Chuyển biến quan hệ sở hữu doanh nghiệp

Xem 1-6 trên 6 kết quả Chuyển biến quan hệ sở hữu doanh nghiệp
 • Bài viết Sự chuyển biến quan hệ sở hữu trong doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa ở Việt Nam góp phần phân tích sự chuyển biến quan hệ sở hữu trong doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa ở Việt Nam trong thời gian qua và tác động của nó đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf11p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 26 2   Download

 • Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm.

  pdf510p 951847623 09-04-2012 594 276   Download

 • Phần 2 của cuốn "Sổ tay Công nghệ thông tin và truyền thông cho doanh nghiệp' trình bày về các hệ thống thông tin quản lý tích hợp; đầu tư CNTT để biến đổi doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh quốc tế; vấn đề quản lý ứng dụng CNTT và quản trị dự án HTTT trong doanh nghiệp,..

  pdf78p nganga_07 12-10-2015 66 23   Download

 • Tài sản ngắn hạn: Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm.

  doc488p leewai21 02-09-2010 541 345   Download

 • Có nhiều trường hợp người lãnh đạo biết doanh nghiệp của mình phải làm gì, hướng tới đâu nhưng các cộng sự, nhân viên của họ lại không hiểu và không cùng hướng tới mục tiêu chung. Tình trạng các bộ phận đều hoàn thành chỉ tiêu nhưng khi "lắp ráp" với nhau thì không đạt được mục tiêu chung đã đề ra khá phổ biến. Lúc này, phương pháp bảng điểm cân bằng (Balance scorecard) sẽ là công cụ hữu ích đối với các lãnh đạo doanh nghiệp.

  pdf3p tkhoahuongduong 09-09-2010 183 77   Download

 • Trong bối cảnh phát triển, hội nhập, công nghệ luôn được xem là biến số quan trọng mà dựa vào đó các cấp lãnh đạo có thể đưa ra những quyết định mang tính chiến lược. Tuy nhiên, để các chỉ số công nghệ thực sự trở thành công cụ hỗ trợ hữu ích cho các nhà quản lý trong quá trình ra quyết định, công tác đánh giá, quản lý công nghệ cần phải được xem xét trên một quy mô dữ liệu đủ lớn và cần phải được tổng hợp dựa trên cơ......

  pdf7p phalinh17 14-08-2011 42 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chuyển biến quan hệ sở hữu doanh nghiệp
p_strCode=chuyenbienquanhesohuudoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản