Chương trình ghp

Xem 1-3 trên 3 kết quả Chương trình ghp
  • SSOP là 4 chữ cái của 4 từ tiếng Anh: Sanitation Standard Operating Procedures. Nghĩa là: Quy phạm vệ sinh hoặc nói cụ thể hơn là: Quy trình làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh. + Vai trò, tầm quan trọng của SSOP: SSOP cùng với GMP là những chương trình tiên quyết bắt buộc phải áp dụng: - Ngay cả khi không có chương trình HACCP. - Giảm số lượng các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) trong kế hoạch HACCP.

    doc16p namnhq 14-09-2010 979 312   Download

  • Do đặc điểm của sản phẩm truyền hình là các chương trình phong phú, đa dạng và có tính chất đặc thù riêng (về văn hóa, kinh tế nghệ thuật, giáo dục, tuyên truyền, thông tin…) nên công nghệ sản xuất cũng không nhất thiết phải theo khuôn mẫu cố định mà nó cho phép sử dụng khả năng sáng tạo.

    pdf4p bibocumi2 15-09-2012 196 51   Download

  • Áp dụng GMP, GHP, HACCP cho các cơ sở chế biến thực phẩm vừa và nhỏ tập trung trình bày những vấn đề chung; các phương trình tiên quyết; các nguyên tắc HACCP; hướng dẫn áp dụng HACCP;...

    ppt387p codon_01 18-11-2015 79 44   Download

Đồng bộ tài khoản