intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở di truyền

Xem 1-20 trên 5139 kết quả Cơ sở di truyền
 • Giáo trình Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen được biên soạn nhằm mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực di truyền học, di truyền phân tử, các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật gen và cơ sở khoa học của một số ứng dụng di truyền phân tử và kỹ thuật gen trong thực tiễn. Giáo trình là tài liệu giảng dạy cho ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, cũng là tài liệu tham khảo cần thiết cho các ngành có liên quan.

  pdf219p iamvip01 22-03-2012 966 330   Download

 • Giáo trình trình bày những nội dung như: Khái niệm về giống cây trồng và khoa học chọn giống, tạo vật liệu khởi đầu trong chọn giống thực vật, cơ sở di truyền số lượng trong chọn giống thực vật, các phương pháp trong chọn giống thực vật, đa bội thể và phát sinh đột biến trong chọn giống thực vật, lai tế bào soma, kỹ thuật di truyền trong chọn giống thực vật.

  pdf201p 986753421 05-06-2012 594 194   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình: cơ sở di truyền học', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf302p ktct_1669 10-04-2012 552 155   Download

 • Bài giảng Cơ sở di truyền học phân tử của PGS.TS. Trần Linh Thước gồm 3 phần. Phần 1 trình bày các nội dung của sinh học tế bào, phần 2 trình bày các nội dung của di truyền học và phần 3 trình bày về học thuyết tiến hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf197p namthangtinhlang_00 31-10-2015 312 79   Download

 • Giáo trình "Cơ sở di truyền chọn giống thực vật" của PGS.TS. Lê Duy Thành cung cấp cho người đọc những cơ sở lý luận của các nguyên lý di truyền học được áp dụng vào các phương pháp chọn giống thực vật cơ bản và những nguyên tắc ứng dụng trong một số kỹ thuật sinh học phân tử và kỹ thuật di truyền trong chọn giống cây trồng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình sau đây.

  pdf98p uocvong11 02-11-2015 156 52   Download

 • CƠ SỞ DI TRUYỀN TÍNH CHỐNG CHỊU KHÔ HẠN Khô hạn và mặn là hai yếu tố cơ bản làm hạn chế sự tăng trưởng và năng suất cây trồng. Mặc dù chúng ta đã có khá nhiều công trình nghiên cứu tính trạng chống chịu khô hạn của cây trồng, trong suốt hai thập niên 1980 và 1990, nhưng thành tựu cụ thể về chọn tạo giống chống chịu khô hạn vẫn chưa mang lại ý nghĩa lớn lao (Reddy và ctv. 1999). Phương pháp tiếp cận thứ nhất là phương pháp phân tích sự đóng góp của các...

  pdf19p hoa_maudo 30-08-2011 161 43   Download

 • Giáo trình "Cơ sở di truyền chọn giống thực vật: Phần 2" trình bày các nội dung sau: các phương pháp trong chọn giống thực vật, đa bội thể và phát sinh đột biến trong chọn giống thực vật, lai tế bào soma, kỹ thuật di truyền trong chọn giống thực vật.

  pdf106p saodoivangem 12-01-2015 116 38   Download

 • CƠ SỞ DI TRUYỀN TÍNH CHỐNG CHỊU NHIỆT ĐỘ LẠNH 8-1. GIỚI THIỆU CHUNG Cây lúa thuộc nhóm cây nhạy cảm với nhiệt độ lạnh, nhất là đối với những giống có nguồn gốc nhiệt đới và cận nhiệt đới. Những tổn thương do nhiệt độ lạnh gây ra có thể được quan sát ở nhiều giai đoạn tăng trưởng khác nhau của cây lúa: hạt không nẩy mầm, cây mạ kém phát triển, hiện tượng cây lùn, cằn cỗi, hiện tượng biến đổi màu sắc, hiện tượng thoái hóa đỉnh bông lúa, gia tăng tỉ lệ hạt lép, và...

  pdf25p hoa_maudo 30-08-2011 113 34   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình cơ sở di truyền', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf88p muaxuan102 26-02-2013 152 28   Download

 • Phần 2 của Cơ sở di truyền chọn giống thủy sản gồm có những nội dung chính sau: Di truyền qua tế bào chất và ảnh hưởng của dòng mẹ, biến dị và đột biến; di truyền học quần thể; giao phối cận thân và ưu thế lai; thuần hóa - di giống, bảo tồn nguồn gen của cá; kỹ thuật di truyền ứng dụng trong chọn giống cá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf144p tangtuy14 04-06-2016 98 30   Download

 • Giáo trình "Cơ sở di truyền chọn giống thực vật: Phần 1" trình bày nội dung: khái niệm về giống cây trồng và khoa học chọn giống, tạo vật liệu khởi đầu trong chọn giống thực vật, cơ sở di truyền số lượng trong chọn giống thực vật,...

  pdf95p saodoivangem 12-01-2015 105 27   Download

 • Tài liệu Cơ sở di truyền chọn giống thủy sản gồm có 11 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 từ chương 1 đến chương 5 với những nội dung chính như: Cơ sở vật chất của sự di truyền; cấu tạo và hoạt động của gen; các quy luật di truyền của các tính trạng; di truyền và xác định giới tính ở động vật; liên kết, trao đổi chéo và bản đồ nhiễm sắc thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf152p tangtuy14 04-06-2016 151 30   Download

 • CƠ SỞ DI TRUYỀN TÍNH CHỐNG CHỊU ĐỘ ĐỘC NHÔM Năng suất cây trồng trên đất acid, đất phèn bị ảnh hưởng rất đáng kể do nhiều yếu tố: (1) độ độc sắt, (2) độ độc nhôm, (3) độ pH thấp, (4) thiếu lân, v.v... Trong chương này, chúng ta đề cập đến tính trạng chống chịu độ độc nhôm của cây trồng trên đất chua (pH thấp), hoặc đất phèn (pH thấp, nhiều lưu hùynh, như đồng bằng sông Cửu Long) Độ độc nhôm được xem như yếu tố hạn chế chính đối với sự tăng trưởng của cây...

  pdf21p hoa_maudo 30-08-2011 102 21   Download

 • CƠ SỞ DI TRUYỀN TÍNH CHỐNG CHỊU NGẬP ÚNG Trong thập niên 1980, có khoảng 30 đến 40% diện tích trồng lúa ở Châu Á thuộc loại hình canh tác bị ngập lụt hàng năm vào vụ mùa, độ sâu mực nước trung bình từ 0,5 đến 1,0 m ở Ấn Độ, Bangladesh, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam; những vùng khác có mực nước rất sâu (hơn 1m) được gọi là vùng lúa nổi, tập trung ở Nam và Đông Nam Á Châu (Jackson và ctv 1982, Vergara và ctv 1976 HilleRisLambers và Seshu 1982). Việc điều tra...

  pdf32p hoa_maudo 30-08-2011 76 18   Download

 • CƠ SỞ DI TRUYỀN TÍNH CHỐNG CHỊU THIẾU LÂN 6-1. GIỚI THIỆU CHUNG Hiện tượng thiếu lân trong đất canh tác rất phổ biến trong vùng trồng lúa ở Châu Á, nhất là đất phèn, đất acid ở miền Nam Việt Nam. Hiện tượng thiếu lân do nhiều nguyên nhân khác nhau, tùy theo tính chất của đất trồng lúa: khả năng cố định lân của đất, hàm lượng lân dễ tiêu và lân tổng số qúa thấp trong đất. Ở Châu Á, diện tích đất trồng lúa bị thiếu lân nghiêm trọng ước khoảng 35 triệu ha (Ni và...

  pdf23p hoa_maudo 30-08-2011 64 18   Download

 • CƠ SỞ DI TRUYỀN TÍNH CHỐNG CHỊU ĐỘ ĐỘC SẮT 7-1. GIỚI THIỆU CHUNG Độ độc sắt có thể làm giảm nghiêm trọng năng suất hạt (Genon và ctv. 1994). Trong đất phèn trồng lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, độ độc sắt được xem là yếu tố hạn chế chính, cùng với hàm lượng hữu cơ cao, phản ứng với ion sắt trong điều kiện đất ngập nước. Trong điều kiện canh tác cây trồng cạn, thí dụ lúa được canh tác trên đất có điều kiện thoáng khí, rất khó tìm hiện tượng ngộ độc do...

  pdf9p hoa_maudo 30-08-2011 87 14   Download

 • Giáo trình "Cơ sở di truyền chọn giống thực vật" gồm có 3 chương: Chương 1 - khái niệm về giống cây trồng và chọn giống cây trồng; chương 2 - chọn vật liệu khởi đầu trong chọn giống thực vật; chương 3 - cở sở di truyền số lượng trong chọn giống thực vật.

  pdf201p vhuyenthao 26-03-2018 103 15   Download

 • Bài giảng Chương 1: Cơ sở di truyền các tính trạng số lượng tập trung trình bày các khái niệm cơ bản về các giá trị kiểu gen, giá trị giống, giá trị của ảnh hưởng tính trội, giá trị của ảnh hưởng ức chế và mối liên hệ giữa các giá trị này; hầu hết các tính trạng số lượng là kết quả ảnh hưởng của các allele tại nhiều chỗ gen khác nhau;...

  pdf11p codon_09 25-03-2016 177 5   Download

 • Bài viết này nhằm đưa đến một cái nhìn rõ nét hơn về cơ sở di truyền của bệnh vảy nến. Bệnh vảy nến là một bệnh viêm da mãn tính, tuy không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng đến nhiều mặt trong đời sống của bệnh nhân và ảnh hưởng lên một số lượng lớn người trên thế giới. Bên cạnh đó, bệnh vảy nến còn liên quan đến nhiều bệnh khác như rối loạn trao đổi chất, tiểu đường, tim mạch, hoặc có thể phát triển thành viêm khớp vảy nến, viêm khớp nặng dẫn đến biến dạng khớp.

  pdf11p jangni 16-04-2018 48 1   Download

 • BÀI MỞ ĐẦU Di truyền học là môn khoa học nghiên cứu về tính di truyền và biến dị của sinh vật. Hay nói cách khác di truyền học nghiên cứu các qui luật truyền đạt thông tin từ thế hệ tổ tiên cho con cháu và những qui luật biến đổi của quá trình truyền đạt đó. Tính di truyền đảm bảo cho sự giống nhau giữa con cái với cha mẹ, giữa anh chị em, giữa các cá thể có quan hệ họ hàng thân thuộc. Các sinh vật đều có tính di truyền, biểu hiện ở chổ là...

  pdf23p poseidon02 16-07-2011 249 65   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ sở di truyền
p_strCode=cosoditruyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2