Chức năng hành vi tổ chức

Xem 1-20 trên 943 kết quả Chức năng hành vi tổ chức
 • Bài 8: Văn hóa tổ chức. Kết thúc bài học này bạn sẽ có khả năng giải thích được khái niệm cơ bản về văn hóa tổ chức,mô tả các thành tố của văn hóa tổ chức,có khả năng trình bày nhận dạng về các tổ chức khác nhau...

  pdf0p phongdat_91 19-10-2010 389 174   Download

 • Chương 15 Cơ sở của bộ máy tổ chức thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: xác định 6 yếu tố chính định nghĩa một bộ máy tổ chức, giải thích đặc điểm của nền hành chính sự nghiệp, trình bày cấu trúc theo kiểu ma trận, giải thích các đặc điểm của tổ chức ảo, tóm tắt các lý do nhà quản trị muốn tạo các tổ chức không có ranh giới.

  pdf31p expensive_12 07-07-2014 96 26   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 19 Quản lý sự thay đổi và áp lực tổ chức nhằm trình bày về các áp lực thúc đẩy sự thay đổi, tóm tắt các nguồn gốc của cá nhân và tổ chức chống đối sự thay đổi, tóm tắt mô hình 3 bước thay đổi của Lewin, giải thích các giá trị nhấn mạnh những nỗ lực phát triển tổ chức, xác định các tính chất đổi mới tổ chức, liệt kê các đặc điểm nhận thức tổ chức.

  pdf40p expensive_12 07-07-2014 137 43   Download

 • Mục tiêu: Kết thúc việc học tập chương này, bạn sẽ có khả năng: định nghĩa về hành vi tổ chức. Giải thích giá trị của việc nghiên cứu có hệ thống hành vi tổ chức. Liệt kê những thách thức và những cơ hội của các nhà quản lý để sử dụng những khái niệm của hành vi tổ chức...

  pdf0p phongdat_91 15-10-2010 467 191   Download

 • Bài 6: Xung đột. Nội dung chương 6: Xung đột là gì?, tư duy về xung đột"quan hệ giữa người và xung đột,quan hệ tương tac về xung đột.xung đột chức năng, phi chức năng, độ căng thẳng của xung đột..

  pdf0p phongdat_91 17-10-2010 114 160   Download

 • Chức năng của công việc. Đơn vị năng suất đối với tổ chức. Đơn vị nghề nghiệp đối với cá nhân... Bố trí người đúng việc : Xem xét công việc một cách thực tế Luân phiên thay đổi công việc Loại bỏ các giới hạn Loại bỏ các Đa dạng hóa công việc Thú v hóa công ịviệc Phần thưởng ko chỉ có tiền, nhưng tiền là thước đo giá trị trong việc đánh giá kết quả, hiệu quả của cá nhân, thỏa mãn nhu cầu con người trong xã hội hiện đại......

  ppt35p nguyenyen027 24-09-2010 335 159   Download

 • Bài 5: Cơ sở của hành vi nhóm. Sau khi học xong bài này, bạn sẽ có khả năng làm việc nhóm, đội; nhận dạng những nhân tố chủ yếu trong việc giải thích hành vi nhóm, mô tả những thay đổi của nhóm hành vi..

  pdf0p phongdat_91 17-10-2010 361 149   Download

 • Các bạn thân mến, môn Hành vi tổ chức là một môn học dành cho tất cả mọi người đang và sẽ làm việc trong các tổ chức. Môn học không chỉ thú vị và hữu ích đối với những người làm công tác quản lý mà một nhân viên bình thường cũng cần tìm hiểu, nghiên cứu để giải thích cho các hành vi của mình trong tổ chức. Trong môn học này, chúng ta cũng có thể tìm thấy những câu trả lời cho các câu hỏi: nhu cầu động viên và thái độ của của người lao...

  pdf180p sony_12 25-06-2013 345 113   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 Thông tin trình bày thông tin qua lại giữa các cá nhân như quá trình thông tin, thông tin thuyết phục, thông tin hỗ trợ, thông tin phi ngôn ngữ, các yếu tố của thông tin, sự tương tác mang tính biểu tượng, các nhân tố ảnh hưởng tới sự chính xác.

  pdf50p wide_12 29-07-2014 131 53   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 Cơ sở của hành vi cá nhân nhằm trình bày về phát biểu định nghĩa đặc tính tiểu sử, xác định hai loại khả năng, định hình các hành vi của nhân viên,phân biệt bốn chương trình tăng cường. Phân loại vai trò bị kỷ luật trong việc học tập, thực hành việc tự quản trị, trình bày các kỹ năng trong nguyên tắc ứng xử hiệu quả.

  pdf20p expensive_12 07-07-2014 138 39   Download

 • Nội dung chương 1 Tổng quan về hành vi tổ chức thuộc bài giảng Hành vi tổ chức trình bày về hành vi tổ chức và vai trò của hành vi tổ chức, các chức năng của hành vi tổ chức, quan hệ giữa hành vi tổ chức với các môn học khoa học khác.

  pdf45p expensive_12 07-07-2014 108 30   Download

 • Sau khi học xong Phần 1 Hành vi tổ chức là gì? người học cần nắm rõ các nội dung chính sau đây: phát biểu định nghĩa hành vi tổ chức, nêu những công việc của nhà quản trị, giải thích ý nghĩa của việc nghiên cứu mang tính hệ thống của môn hành vi tổ chức, liệt kê những thách thức và cơ hội chủ yếu đối với các nhà quản trị sử dụng các khái niệm của hành vi tổ chức, nhận biết các đóng góp của nhiều môn khoa học nghiên cứu hành vi xây dựng môn hành vi t...

  pdf32p expensive_12 07-07-2014 106 25   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 12 Các vấn đề tranh cãi liên quan đến vai trò lãnh đạo nhằm trình bày về xác định 5 khía cạnh của sự tín nhiệm, định nghĩa chất lượng của nhà lãnh đạo có sức thu hút, so sánh nhà lãnh đạo tạo sự chuyển biến và nhà lãnh đạo theo nghiệp vụ, xác định các kỹ năng của nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, giải thích hệ thống yếu tố ảnh hưởng đến nhà lãnh đạo một cách hiệu quả, xác định 4 vai trò để nhà lãnh đạo nhóm th...

  pdf21p expensive_12 07-07-2014 88 24   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 Thông tin trình bày về ba cấp độ của quá trình thông tin, mô tả quá trình thông tin, phát triển kỹ năng lắng nghe, tầm quan trọng của thông tin, quá trình thông tin cần được phân tích trên 3 cấp độ khác nhau.

  pdf14p wide_12 29-07-2014 190 17   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức do ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh biên soạn giúp các bạn hiểu được những yếu tố ảnh hưởng tới hành vi như năng suất, tỷ lệ vắng mặt, mức thuyên chuyển và sự hài lòng trong công việc. Tài liệu này phù hợp với những người làm trong những tổ chức. Tài liệu giúp bạn có định hướng trong việc tác động một cách thích hợp để đạt được những hành vi như mong đợi.

  pdf20p thuytrangseven 18-08-2014 75 17   Download

 • Bài giảng Nhập môn Hành vi tổ chức nhằm mục tiêu giải thích hành vi của con người, dự đoán hành vi của con người, kiểm soát hành vi của con người, tất cả trong môi trường tổ chức, từ đó sinh viên hiểu rõ thuật ngữ và khái niệm trong môn Hành vi tổ chức, hiểu rõ mối quan hệ giữa các biến quan trọng tác động ở ba cấp độ trong tổ chức.

  pdf7p expensive_12 07-07-2014 72 15   Download

 • Chương 8 Văn hóa tổ chức thuộc bài giảng hành vi tổ chức, trong chương này trình bày mục tiêu về: Định nghĩa các đặc điểm chung tạo văn hóa tổ chức, so sánh văn hóa mạnh đối với văn hóa yếu, xác định các hiệu quả chức năng và phi chức năng của văn hóa tổ chức đến nhân viên và tổ chức, nắm rõ các yếu tố quyết định/duy trì văn hóa tổ chức, các thức chuyển đổi văn hóa đi vào các nhân viên, xác định các đặc điểm của văn hóa tinh thần.

  pdf3p thanhthienhoang23 14-05-2014 109 14   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 7 cung cấp những kiến thức về truyền thông trong nhóm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các chức năng của truyền thông, mô hình quy trình truyền thông, đường truyền thông, 3 dạng truyền thông chính thức,...và một sô nội dung liên quan khác.

  pdf26p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 50 11   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 2 trình bày những cơ sở của hành vi cá nhân. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học nhận biết những đặc tính tiểu sử quan trọng, biết xác định hai dạng khả năng của cá nhân, nắm bắt được những ảnh hưởng của tính cách đến công việc, định hình hành vi của những người khác, làm rõ vấn đề học tập trong tổ chức.

  pdf50p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 67 10   Download

 • Chương 18 Văn hóa tổ chức nhằm trình bày thể chế hóa và mối quan hệ với văn hóa tổ chức, định nghĩa các đặc điểm chung tạo văn hóa tổ chức, so sánh văn hóa mạnh đối với văn hóa yếu, xác định các hiệu quả chức năng và phi chức năng của văn hóa tổ chức đến nhân viên và tổ chức, giải thích các yếu tố quyết định văn hóa tổ chức.

  pdf22p expensive_12 07-07-2014 47 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chức năng hành vi tổ chức
p_strCode=chucnanghanhvitochuc

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản