Chuc nang nhiem vu hcns

Xem 1-1 trên 1 kết quả Chuc nang nhiem vu hcns
  • CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG I - Chức năng nhiệm vụ của P. Tổ chức Hành chính– Thanh tra bảo vệ : 1.Chức năng : Tham mưu cho Giám đốc Công ty về lĩnh vực Tổ chức lao động , tiền lương , hành chính quản trị , thanh tra bảo vệ . 2. Nhiệm vụ : - Tham mưu cho Giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy SXKD và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty . - Quản lý hồ...

    doc6p 0989538874 03-06-2010 731 215   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chuc nang nhiem vu hcns
p_strCode=chucnangnhiemvuhcns

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản