intTypePromotion=1
ADSENSE

Clean Development Mechanism

Xem 1-17 trên 17 kết quả Clean Development Mechanism
 • The Clean Development Mechanism (CDM) allows a country with an emission-reduction or emission-limitation commitment under the Kyoto Protocol (Annex B Party) to implement an emission-reduction project in developing countries. The mechanism stimulates sustainable development and emission reductions, while giving industrialized countries some flexibility in how they meet their emission reduction or limitation targets. Under the CDM, there are various benefits, enormous potential to promote sustainable development and increase foreign investment flows for developing countries.

  pdf11p quenchua5 14-05-2020 17 0   Download

 • The research is designed for developing the pilot small-scale clean development mechanism bundled project activities in Vietnam electricity/ energy sector. Its overall purpose is to assess the potential of rice husk - fuelled bio-power development projects in Mekong delta.

  pdf0p hailedangbs 02-05-2013 59 7   Download

 • Nghị định thư Kyoto năm 1997 là cột mốc quan trọng trong nỗ lực toàn cầu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Lần đầu tiên chính phủ các nước tham gia nghị định thư đã chấp nhận sự ràng buộc về mặt pháp lý đối với mức phát thải khí nhà kính của mình. Nghị định thư đã đưa ra các cơ chế hợp tác nhằm mục đích đạt được chỉ tiêu giảm phát thải khí nhà kính đối với các nước phát triển đồng thời hỗ trợ phát triển bền vững ở các nước đang phát triển. Nghị định thư bao gồm 3 cơ chế: Buôn...

  ppt43p aiphipham 27-09-2010 455 210   Download

 • Bài giảng Thực hành về CDM cung cấp cho người đọc một số hiểu biết về cơ chế phát triển sạch (CDM - Clean Development Mechanism). Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Làm quen với các đơn vị, tính toán phát thải, phân tích tài chính dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf13p tangtuy06 01-04-2016 66 5   Download

 • Cơ chế phát triển sạch (Clean Development Mechanism viết tắt là CDM). CDM là một cơ chế hợp tác quốc tế mới trong lĩnh vực môi trường giữa các quốc gia đang phát triển và các quốc gia công nghiệp hóa nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính trên phạm vi toàn cầu. Với cam kết phải cắt giảm GHG, các quốc gia công nghiệp hóa phải đầu tư, đổi mới, cải tiến công nghệ với chi phí rất tốn kém mà hiệu quả mang lại không cao thì có một cách làm tốt hơn là tiến hành đầu...

  doc2p chip32k04 05-03-2010 350 135   Download

 • CDM là một cơ chế đặc biệt liên quan đến các nước đang phát triển theo điều 12 của nghị định thự Kyoto (Kyoto protocol). Do các hoạt động của con người nhất là sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp trong thế kỹ vừa qua, lượng khí thải nhà kinh (KNK) như CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 tăng lên mạnh mẽ làm cho nhiệt độ của trái đất tăng lên...

  pdf5p vachmauthu5_2305 16-04-2011 132 38   Download

 • this guid is designed to help readers navigate the pitfalls of preparing a project design document (pdd) for clean development mechanism (cdm) projects. this second edition also aims at helping project developers to navigate the pitfalls of preparing a monitoring report and be better prepared to face the verification process. the purpose of a pdd is to prepare project information for relevant stakeholders.

  pdf104p ranchoctdt7 05-07-2013 120 6   Download

 • The findings, opinions, interpretations and conclusions expressed in this guidebook are entirely those of the authors and should not be attributed in any manner to the United Nations Environment Program (UNEP), UNEP Risoe Center, Technical University of Denmark, or Baker & McKenzie. This report is intended as a public resource for stakeholders undertaking activities that reduce greenhouse gas emissions, whether under the Kyoto Protocol’s Clean Development Mechanism or other market-based instruments for carbon trading.

  pdf90p ranchoctdt7 05-07-2013 121 4   Download

 • Although the very first carbon offset project was voluntary, 2 much of the work to establish real markets for carbon offsets has been done in the context of designing regulatory programs. Many experimental carbon offset projects were undertaken in the 1990s, for example, in order to inform negotiations under the Framework Convention on Climate Change about the design of an international GHG emissions trading system.

  pdf16p taisaovanchuavo 26-01-2013 29 3   Download

 • Tham khảo sách 'acclerating clean energy technology research development and deployment', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf92p nt1810 25-04-2013 49 3   Download

 • The Durban Platform signifies an important milestone in the climate change negotiations and reflects the attitude towards the new climate regime. It reinforces some key building blocks for a sustained and comprehensive attempt to tackle the climate crisis.

  pdf0p bocapchetnguoi 06-12-2012 38 0   Download

 • Để giảm phát thải KNK từ hoạt động chăn nuôi trong ngành nông nghiệp, thì việc tăng cường sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường và các công trình khí sinh học (biogas) là một trong những giải pháp được chọn lựa và là một phần trong Cơ chế phát triển sạch (CDM- Clean Development Mechanism). Bài viết này sẽ trình bày và làm rõ một phần lợi ích kinh tế - môi trường thông qua chứng chỉ giảm phát thải KNK (CERs) của mô hình xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas tại làng bún Vân Cù, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p tradaviahe11 04-01-2021 9 1   Download

 • There is increasing political and environmental pressure on industry to clean up the water which it uses in many processes, and to re-use this water where possible. This cleaning is done using specially-developed industrial membranes and this book covers the types and design of membranes, how they work and in which industries they are used. Special attention is paid to the textile, food/ beverage, pharmaceutical, oil and pulp and paper industries where such membranes are in regular use.

  pdf318p chipmoon 27-08-2012 81 17   Download

 • An infrastructure bank would also help overcome the many problems associated with the annual appropriations process and could provide the types of financial assistance that are most useful for infrastructure projects. By providing long-term loans and loan guarantees, the new bank would make year-to-year federal support significantly more predictable.

  pdf192p enterroi 02-02-2013 46 4   Download

 • Seed metering mechanism is an integral part of any planter. A seed metering mechanism was developed aimed to meter spherical seeds of okra. It consisted of cells termed 'Anjul' (a double handful) on its periphery, seed box, feeding chute, cleaning brush and seed capturing conical funnel. It was evaluated for three cell sizes-7 mm, 8 mm and 9 mm at three peripheral speeds of seed metering roller- 1.2 kmh-1 , 1.4 kmh-1 and 1.6 kmh-1 . Influence of cell size and peripheral speed of seed metering roller on seed rate and cell fill percentage was studied.

  pdf7p quenchua4 06-04-2020 5 0   Download

 • One of the easiest and efficient way of water conservation to solve drinking water scarcity is rooftop water harvesting. However, the technology has some limitations with regard to its purification system. The commonly used sand and gravel filter is very prone to clogging and its cleaning is not an easy job. At the same time, the alternative upward flow mesh filter needs further improvement in cleaning efficiency and some hassle free drain cum back washing mechanism. In upward flow mesh filter system, which creates anaerobic condition will give foul smell.

  pdf7p kethamoi6 29-06-2020 5 0   Download

 • The advancements of the research on Mobile Robots with high degree of autonomy is possible, on one hand, due to its broad perspective of applications and, on other hand, due to the development and reduction of costs on computer, electronic and mechanic systems. Together with the research in Artificial Intelligence and Cognitive Science, this scenario currently enables the proposition of ambitious and complex robotic projects.

  pdf250p beobobeo 01-08-2012 58 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Clean Development Mechanism
p_strCode=cleandevelopmentmechanism

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2