intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển hoá graph

Xem 1-9 trên 9 kết quả Chuyển hoá graph
 • Luật Giáo dục nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quy định: “Phƣơng pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tƣ duy sáng tạo của ngƣời học; bồi dƣỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vƣơn lên” (Luật Giáo dục 2005).

  pdf114p greengrass304 11-09-2012 93 28   Download

 • Nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh không chỉ là định hướng mà còn đòi hỏi cần nghiên cứu xác định nguyên tắc, quy trình vận dụng của những phương pháp dạy học tích cực. Việc kết hợp các phương pháp truyền thống với các phương pháp dạy học đặc thù như phương pháp Graph là một giải pháp tốt. Lý thuyết đồ thị (Graph) là một chuyên ngành toán học hiện đại đã được ứng dụng vào nhiều ngành khoa học, kĩ thuật khác nhau vì lý...

  doc20p vanphuoc007 14-08-2013 202 25   Download

 • Bài báo "Ứng dụng công cụ đồ thị 3D để mô hình hóa tính toán trong phần mềm Mathcad an Application of Mathcad’s 3D-Graph in Modeling" giới thiệu giải pháp ứng dụng phần mềm giải toán kỹ thuật MathCad trong mô hình hóa các tính toán giúp cho sinh viên học tập các môn học cơ sở cũng như chuyên ngành tại khoa Công trình thủy một cách phong phú và sâu sắc hơn.

  pdf5p betac123 25-03-2016 59 4   Download

 • Bài viết trình bày một thuật toán pipeline hóa cho hệ xử lý chuyên dụng. Thuật toán đề xuất sử dụng phương pháp truyền thống về lập lịch cho graph xử lý luồng dữ liệu là phương pháp lập lịch sơ bộ để lập lịch cho từng thao tác mà chưa xét tới các giới hạn tài nguyên cho từng trạng thái.

  pdf9p viengland2711 23-07-2019 14 0   Download

 • Thị trường trái phiếu quốc tế - một thị trường của các trái phiếu tiền tệ nước ngoài được phát hành và giao dịch xuyên biên giới - đã đóng một vai trò quan trong quá trình quốc tế hóa thị trường vốn đã bắt đầu diễn ra từ năm 1980. Suốt những năm 1980s, phần đóng góp của khu vực quốc tế trong tổng số nợ danh nghĩa của những thị trường trái phiếu lớn đã tăng từ 4% lên 11%. (xem Graph 1)...

  doc106p kiepcamcua 10-11-2010 1029 339   Download

 • Vẽ chữ tỏa sáng Mở Corel DRAW, cọn công cụ Text Tool để viết chữ, chọn kiểu chữ dầy Dùng công cụ Bazier Tool vẽ 1 đường line, Click đúp 2 lần vào đường line để hiện tâm quay và di chuyển tâm quay xuống dưới : coppy tại chỗ bằng cách ấn phím + trên bàn phím nhập góc quay 12 độ trên thanh Property Bar nhấn Enter sau đó nhấn Ctrl + D để nhân bản tô màu trắng cho tất cả các đường line Kết quả : Vẽ hiệu ứng 1 Mở Corel DRAW, chọn công cụ Graph Paper Tool của hộp Tool Box...

  pdf43p augi15 08-02-2012 134 51   Download

 • Ðồ hình truyền tín hiệu ( signal flow graph - ÐHTTH) được giới thiệu đầu tiên bởi S.J. MASON được xem như là ký hiệu đơn giản hóa của sơ đồ khối, để trình bày mối tương quan nhân quả của một hệ tuyến tính. Bên cạnh sự khác biệt về hình trạng vật lý giữa ÐHTTH và sơ đồ khối, ta có thể thấy ÐHTTH chặc chẽ hơn về những liên hệ toán học. Nhưng những định luật dùng cho sơ đồ khối thì mềm dẻo hơn nhiều và kém rõ ràng hơn. Một ÐHTTH được định nghĩa như...

  pdf7p conloc01 02-12-2010 95 24   Download

 • Grafcet là từ viết tắt của tiếng Pháp “Graphe fonctionnel de commande Ðtape transition”, là một đồ hình chức năng cho phép mô tả các trạng thái làm việc của hệ thống và biểu diễn quá trình điều khiển với các trạng thái chuyển biến từ trạng thái này sang trạng thái khác

  pdf5p milu00 30-09-2011 52 16   Download

 • Tours and Matchings 3.1 Eulerian graphs Đầu tiên thích hợp vấn đề trong lý thuyết đồ thị là cây cầu Königsberg vấn đề. Nói chung, vấn đề này liên quan đến di chuyển xung quanh một đồ thị là một trong những cố gắng tránh sử dụng cùng một cạnh hai lần. Trong thực tế những vấn đề này Euler xảy ra, ví dụ, trong mạng lưới phân phối tối ưu hóa - chẳng hạn như phát thư, để tiết kiệm thời gian đường phố nên được đi du lịch chỉ một lần. Vấn đề tương tự xảy ra...

  pdf13p doquyenhong 27-10-2011 66 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển hoá graph
p_strCode=chuyenhoagraph

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2