • KIỂ U XÂU CHỮ 1. Tìm hiểu cú pháp và chức năng của hàm strcpy. a.Khai báo char *strcpy(char *dest, const char *src); b.Công dụng: sao chép một xâu chữ vào xâu chữ khác c. Ví dụ: #include #include #include int main(void) { clrscr(); char string[100]; char *str1 = "Khoa Cong Nghe Thong Tin"; strcpy(string, str1); printf("%s\n", string); getch(); }

  pdf12p suatuoiconbo 27-07-2011 54 8   Download

 • Bộ vi xử lý (P) Z80 là một P 8 bit, có khả năng truy xuất 64KB bộ nhớ, có nhiều kiểu ngắt. Tần số xung clock tối Các chương trình phục vụ các ngắt INT mode 0 để thực hiện các chức năng: Settime, Hottime và Skiptime.Xử lý bàn phím và hiển thị để người sử dụng giao tiếp với Hệ Thống. Trên đây là giải pháp kỹ thuật mà người viết chọn để thiết kế Hệ Thống.

  pdf9p phuoctam37 11-07-2011 60 6   Download

 • Các chương trình phục vụ các ngắt INT mode 0 để thực hiện các chức năng: Settime, Hottime và Skiptime. _ Xử lý bàn phím và hiển thị để người sử dụng giao tiếp với Hệ Thống. Trên đây là giải pháp kỹ thuật mà người viết chọn để thiết kế Hệ Thống. V- NGUYÊN LÝ CHUNG CỦA HỆ THỐNG BÁO GIỜ TỰ ĐỘNG: Bộ vi xử lý (P) Z80 là một P 8 bit, có khả năng truy xuất 64KB bộ nhớ, có nhiều kiểu ngắt. Tần số xung clock tối đa 2.5MHz (họ Z80 CPU)....

  pdf9p phuoctam44 26-07-2011 65 4   Download

 • Mạng Internet chứa đựng nhiều địa chỉ của các chính phủ, các trường đại học, các công ty, ngân hàng, NGOs, chính đảng, các nhóm chuyên môn như bác sĩ hay luật sư, khách sạn, tiệm bán thú nuôi làm cảnh, các câu lạc bộ của những người có chung sở thích, v.v..lấy thí dụ địa chỉ của Tổ chức Y tế Thế giới (http://www.who.int/home-page/), Ngân hàng Phát Triển Châu Á (http://www.adb.org) và Vietnam Airlines (http://www.vietnamair.com.vn). Có rất nhiều địa chỉ cho ta các tài liệu tham khảo như Tự điển Bách Khoa Anh (Encyclopedia Britannica) (http://www.britannica.com). ...

  pdf6p lexus450 13-07-2010 127 24   Download

 • Mời các bạn tham khảo những kiến thức về: kiến thức cơ bản về lưu trữ trên đĩa từ, một ứng dụng hiển thị sector, một ứng dụng hiển thị clustor, các chức năng về file ở mức hệ thống, quản lý đĩa và thư mục, truy xuất đĩa với int 13h của rombios, bài tập, giới thiệu fle và lập trình xử lý file thông qua Bài giảng Cấu trúc máy tính: Lập trình xử lý đĩa và file.

  ppt65p cdnghe 01-08-2014 98 22   Download

 • Chöông 7: Quản lyù vaø xöû lyù ñóa, thö muïc vaø taäp tin Một số chức năng quản lý ổ đĩa INT – Với ngắt 21h * Số hiệu hàm: 0Dh – Reset ổ đĩa Trong một điều kiện làm việc, nếu trong quá trình xử lý các tập tin/chương trình bị lỗ Reset lại đĩa để xóa vùng đệm của tập tin Thao tác Thanh ghi Vào AH Giá trị 0Dh Điều kiện Ví dụ: MOV INT AH,0Dh 21h Chöông 7: Quản lyù vaø xöû lyù ñóa, thö muïc vaø taäp tin Một số chức năng quản lý ổ đĩa INT – Với ngắt 21h * Số hiệu hàm: 0Eh –...

  pdf22p robowonder 17-06-2011 100 13   Download

 • LẬP TRÌNH XỬ LÝ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM Giới thiệu màn hình & việc quản lý màn hình Hiểu được tổ chức của màn hình. So sánh chức năng điều khiển màn hình của INT 10h của ROM BIOS

  ppt0p suatuoi_thomngon 31-07-2011 69 13   Download

 • Chương trình Skiptime tương tự như Hottime phục vụ 3 chức năng về Skiptime : Xem Skiptime có trong bảng, xoá Skiptime và đặt Skiptime. Chương trình sẽ được đặt tại địa chỉ 0028h trong vùng nhớ để phục vụ cho ngắt INT mode 0. Về hoạt động hoàn toàn giống chương trình Hottime nhưng Skiptime không cần đặt mã chuông , địa chỉ đầu bảng Skiptime là 1028h và mỗi Skiptime có 2 byte. Lưu đồ tổng quát hoàn toàn giống như lưu đồ tổng quát của chương trình Hottime....

  pdf17p chungtinh_viem 22-08-2010 76 7   Download

 • Để đảm bảo rằng lớp này có tất cả các chức năng tương tự như các lớp được xây dựng sẵn, nghĩa là chúng ta cho phép thực hiện các phép toán số học trên các thể hiện của phân số chúng ta (như các phép toán cộng phân số, nhân hai phân số,...) và chuyển đổi qua lại giữa phân số và kiểu dữ liệu xây dựng sẵn như kiểu nguyên (int).

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 50 3   Download

 • K&R giới thiệu các chức năng sau đây: * Kiểu dữ liệu struct * Kiểu dữ liệu long int * Kiểu dữ liệu unsigned int * Toán tử =+ đã được đổi thành +=, và tương tự cho các toán tử khác để tránh gây hiểu nhầm cho bộ phân tích từ vựng của trình dịch C. (Thí dụ: sự giống nhau dể lầm lẫn của hai câu lệnh i =+ 10 và i = +10).

  pdf21p xingau8 04-09-2011 36 4   Download

 • Các dữ liệu chức năng (int) cho phép các phần mềm ứng dụng để đọc dữ liệu của mảng. Chức năng này là quá tin tưởng, nó giả định rằng chỉ số được cung cấp trong phạm vi dữ liệu. Điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ số không? Các dữ liệu chức năng (int, int) thậm chí còn tồi tệ hơn bởi vì nó ghi đè lên một địa điểm không rõ.

  pdf39p kimku15 19-10-2011 56 3   Download

 • Mặt khác, khai báo int (* p) (int a); cho thấy một con trỏ đến một chức năng mà chấp nhận một đối số số nguyên và Mục đích Quay trở lại giá trị tuyệt đối của tôi. Trả lại hồ quang cosin của d. Trả lại hồ quang sin của d. Trả lại hồ quang tiếp tuyến của d. Trả lại hồ quang tiếp tuyến của d l / d2.

  pdf55p kimku8 29-10-2011 48 3   Download

 • Chức năng thành viên và các dữ liệu tĩnh thành viên của một lớp lồng nhau có thể được định nghĩa trong một phạm vi không gian tên kèm theo định nghĩa của lớp học của họ. [Ví dụ:kèm theo lớp {công cộng: lớp bên trong {static int x; trống f (int i);};}; int kèm theo:: bên trong:: x = 1, khoảng trống kèm theo:: bên trong

  pdf191p kimku16 16-10-2011 48 2   Download

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 12 trình bày các nội dung sau: Cơ bản về lưu trữ trên đĩa từ, một ứng dụng hiển thị sector một ứng dụng hiển thị cluster, các chức năng về file ở mức hệ thống, quản lý đĩa và thư mục, truy xuất đĩa với INT 13h của rombios bài tập giới thiệu file và lập trình xử lý file.

  pdf65p dolalatien 26-01-2018 17 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chức năng của INT
p_strCode=chucnangcuaint

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2