Cơ bản lisp

Xem 1-20 trên 26 kết quả Cơ bản lisp
 • AutoLISP là ngôn ngữ lập trình có thể xử dụng các tính năng , các lệnh trong autocad . AutoLISP dựa trên cơ sở ngơn ngữ lập trình Lisp - ngôn ngữ lập trình trí tuệ nhân tạo

  pdf97p haihvnh 26-11-2010 175 90   Download

 • Tài liệu tham khảo cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao phần lập trình lisp, cung cấp kiến thức thực ành cảu phần lập trình này

  pdf34p thang2807 23-03-2012 218 82   Download

 • Program Size Trong chương này chúng tôi trình bày một nition de mới của chương trình kích thước phức tạp. H (AB = CD) de ned để được kích thước bit của các chương trình tự phân chia ranh giới ngắn nhất tính cho chuỗi A và B nếu được đưa ra một chương trình tự phân chia ranh giới kích thước tối thiểu để tính toán chuỗi C và D.

  pdf0p xuongrong_battien 24-10-2011 36 4   Download

 • Incompleteness Phát triển các hình thức lý thuyết thông tin cần thiết trong Chương 6, và sau khi nghiên cứu các khái niệm về một thực tế ngẫu nhiên trong Chương 7, chúng ta có thể bắt đầu để lấy được các định lý không đầy đủ. Thiết lập như sau. Các tiên đề của một lý thuyết chính thức được coi là mã hóa như là một chuỗi bit duy nhất của đêm, các quy tắc suy luận được coi là một thuật toán để liệt kê các định lý các tiên đề, và nói chung chúng ta sẽ...

  pdf16p xuongrong_battien 24-10-2011 33 4   Download

 • Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi odel nổi tiếng của G giấy tờ (1931) và Turing (1937) đã làm sáng tỏ quá nhiều vào các cơ sở của toán học, và đồng thời ban hành toán học formalisms cho các thuật toán xác định, trong một trường hợp thông qua đệ quy nguyên thủy de nitions chức năng, và trong trường hợp khác thông qua các máy Turing.

  pdf20p xuongrong_battien 24-10-2011 28 3   Download

 • A Version of Pure LISP Trong chương này chúng tôi trình bày \ dãi "simpli ed phiên bản của LISP tinh khiết thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng metamathematical Ngoài các quy tắc mà một biểu thức S-phải có cân bằng () 's, cách duy nhất là một biểu thức có thể không có giá trị. vòng lặp mãi mãi Điều này là rất quan trọng bởi vì các thuật toán mô phỏng các thuật toán khác được chọn ngẫu nhiên, phải có khả năng chạy rác một cách an toàn. phiên bản này của LISP phát...

  pdf0p xuongrong_battien 24-10-2011 32 3   Download

 • Part I Formalisms for Computation: Register Machines, Exponential Diophantine Equations, & Pure LISP 19 21 In Part I of this monograph, we do the bulk of the preparatory work that enables us in Part II to exhibit an exponential diophantine equation that encodes the successive bits of the halting probability . In Chapter 2 we present a method for compiling register machine programs into exponential diophantine equations. In Chapter 3 we present a stripped-down version of pure LISP.

  pdf0p xuongrong_battien 24-10-2011 26 2   Download

 • The LISP Interpreter EVAL Trong chương này, chúng tôi chuyển đổi nition de LISP trong LISP được đưa ra trong mục 3,6 vào một chương trình máy đăng ký. Sau đó, chúng tôi biên dịch chương trình máy tính đăng ký vào một phương trình Diophantine theo cấp số nhân.

  pdf0p xuongrong_battien 24-10-2011 45 2   Download

 • Conceptual Development Mục đích của chương này là để giới thiệu các khái niệm phức tạp của chương trình kích thước. Chúng tôi làm điều này bằng cách đưa ra một phẳng hơn câu chuyện về sự tiến hóa của khái niệm này, đưa ra bản phác thảo bằng chứng thay vì chứng minh chính thức, bắt đầu với kích thước chương trình trong LISP. Trong Chương 6 chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, và cung cấp cho nitions de chính thức và chứng minh....

  pdf0p xuongrong_battien 24-10-2011 32 2   Download

 • AutoLISP là ngôn ngữ lập trình có thể xử dụng các tính năng , các lệnh trong autocad . AutoLISP dựa trên cơ sở ngơn ngữ lập trình Lisp - ngôn ngữ lập trình trí tuệ nhân tạo, là một phầm mềm giúp phát triển chương trình LISP. Nó giúp ta thực hiện hấu hết các thao tác cần thiết như soạn thảo, gỡ rối chương trình, giao tiếp với AutoCAD mà không cần thoát ra khỏi AutoCAD.

  pdf97p lyacau 28-12-2009 292 190   Download

 • Mời các bạn nắm bắt những kiến thức về truy xuất đối tượng trong cơ sở dữ liệu của AutoCAD; quản lý file và môi trường làm việc; các bảng mô tả; các hàm xử lý màn hình và thiết bị nhập; tạo các hộp thoại; các hàm điều khiển hộp thoại; các kỹ thuật lập trình và gỡ rối chương trình; môi trường lập trình Visual LISP; chương trình ứng ụng thông qua ebook Lập trình thiết kế với AutoLISP và Visual LISP: Tập 2 sau đây.

   

  pdf384p daolinhvn 08-05-2015 248 163   Download

 • Ebook Lập trình thiết kế với Autolisp và Visual Lisp: Tập 1 bao gồm những nội dung căn bản về Autolisp; file chương trình Autolisp; xử lý danh sách; nhập dữ liệu; khoảng cách và góc đo; các hàm toán học; chuyển đổi kiểu dữ liệu và xử lý chuỗi; các biểu thức điều kiện; các vòng lặp chương trình; xử lý danh sách; cơ sở dữ liệu đối tượng Autocad; tập hợp các đối tượng chọn.

   

  pdf156p daolinhvn 08-05-2015 278 162   Download

 • AUTOLISP LISP là một ngôn ngữ lập trình bậc cao thường được dùng cho việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. LISP viết tắt của List Processing đã được Jonh McCarthy và các đồng nghiệp tại viện kỹ thuật Massachusets biên soạn từ những năm đầu của thập niên 1960. LISP là ngôn ngữ khai báo, lập trình viên chỉ cần soạn các danh sách biểu thị các mối quan hệ giữa các giá trị ký hiệu.

  pdf25p thanhhaickoto47 04-04-2011 315 146   Download

 • VBA là ngôn ngữ bậc cao cũng như ngôn ngữ Lisp đựơc tích hợp trong môi trường CAD. Nhưng dễ sử dụng và và quản lý cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện tốt hơn Lisp, phù hợp với việc tạo các phần mềm ứng dụng nhằm tự động hoá thiết kế. Trong cuốn sách này tác giả trình bày những kiến thức cơ bản của VBA trong môi trường CAD, với nhiều ví dụ để độc giả thực hành lập trình theo sách. Nội dung cuốn sách gồm có 14 chương, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf261p tailieuvip13 19-07-2012 301 138   Download

 • Giáo trình Lập trình trong Autocad trình bày ngôn ngữ lập trình trong Cad, tổng quan về Automation, ngôn ngữ lập trình Autolisp, ngôn ngữ lập trình Visual Lisp, cơ bản về ngôn ngữ lập trình Visual Basic, làm quen với VBA, căn bản về VBA, làm quen với môi trường Autocad, tạo và sửa các thực thể đồ họa, tùy biến menus và toolbars, phát triển ứng dụng với VBA,...

  pdf0p cuongce 19-05-2014 262 138   Download

 • TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGŨ AutoLISP 1. Giới thiệu chung: LISP là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: LISt Processor (Xử lý danh sách) AutoLisp là một ứng dụng của ngôn ngữ Lisp đ-ợc sử dụng trong môi tr-ờng AutoCad.

  pdf0p suatuoi_thomngon 31-07-2011 114 50   Download

 • CĂN BẢN VỀ AUTOLISP LISP là một ngôn ngữ lập trình bậc cao thường được dùng cho việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. LISP viết tắt của List Processing đã được Jonh McCarthy và các đồng nghiệp tại viện kỹ thuật Massachusets biên soạn từ những năm đầu của thập niên 1960. LISP là ngôn ngữ khai báo, lập trình viên chỉ cần soạn các danh sách biểu thị các mối quan hệ giữa các giá trị ký hiệu.

  pdf4p thachthaoxanh 28-08-2011 89 37   Download

 • Đối với Prolog, một chương trình có thể hiểu như là các tri thức được người lập trình cung cấp cho hệ thống Prolog. Nhờ vào các kiến thức được cung cấp, hệ thống có thể trả lời được các câu hỏi được đặt ra, và câu trả lời có thể đạt được nhờ cơ chế suy luận của hệ thống dựa trên những kiến thức được cung cấp ban đầu.

  pdf103p windter 10-04-2010 440 190   Download

 • LISP là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: LISt Processor (Xử lý danh sách) AutoLisp là một ứng dụng của ngôn ngữ Lisp được sử dụng trong môi trường AutoCad. LISP là ngôn ngữ lập trình thuộc nhóm trí tuệ nhân tạo do MacCarthy soạn thảo cuối những năm 50. Với AutoLisp người dùng có thể mở rộng và tuỳ biến các chức năng của AutoCad. Hiện nay AutoLisp đã được hãng Autodesk phát triển theo các số hiệu phát hành của AutoCad.

  doc41p tranvanthin 10-03-2010 279 158   Download

 • TƯƠNG TÁC VỚI ỨNG DỤNG KHÁC, CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ WINDOWS API 1 Trong chương này Công nghệ ActiveX tạo khả năng trao đổi thông tin một cách dễ dàng với các ứng dụng khác của AutoCAD và cả các ứng dụng hỗ trợ ActiveX khác như Microsoft Excel hay Microsoft Word. Nội dung được đề cập trong chương này là tìm hiểu các thủ tục cơ bản khi thực hiện tương tác với các ứng dụng khác.

  pdf8p vitconmengu 16-08-2011 73 28   Download

Đồng bộ tài khoản