Classic shell scripting

Xem 1-11 trên 11 kết quả Classic shell scripting
 • Shell scripting skills never go out of style. It's the shell that unlocks the real potential of Unix. Shell scripting is essential for Unix users and system administrators-a way to quickly harness and customize the full power of any Unix system. With shell scripts, you can combine the fundamental Unix text and file processing commands to crunch data and automate repetitive tasks. But beneath this simple promise lies a treacherous ocean of variations in Unix commands and standards. Classic Shell Scripting is written to help you reliably navigate these tricky waters....

  pdf603p stingdau_123 21-01-2013 44 9   Download

 • Chương này bao phủ khoảng 30 tiện ích cho việc xử lý các tập tin văn bản. Chung, họ là một tập hợp mạnh mẽ của các công cụ để viết các kịch bản shell. Điều quan trọng nhất, và phức tạp nhất, là sắp xếp. Các lệnh fmt, uniq, và wc thường chỉ là công cụ bạn cần trong một đường ống dẫn để đơn giản hóa hoặc tóm tắt các dữ liệu.

  pdf44p myngoc10 19-10-2011 29 3   Download

 • Khi bạn cần phải có được một cái nhìn tổng quan nhanh chóng của một tập hợp các tập tin không quen thuộc, tập tin, đầu, chuỗi, và đuôi thường là một sự lựa chọn tốt hơn so với truy cập mỗi tập tin lần lượt với một trình soạn thảo văn bản. a2ps, tgrind, và vgrind có thể làm cho danh sách các chương trình của bạn, bao gồm kịch bản shell, dễ dàng hơn để đọc.

  pdf44p myngoc10 19-10-2011 33 3   Download

 • nếu thư viện readline đang được sử dụng, bash cho phép bạn reedit thay thế thất bại. histverify Với readline, bash tải kết quả của một sự thay thế lịch sử vào bộ đệm chỉnh sửa để tiếp tục thay đổi. hostcomplete bash thực hiện hoàn thành tên máy với readline vào

  pdf41p myngoc10 19-10-2011 21 4   Download

 • Trong đoạn mã trên, chúng tôi sử dụng User.username như chúng tôi muốn nó để tên người sử dụng AutoComplete. Tham số tiếp theo là sử dụng để chỉ các chức năng điều khiển mà các yêu cầu AJAX sẽ được gửi đến. Trên đây, chúng ta quy định:

  pdf44p myngoc10 19-10-2011 23 3   Download

 • Được gọi là một biểu hiện khoảng thời gian này phù hợp một loạt các lần xuất hiện của nhân vật duy nhất ngay lập tức đứng trước. \ {n \} phù hợp chính xác xuất hiện n \ {n \} phù hợp với ít nhất là n lần xuất hiện, và \ {n, m \} phù hợp bất kỳ số lượng xuất hiện giữa n và m. n và m phải được giữa 0 và RE_DUP_MAX (giá trị tối thiểu: 255),

  pdf44p myngoc10 19-10-2011 32 3   Download

 • Tìm kiếm cho một hoặc nhiều tập tin thông thường hoặc các mô hình tập tin trên một con đường tìm kiếm được xác định bởi một biến môi trường quy định. # # Sản lượng đầu ra tiêu chuẩn thông thường hoặc đường dẫn đầy đủ # để ví dụ đầu tiên của mỗi tập tin được tìm thấy trên con đường tìm kiếm, hoặc "filename:

  pdf44p myngoc10 19-10-2011 23 3   Download

 • không tìm thấy" về lỗi tiêu chuẩn. # # Các mã thoát là 0 nếu tất cả các tập tin được tìm thấy, và nếu không giá trị bằng số lượng các tập tin không tìm thấy (chủ đề # để hạn chế vỏ mã xuất cảnh 125) # khác không. # # Cách sử dụng: pathfind ] [phiên bản] envvar mô hình

  pdf44p myngoc10 19-10-2011 24 3   Download

 • theo các liên kết và cố gắng làm theo họ tìm thấy: không thể theo liên kết tượng trưng /: Không có tập tin hoặc thư mục Các liên kết tùy chọn đòi hỏi một số sau số nguyên. Nếu nó là unsigned, lựa chọn các tập tin chỉ có liên kết cứng nhiều. Nếu nó là tiêu cực, các tập tin chỉ với ít hơn nhiều (giá trị tuyệt đối) liên kết được lựa chọn.

  pdf44p myngoc10 19-10-2011 25 3   Download

 • Nếu nó có một dấu cộng, sau đó tập tin duy nhất có nhiều hơn thế nhiều liên kết được lựa chọn. Như vậy, theo cách thông thường để tìm tập tin với các liên kết cứng được tìm thấy. thay vì ghi đè lên tập tin. histreedit Khi một sự thay thế lịch sử không,

  pdf44p myngoc10 19-10-2011 25 3   Download

 • Khi thực hiện hoàn thành, bash bỏ qua những từ phù hợp với danh sách các hậu tố trong FIGNORE, ngay cả khi những lời như vậy là hoàn tất chỉ có thể. gnu_errfmt bash in thông báo lỗi trong định dạng GNU tiêu chuẩn. histappend bash gắn thêm lệnh cho các tập tin có tên của biến HISTFILE,

  pdf44p myngoc10 19-10-2011 29 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản