intTypePromotion=1
ADSENSE

Chứng khoán biến động

Xem 1-20 trên 1001 kết quả Chứng khoán biến động
 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán tiền gửi ngân hàng ở công ty TNHH Sakura Color Products Việt Nam" nhằm phân tích biến động các khoản mục tiền gửi ngân hành và tình hình tài chính nói chung tại công ty TNHH Sakura Color Products Việt Nam; Đưa ra nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và tình hình tài chính năm 2017, năm 2018, năm 2019 tại công ty TNHH Sakura Color Products Việt Nam.

  pdf94p baphap06 31-01-2023 3 1   Download

 • Bài viết Tác động của biến động giá dầu đối với tỷ suất sinh lời cổ phiếu ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam nghiên cứu về sự biến động của giá dầu như một yếu tố dự báo đáng tin cậy cho các chỉ số chứng khoán cấp ngành tại thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 01/03/2012 đến ngày 08/04/2022.

  pdf7p vidumbledore 19-01-2023 25 1   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu hành vi đám đông trên thị trường chứng khoán Việt Nam" nghiên cứu các loại thông tin nào gây ra hành vi đám đông trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cung cấp lý thuyết tổng quan về tâm lý và hành vi giao dịch của các chủ thể sẽ rất hữu ích đối với nhà đầu tư trước khi tham gia thị trường và đối với cả các nhà hoạch định để có thể đưa ra những chính sách quản lý, minh bạch hóa thông tin cũng như giảm thiểu sự biến động và khả năng đổ vỡ của thị trường tài chính.

  pdf103p starandsky01 03-01-2023 6 1   Download

 • Bài viết "Ứng dụng mô hình ARCH phân tích sự biến động của chỉ số HNX_Index" đưa ra một số phân tích về sự biến động của chỉ số HNX_Index dựa trên bộ số liệu giá đóng cửa hàng ngày của HNX_Index trong 10 năm gần đây, thời gian từ ngày 04/01/2010 đến ngày 31/12/2020. Việc phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng các mô hình dữ liệu chuỗi thời gian: mô hình ARMA và mô hình ARCH. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • (NB) Giáo trình Gia công chi tiết trên máy phay, mài, khoan (Nghề: Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Nguyên lý cắt gọt kim loại; Khái niệm chung về máy phay, bào, mài, khoan; Gia công chi tiết trên máy phay; Gia công chi tiết trên máy mài; Gia công chi tiết trên máy khoan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf101p trangxanh0906 27-12-2022 7 2   Download

 • Giáo trình Địa chất cơ sở được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các khái niệm cơ bản về địa chất; trình bày được những vấn đề khái quát về trái đất, cấu tạo bên trong, bên ngoài của trái đất; trình bày được các quá trình địa chất ngoại sinh, các tác dụng địa chất của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p trangtim0906 15-12-2022 6 2   Download

 • Mục tiêu của luận văn "Cơ chế cảnh báo bong bóng chứng khoán trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam" sẽ hướng đến đề xuất các giải pháp chế cảnh báo bong bóng chứng khoán phù hợp với thị trường chứng khoán đang trên đà tăng trưởng nóng hiện nay cùng với bối cảnh lịch sử nhiều biến động khi thế giới vừa trải qua đại dịch và xung đột giữa các quốc gia lớn trên thế giới.

  pdf105p trangcam0906 12-12-2022 8 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu "Các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam" là tìm ra tác động của những nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của DN được niêm yết trên 2 sàn giao dịch chứng khoán, nghiên cứu về chính sách cổ tức và biến tác động tại DN niêm yết tại Việt Nam trong mối quan hệ với chi phí đại diện và dòng tiền tự do của DN với mong muốn kết quả sẽ cung cấp bằng chứng cho những lập luận trong lý thuyết về dòng tiền tự do và lý thuyết về chi phí đại diện, để tôi tìm được sự tác động của các biến đến chính sách cổ tức của DN niêm yết...

  pdf101p trangcam0906 12-12-2022 5 2   Download

 • Bài viết "Tác động của biến động dòng tiền đến đòn bẩy tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam" nghiên cứu tác động của biến động dòng tiền đến đòn bẩy tài chính, đồng thời nghiên cứu mối liên hệ này ở các cấp độ dòng tiền hoạt động. Thông qua dữ liệu của 169 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2014 – 2018) và phương pháp ước lượng GLS, kết quả bài viết cho thấy các công ty thực hiện việc giảm đòn bẩy tài chính khi có sự gia tăng trong biến động dòng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết tại đây.

  pdf12p phuongnguyen0520 13-12-2022 20 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Lê Minh Nhật" nhằm phân tích biến động của khoản mục tiền gửi ngân hàng và tình hình tài chính nói chung; Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về công tác kế toán tiền gửi ngân hàng; Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công kế toán kế toán tiền gửi ngân hàng ở công ty.

  pdf82p matroicon2510 06-12-2022 16 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Sky Logistics" nhằm phân tích biến động của khoản mục tiền mặt và tình hình tài chính nói chung tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Sky Logistics; Đưa ra các nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền mặt và tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Sky Logistics.

  pdf110p matroicon2510 06-12-2022 35 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bảo Ngọc Anh" nhằm phân tích biến động của khoản mục tiền gửi ngân hàng và tình hình tài chính nói chung công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bảo Ngọc Anh; Đưa ra nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền tiền gửi ngân hàng và tình hình tài chính tại công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bảo Ngọc Anh.

  pdf128p matroicon2510 06-12-2022 13 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán khoản phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Dầu Nhớt Và Xe Nâng Anh Khôi" nhằm tìm hiểu về thực trạng kế toán tại công ty để nắm rõ công tác kế toán nói chung và kế toán khoản phải thu nói riêng được thực hiện như thế nào, giống và khác gì khi được tìm hiểu và học tại trường. Phân tích biến động của khoản mục phải thu khách hàng và tình hình tài chính nói chung tại công ty TNHH Dầu Nhớt Và Xe Nâng Anh Khôi.

  pdf102p matroicon2510 06-12-2022 8 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán phải trả người lao động tại Công ty TNHH TM&DV Hàng Hóa Phương Nam" nhằm tìm hiểu cơ sở lý luận về các khoản phải trả người lao động; Phản ánh thực tế hạch toán các khoản phải trả người lao động; Nhận xét chung và đưa ra các biện pháp để cải thiện công tác hạch toán phải trả người lao động tại công ty.

  pdf93p matroicon2510 06-12-2022 13 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán tiền mặt tại Công Ty TNHH Nhãn mác và Bao bì Maxim Việt Nam" nhằm phân tích biến động của khoản mục tiền và tình hình tài chính nói chung tại công ty TNHH Nhãn mác và Bao bì Maxim Việt Nam. Từ đó phát hiện ra những ưu điểm hiện có và những hạn chế mà công ty đang gặp phải, nêu lên nhận xét và giải pháp, giải pháp giúp hoàn thiện về bộ máy kế toán cũng như khâu kế toán tiền mặt tại công ty.

  pdf95p matroicon2510 06-12-2022 34 7   Download

 • Báo cáo "Kế toán phải trả người lao động tại công ty TNHH dịch vụ kế toán Trí Cần" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phản ánh thực tế hạch toán tiền lương và khoản trích theo lương tại doanh nghiệp. Phân tích biến động khoản mục phải trả người lao động, và tình hình tài chính của công ty. Đề ra nhận xét chung về thực trạng tại doanh nghiệp và đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán phải trả người lao động và tình hình tài chính của công ty.

  pdf137p matroicon2510 06-12-2022 8 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Sky Logistics" nhằm phân tích biến động của khoản mục tiền gửi ngân hàng và tình hình tài chính nói chung tại Công ty TNHH Sài Gòn Sky Logistics; Nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền gửi ngân hàng và tình hình tài chính tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH Sài Gòn Sky Logistics.

  pdf132p matroicon2510 06-12-2022 15 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH MTV Điện Điện Trường" nhằm phân tích biến động của khoản mục tiền mặt và tình hình tài chính nói chung tại công ty TNHH MTV Điện Điện Trường; Đưa ra các nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và tình hình tài chính của khoản mục tiền mặt tại công ty TNHH MTV Điện Điện Trường.

  pdf110p matroicon2510 06-12-2022 9 4   Download

 • Báo cáo "Kế toán tiền mặt tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật Và Vệ Sinh Môi Trường Hồng Thái - Chi Nhánh Bình Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích biến động của khoản mục tiền mặt và tình hình tài chính nói chung tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật Và Vệ Sinh Môi Trường Hồng Thái - Chi Nhánh Bình Dương; Đưa ra các nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền mặt và tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật Và Vệ Sinh Môi Trường Hồng Thái - Chi Nhánh Bình Dương.

  pdf85p matroicon2510 06-12-2022 29 6   Download

 • Báo cáo "Kế toán phải thu của khách hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Cát Tường" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích biến động của khoản mục phải thu của khách hàng và tình hình tài chính nói chung tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Cát Tường; Rút ra những nhận xét và đề ra các giải pháp giúp hoàn thiện công tác kế toán và tình hình tài chính phải thu của khách hàng tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Cát Tường.

  pdf135p matroicon2510 06-12-2022 13 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chứng khoán biến động
p_strCode=chungkhoanbiendong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2