intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình Plaxis 3D

Xem 1-7 trên 7 kết quả Chương trình Plaxis 3D
 • Tài liệu Phương pháp số chương trình Plaxis 3D & UDEC - NXB Xây dựng được biên soạn để đáp ứng phần nào yêu cầu trong đào tạo ngành xây dựng công trình ngầm và hy vọng có thể góp phần làm cho công tác tính toán thiết kế thực tế được triển khai thuận lợi.

  pdf244p minhhoangpt7 10-05-2014 262 112   Download

 • GIỚI THIỆU CHUNG * PLAXIS 3D FOUNDATION là một chương trình phần tử hữu hạn không gian ba chiều, ứng dụng vào việc phân tích kết cấu móng cho các công trình xây dựng trong đất liền và trên biển. * Nhờ việc ứng dụng tiến bộ KHKT, chương trình này cho phép người sử dụng giải quyết những bài toán kết cấu phức tạp bằng những dữ liệu đầu vào đơn giản * Kết quả của bài toán cho ta các trị số ứng suất, biến dạng… tại từng vị trí trong móng cũng như toàn bộ móng. ...

  pdf55p thangbom3584 27-08-2011 447 149   Download

 • Bài viết này giới thiệu một phân tích Cách tiếp cận để tính toán khả năng chịu lực của cột xi măng đất bằng cách sử dụng các mô phỏng số của Chương trình Plaxis 2D và Plaxis 3D và cọc thử tải tĩnh.

  pdf11p vineji2711 15-05-2020 16 1   Download

 • Tài liệu Phân tích kết cấu hầm và tường cừ bằng phần mềm PLAXIS được biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và hướng dẫn cho sinh viên ngành xây dựng cách sử dụng phần mềm Plaxis V8 và Plaxis 3D Tuynel để phân tích tính toán các công trình ngầm và tường cừ. Tài liệu gồm 3 chương học: Chương 1 giới thiệu chung về phần mềm Plaxis, chương 2 các tính năng hỗ trợ của Plaxis trong tính toán công trình hầm và tường cừ, chương 3 các ví dụ tính toán kết cấu công trình hầm và tường cừ.

  pdf172p minhhoangpt7 10-05-2014 764 328   Download

 • PLAXIS 3D FOUNDATION là một chương trình phần tử hữu hạn không gian ba chiều, ứng dụng vào việc phân tích kết cấu móng cho các công trình xây dựng trong đất liền và trên biển.

  pdf5p zudenuong 25-04-2011 200 66   Download

 • Bài viết này giới thiệu một phân tích Cách tiếp cận để tính toán khả năng chịu lực của cột xi măng đất bằng cách sử dụng các mô phỏng số của Chương trình Plaxis 2D và Plaxis 3D và cọc thử tải tĩnh.

  pdf10p viminotaur2711 30-10-2019 41 3   Download

 • Trong bài viết này, một số phương pháp khác nhau để phân tích các bè chất đống cơ sở chuyển tiếp bởi các nhà nghiên cứu khác nhau trong từng thời kỳ được xem xét. Một so sánh giữa một số phương pháp và số đầy đủ ba chiều phương pháp phần tử hữu hạn (với chương trình 3d PLAXIS) được trình bày cũng trong bài viết này.

  pdf6p vivinci2711 20-08-2019 37 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình Plaxis 3D
p_strCode=chuongtrinhplaxis3d

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2