intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển nhượng chứng khoán

Xem 1-20 trên 122 kết quả Chuyển nhượng chứng khoán
 • Đề tài hướng tới mục đích nghiên cứu các quy định của pháp luật về Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để làm sáng tỏ hơn về hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Qua đó, chỉ ra những hạn chế, bất cập chưa rõ ràng trong các quy định của pháp luật về Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, làm rõ các ưu điểm, hạn chế của các quy định pháp luật hiện hành trong việc thực hiện các giao dịch về Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

  pdf88p thekingspeech 27-08-2021 8 1   Download

 • Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết là mẫu hợp đồng được lập ra để xác lập việc mua bán chứng khoán chưa niêm yết của các doanh nghiệp. Đối tượng của hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết là chứng khoán chưa niêm yết của các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc4p zhoujielunn 19-05-2021 13 1   Download

 • Phụ lục bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm (Mẫu số: 13-1/BK-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p luhhan 23-04-2021 12 1   Download

 • Phụ lục bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (Mẫu số: 06-1/BK-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p luhhan 23-04-2021 13 1   Download

 • Mẫu Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 06/TNCN) áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p luhhan 23-04-2021 12 1   Download

 • Các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần được lập theo quy định của pháp luật với những điểu khoản rõ ràng. Các mẫu hợp đồng mà chúng tôi giới thiệu sẽ giúp quý bạn đọc nắm được cấu trúc, nội dung, thông tin của một bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cụ thể có một số điều liên quan như: quyền sử dụng đất chuyển nhượng, giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán, việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất, ... Mời quý bạn đọc tham khảo nhằm thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất theo đúng quy định của pháp luật.

  doc4p 240684 05-03-2021 3957 380   Download

 • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 03 KK-TNCN) dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 19 2   Download

 • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 06 TNCN) được áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 23 1   Download

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 04 CNV-TNCN) áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế. Được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p ocmo999 26-02-2021 45 1   Download

 • Đăng ký áp dụng nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán (Mẫu số 15 ĐK-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc1p ocmo999 26-02-2021 19 1   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 06 KK-TNCN) dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

  doc2p ocmo999 26-02-2021 16 0   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 13 KK-TNCN) dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 21 0   Download

 • Tài liệu này cung cấp các thông tin những điều kiện và điều khoản chung cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp bao gồm sự không đồng nhất và giải thích; các điều kiện tiên quyết; khoản ứng vay, hoàn trả và thanh toán trước hạn, bằng chứng nợ, cam đoan và bảo đảm, lãi phạt, chuyển nhượng và chuyển giao, hậm trễ và quyền từ bỏ; các biện pháp xử lý cộng dồn...

  pdf35p nguyentrqan 24-01-2021 19 2   Download

 • Bài viết tập trung phân tích các điều kiện đối với QSDĐ quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm: Có Giấy chứng nhận QSDĐ; QSDĐ không có tranh chấp; QSDĐ không bị kê biên, đảm bảo thi hành án; trong thời hạn sử dụng đất.

  pdf8p viirene2711 12-10-2020 35 4   Download

 • Công văn số 10909/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p yuziyuan 23-06-2020 6 0   Download

 • Thông tư hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ. Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010...

  doc11p yilinglaozu 10-01-2020 17 0   Download

 • "Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" trình bày những điều khoản mà các bên thỏa thuận bổ sung hoặc chỉnh sửa để đi đến thống nhất chung khi hợp tác với nhau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  doc2p myhang_0594 02-12-2016 241 12   Download

 • Bài viết Chứng khoán hóa có phải là chìa khóa trong xử lý nợ xấu tại Việt Nam? đưa ra một số lập luận để chứng minh "chứng khoán hóa chưa phải là một chìa khóa trong xử lý nợ xấu ở VN vào thời điểm này.

  pdf7p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 105 8   Download

 • Tham khảo Mẫu số: 04/CNV-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế) phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

  doc3p nhtanhbi 28-07-2015 547 26   Download

 •  Tham khảo Mẫu số: 06/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) là mẫu Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú) phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

  doc2p nhtanhbi 28-07-2015 240 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển nhượng chứng khoán
p_strCode=chuyennhuongchungkhoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2