intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở dữ liệu thời gian

Xem 1-20 trên 1455 kết quả Cơ sở dữ liệu thời gian
 • Bài viết đề xuất và áp dụng cấu trúc dữ liệu phù hợp để xây dựng một thuật toán khai thác tập hữu ích cao hiếm, hiệu quả hơn các thuật toán trước đây về cả không gian tìm kiếm và thời gian thực thi.

  pdf10p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Trong bài viết này tác giả đề xuất một định lý để tính nhanh độ hỗ trợ trọng số trên cấu trúc MBiS giúp giảm thời gian tính toán trong quá trình khai thác mẫu phổ biến trên cơ sở dữ liệu trọng số. Các kết quả thực nghiệm đã cho thấy phương pháp đề xuất hiệu quả hơn các phương pháp dựa trên MBiS, IWS, NFWI về thời gian thực thi.

  pdf8p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Bài viết trình bày việc giải quyết bài toán tìm tất cả các rút gọn trong bảng quyết định không đầy đủ theo hướng tiếp cận cơ sở dữ liệu quan hệ. Chúng tôi đề xuất thuật toán tìm tất cả các rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ. Thuật toán này có độ phức tạp tồi nhất là hàm mũ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp với các dữ liệu khác nhau thì thuật toán có độ phức tạp thời gian là đa thức.

  pdf6p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Tấn công lỗ đen là một trong những mối đe dọa phổ biến trong mạng MANET, ở đó các nút độc hại cố gắng nhận tất cả các gói dữ liệu từ nút nguồn bằng việc gửi trả lời yêu cầu tuyến bằng một gói RREP giả mạo rằng nó có đường đi tốt nhất đến đích và sau đó sẽ xóa tất cả các gói nhận được. Bài viết đề xuất một cải tiến giao thức AODV chống lại tấn công lỗ đen dựa trên 3 yếu tố tin cậy là thời gian phản hồi, lượng gói RREQ đã chuyển tiếp và đặc điểm của số DSN.

  pdf8p visherylsandberg 18-05-2022 6 1   Download

 • Nghiên cứu này có mục tiêu cơ bản là đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành phân tích định lượng thông qua mô hình GMM, dựa trên bộ dữ liệu 2 thành phần với số liệu chéo và số liệu theo chuỗi thời gian, được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của của 612 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trong giai đoạn 2007 - 2018.

  pdf6p andromedashun 16-05-2022 25 0   Download

 • Bài viết này cung cấp một cái nhìn mới dựa trên sự phân tích của từng dân tộc, sử dụng dữ liệu điều tra dân số từ năm 1989, 1999, và 2009. Theo chúng ta biết, chưa có một nghiên cứu hiện tại nào theo dõi phúc lợi của các nhóm dân tộc riêng biệt theo thời gian sử dụng dữ liệu này. Chúng tôi theo dõi sự tiến bộ của mỗi dân tộc theo thời gian, đo bằng trình độ học vấn, tỉ lệ biết chữ, ngành kinh tế, tỉ lệ di cư, và chỉ số giàu có.

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 8 1   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng chỉ số xây dựng IBI chiết xuất từ ảnh Landsat giai đoạn 2004 - 2018 để giám sát tốc độ đô thị hóa phần đất liền của Nha Trang. Kết quả cho thấy trong giai đoạn nghiên cứu có sự gia tăng mạnh mẽ về đất xây dựng, sự đô thị hoá không chỉ là sự tăng dân số mà còn là sự mở rộng về mặt không gian, xu hướng mở rộng từ Đông sang Tây, dọc theo các tuyến giao thông và các con sông. Giai đoạn tăng mạnh mẽ nhất là 2011 - 2018, gấp hơn 7 lần so với giai đoạn 2004 - 2011.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này hướng tới việc làm rõ cơ sở lý thuyết về liên kết chiến lược trong CCU thực phẩm, khai thác các bài học giá trị từ các mô hình liên kết chuỗi theo định hướng chiến lược thành công trong ngành chăn nuôi và cung ứng thịt trên thế giới. Mặt khác, trên cơ sở thu thập các dữ liệu thứ cấp về thực trạng tổ chức và liên kết các CCU ngành hàng thịt ở Việt Nam hiện nay, nghiên cứu cũng hướng tới việc đề xuất các mô hình và giải pháp nhằm phát triển các liên kết chiến lược trong các CCU ngành hàng thịt ở Việt Nam thời gian tới.

  pdf18p vistephenhawking 26-04-2022 18 2   Download

 • Chlorophyll-A (chl-a) có vai trò quan trọng trong đại dương và chúng được sử dụng như thông số đại diện cho sinh khối các bon của thực vật phù du. Phương pháp phân tích hàm trực giao thực nghiệm được sử dụng để đánh giá biến động không gian - thời gian hàm lượng chl-a tại vùng biển Nam Trung Bộ từ dữ liệu MODIS Aqua giai đoạn 2012-2019.

  pdf12p viedison 13-04-2022 4 0   Download

 • Trên cơ sở dữ liệu thu thập được từ 315 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013-2017, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích độ tin cậy và phân tích nhân tố để đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thời gian qua. Trên cơ sở xác định những ưu điểm, hạn chế, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh.

  pdf4p viedison 13-04-2022 14 2   Download

 • Mô hình TimeER, một mở rộng của mô hình ER, đã ra đời nhằm cho phép đơn giản hóa vấn đề thiết kế các cơ sở dữ liệu thời gian ở mức khái niệm. Bài viết đề xuất các quy tắc chuyển đổi một mối quan hệ phản xạ có yếu tố thời gian của mô hình TimeER sang mô hình quan hệ. Kết quả đề xuất như là một bổ sung cho bộ quy tắc chuyển đổi này.

  pdf10p viplato 05-04-2022 5 0   Download

 • Bài viết đánh giá các hình thức, quá trình và kết quả hợp tác quốc tế vềđào tạo nghề luật sư ở Việt Nam trong 20 năm qua và xác định bối cảnh, định hướng hợp tác quốctế về đào tạo luật sư trong thời gian tới để góp phần giúp cơ sở đào tạo và các cơ quan, tổ chức hữuquan có những dự liệu và chuẩn bị cho một giai đoạn mới về đào tạo loại hình nghề luật quan trọngnày trước thềm thời điểm cột mốc năm 2020 đang tới rất gần.

  pdf5p cuchoami2510 29-03-2022 6 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, Lập trình SQL căn bản: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về các hàm nhóm; dữ liệu thời gian trong SQL; truy vấn phức hợp và toán tử tập hợp; bảo mật trong SQL; sơ đồ thực thể quan hệ E-R và các đoạn kịch bản cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p linyanjun_2408 24-03-2022 11 4   Download

 • (NB) Giáo trình Tin học văn phòng với mục tiêu giúp các bạn có thể sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) để tạo các tài liệu đạt tiêu chuẩn văn phòng; Sử dụng thành thạo phần mềm bảng tính (Microsoft Excel) để tạo lập, biểu diễn các kiểu dữ liệu: số, chuỗi ký tự, thời gian, biểu đồ...; Sử dụng thành thạo phần mềm trình diễn (Microsoft PowerPoint) để tạo lập, trình diễn báo cáo, chuyên đề một cách chuyên nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

  pdf64p hoatudang09 15-03-2022 6 1   Download

 • (NB) Giáo trình Tin học văn phòng với mục tiêu giúp các bạn có thể sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) để tạo các tài liệu đạt tiêu chuẩn văn phòng; Sử dụng thành thạo phần mềm bảng tính (Microsoft Excel) để tạo lập, biểu diễn các kiểu dữ liệu: số, chuỗi ký tự, thời gian, biểu đồ...;

  pdf96p hoababytrang2510 10-03-2022 13 3   Download

 • Bài viết này đề cập tới hệ thống bấm số đa giao thức, giải quyết bài toán bốc lấy số (xếp số hàng đợi) có thể được truy xuất từ nhiều giao thức song song thời gian thực, nhằm mang lại sự tiện lợi cho cả người tham gia hàng đợi, lẫn đơn vị quản lý hàng đợi. Ba lĩnh vực chính cần hệ thống bốc số xếp hàng hiện nay là hệ thống hành chính công, các phòng giao dịch của các ngân hàng và các cơ sở Y tế.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 trình bày về các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm. Các thuật toán này cùng với các kỹ thuật được sử dụng trong đó được coi là các kỹ thuật cơ sở cho lập trình máy tính. Các thuật toán được xem xét bao gồm các lớp thuật toán đơn giản và cả các thuật toán cài đặt phức tạp nhưng có thời gian thực hiện tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf94p chenlinong_0310 23-02-2022 5 2   Download

 • Nghiên cứu xu thế hạn khí tượng được tiến hành trên cơ sở sử dụng phần mềm chuẩn hóa mưa chuyên dụng (SPI - Standardized Precipitation Index) được xây dựng bởi tổ chức khí tượng thế giới. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu mưa đo đạc từ 13 trạm quan trắc thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1984-2014 để phân tích, đánh giá và cảnh báo sớm diễn biến hạn khí tượng theo không gian và thời gian dưới tác động của biến đổi khí hậu.

  pdf4p viclerkmaxwel 16-02-2022 6 2   Download

 • Bài báo này cung cấp giải pháp thiết lập hệ thống thu thập dữ liệu môi trường theo thời gian thực, đồng thời cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu tới các ứng dụng khác dưới dạng API (Application Programming Interface). Hệ thống được xây dựng trên công nghệ mã nguồn mở với việc thiết lập hệ thống server trên nền tảng NodeJS, hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

  pdf8p olivia36 17-01-2022 6 0   Download

 • Trên cơ sở các thiết bị mới, hiện đại ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất trắc địa cùng với sự phát triển của công nghệ tin học, tác giả đưa ra giải pháp công nghệ và xây dựng môđun chương trình ứng dụng nhằm tự động hóa công tác biên tập chỉnh lý bản đồ số trên cơ sở các số liệu thu thập từ thiết bị: Toàn đạc điện tử; Đo động thời gian thực RTK (real time kinematic); Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS (Continously Operating Reference Station).

  pdf4p thebadguys 15-01-2022 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cơ sở dữ liệu thời gian
p_strCode=cosodulieuthoigian

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2