Cơ sỡ dữ liệu hypermedia

Xem 1-3 trên 3 kết quả Cơ sỡ dữ liệu hypermedia
  • Việc nghiên cứu, xây dựng các hệ chuyên gia nói chung và các hệ tự động giái bài toán hình học nói riêng đã bắt đầu từ rất lâu. Tất cả các hệ này đều xây dựng Cơ sở tri thức dựa trên luật. Các luật này là những chân lí đã được xác định từ thực tế khách quan, từ những suy luận có lý, từ những tiền đề là hệ thống các khái niệm và bởi các chuyên gia...các hệ chuyên gia này đều có một đặc tính giốn gnhau là sự phát sinh trí thức...

    pdf65p conchokon 06-09-2012 40 4   Download

  • Luận văn "Xây dựng hệ quản trị hypermedia hướng đối tượng" tập trung tìm hiểu các lý thuyết cũng như sản phẩm phần mềm liên quan, nhằm xây dựng hệ quản trị hypermedia hướng đối tượng lưu trữ dữ liệu trên hệ quản trị hướng đối tượng. Đồng thời, luận văn cũng thiết kế một ứng dụng sử dụng hệ hypermedia đã xây dựng để minh hoạ

    pdf0p cancer23 29-08-2012 48 12   Download

  • In the chapter yau are introduced to the concepts of linear midia and hypermedia. You will learn about HTML and the basics of document structure

    pdf0p lyacau 29-12-2009 83 13   Download

Đồng bộ tài khoản