intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cơ cấu hàng xuất khẩu

Xem 1-20 trên 1128 kết quả Cơ cấu hàng xuất khẩu
 • Để giúp cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và người dân có thông tin đầy đủ về kết quả hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN từ quá trình hội nhập, Tổng cục Thống kê xuất bản ấn phẩm "Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN giai đoạn 2005-2015". Cuốn sách bao gồm ba phần: Phần I: Trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa với các nước thành viên ASEAN; Phần II: Mặt hàng chủ yếu xuất, nhập khẩu với các nước thành viên ASEAN; Phần III: Xuất, nhập khẩu với từng nước thành viên ASEAN.

  pdf208p zizaybay1103 05-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết trình bày khái quát nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội để làm rõ lợi thế, tiềm năng và những vấn đề đặt ra trong xuất, nhập khẩu hàng hóa của thành phố Hà Nội đến năm 2030 từ góc độ logistics.

  pdf16p vijaychest 16-05-2024 5 0   Download

 • Phiếu đăng ký thủ tục hải quan hay thủ tục thông quan là những loại giấy tờ được yêu cầu chuẩn bị để cơ quan hải quan kiểm tra, giúp hàng hóa và các phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi một quốc gia cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu Phiếu đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu (Mẫu: 20-PĐK/2009) tại đây!

  pdf1p khanhchi0905 21-05-2024 3 2   Download

 • Trong ngành vận tải đường biển, nghiệp vụ thuê mướn tàu biển, thực hiện các hợp đồng vận tải và giao nhận ngoại thương là một loại hoạt động kinh tế có đặc điểm và tính chuyên sâu riêng biệt, liên quan mật thiết đến hiệu quả kinh doanh của chủ tàu và cả người thuê tàu là thương nhân xuất nhập khẩu. Xuất phát từ nhận thức ấy, Cuốn "thuật ngữ thuê tàu và hàng hải" được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của những người có lợi ích liên quan đến loại hình hoạt động kinh tế này. Phần 1 gồm các thuật ngữ từ chữ A đến chữ H. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf69p vibloomberg 06-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 310/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc3p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện để xem xét những thay đổi của cơ cấu xuất khẩu Việt Nam trên thị trường thế giới, đồng thời đánh giá lợi thế so sánh hàng xuất khẩu của Việt Nam, để phân tích tính chuyên môn hóa quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn kể từ sau khi gia nhập WTO đến nay.

  pdf15p viellison 06-05-2024 3 1   Download

 • Hiện nay, trên phạm vi toàn cầu, cuộc CMCN lần thứ tư đang tạo ra những thay đổi đáng kể đối với mọi lĩnh vực của kinh tế thế giới, đặc biệt là đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu. Sự suy giảm quyền lực của các quốc gia đang phát triển dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên và sự gia tăng sức mạnh của các quốc gia phát triển dựa chủ yếu vào công nghệ và đổi mới sáng tạo là hồi chuông cảnh báo với những cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Bài viết phân tích bối cảnh thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế và khu vực, từ đó đưa ra những cơ hội và thách thức cho thị trường xuất nhập khẩu Việt Nam.

  pdf9p longtimenosee09 08-04-2024 5 3   Download

 • Biến đổi khí hậu có tác động sâu rộng đến nhiều khía cạnh của nền kinh tế trong đó có hoạt động thương mại quốc tế. Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu được dự báo có thể tác động đến thương mại Việt Nam, rõ nét nhất sẽ tập trung vào các lĩnh vực hoạt động như xuất khẩu nông sản hàng hóa, thương mại dịch vụ (kho cảng, bến bãi…).

  pdf5p longtimenosee09 08-04-2024 2 2   Download

 • Trước bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm thúc đẩy chuyển đổi số, xem chuyển đổi số là “xương sống” và trở thành xu thế tất yếu của cuộc CMCN 4.0; đây là một trong những động lực rất quan trọng trong xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, việc đẩy mạnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là chìa khóa và là cơ sở vô cùng quan trọng để xây dựng Hải quan số và Hải quan thông minh.

  pdf5p longtimenosee09 08-04-2024 2 1   Download

 • Thực tiễn công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan hải quan cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc do các quy định pháp luật còn chồng chéo, thiếu tính thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn, cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu của thực tiễn, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, sự bùng nổ phát triển của thương mại điện tử. Bài viết này trình bày một số tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực hải quan.

  pdf12p longtimenosee09 08-04-2024 1 1   Download

 • Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam (VCPA) được Tổng cục Thống kê xây dựng trên cơ sở Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (2018); Phân loại sản phẩm theo hoạt động của Thống kê châu Âu (CPA 2008); Phân loại sản phẩm trung tâm của Thống kê Liên hiệp quốc (CPC 2.0); Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu (HS 2017). Đồng thời căn cứ tình hình thực tế sử dụng Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2010 và nhu cầu điều tra thống kê, Tổng cục Thống kê đã cập nhật và phát triển theo nhu cầu thực tế.

  pdf551p longtimenosee05 13-03-2024 4 1   Download

 • Bài nghiên cứu đánh giá sự thay đổi năng lực sản xuất quốc gia và ảnh hưởng của nó tới ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam. Phân tích cơ cấu xuất khẩu và không gian hàng hóa xuất khẩu từ năm 2000 đến 2020 cho thấy Việt Nam đã tích lũy thêm được các năng lực sản xuất mới và hiện đại, tuy nhiên, vẫn còn cách khá xa so với các quốc gia thu nhập cao và phụ thuộc nhiều vào nước ngoài.

  pdf12p vigojek 02-02-2024 8 2   Download

 • Luận văn "Các phương pháp tính toán giá thành sản xuất điện, xây dựng chương trình tổng quát để tính giá điện bằng phần mềm excel" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích mô hình hoạt động điện lực của Việt Nam từ khâu sản xuất đến truyền tải và phân phối điện để tổng hợp, tính toán giá thành sản xuất điện, giá thành truyền tải, phân phối điện và giá bán điện đến khách hàng nhằm phục vụ cho việc minh bạch giá điện, đáp ứng yêu cầu các các bên: Sản xuất điện, truyền tải điện, phân phối điện và khách hàng sử dụng điện.

  pdf125p boghoado03 02-01-2024 9 2   Download

 • Cuốn sách Biên niên lịch sử công thương Việt Nam 2011-2020 (Tập 1: 2011-2015) hệ thống các sự kiện tiêu biểu trong của lĩnh vực thuộc ngành Công Thương từ năm 2011 đến năm 2015.

  pdf774p minhquan0791 02-11-2023 7 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Sách tham khảo "Xúc tiến thương mại" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xây dựng mạng lưới cơ quan hỗ trợ xúc tiến thượng mại; tiếp cận các thị trường toàn cầu và trở thành hãng kinh doanh quốc tế; thuận lợi hoá thương mại và thương mại điện tử;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf201p minhquan0790 24-10-2023 16 9   Download

 • Bài viết chỉ ra rằng, trong giai đoạn 2016-2021, thương mại Việt Nam đã ghi nhận những thành tựu đáng khích lệ và vượt khó trong đại dịch. Việt Nam duy trì tăng trưởng xuất khẩu ở mức khá, chuyển dịch cơ cấu mặt hàng và thị trường xuất nhập khẩu theo hướng tích cực, thị trường trong nước phát triển ổn định.

  pdf20p viberbers 09-08-2023 11 6   Download

 • Luận án "Giải pháp chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa, bổ sung và làm rõ cơ sở lý luận chủ yếu để phân tích, đánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga đến năm 2030.

  pdf27p trankora03 05-08-2023 5 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ" nhằm xác định các nhân tố đến ý định tiếp tục vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (Eximbank Cần Thơ).

  pdf15p kimphuong17 01-08-2023 6 4   Download

 • Luận án "Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa, bổ sung và làm rõ cơ sở lý luận chủ yếu để phân tích, đánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga đến năm 2030.

  pdf207p trankora03 05-08-2023 11 7   Download

 • Bài viết tập trung đánh giá chất lượng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Số liệu thứ cấp được tổng hợp từ một số nguồn như WITS1, Tổng cục Thống kê… Kết quả phân tích cho thấy chất lượng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã từng bước được cải thiện theo thời gian nhưng còn nhiều hạn chế. Kết quả này là căn cứ để đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chất lượng xuất khẩu của Việt Nam trong những năm tiếp theo.

  pdf4p kimphuong17 01-08-2023 13 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2