Cơ sở hạ tầng nông thôn tổng hợp miền trung

Xem 1-3 trên 3 kết quả Cơ sở hạ tầng nông thôn tổng hợp miền trung
  • Công văn 1238/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc cơ chế tài chính dự án Cơ sở hạ tầng nông thôn tổng hợp miền Trung vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)

    pdf1p tuyettrang 07-08-2009 124 22   Download

  • Công văn 534/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc cơ chế tài chính dự án Cơ sở hạ tầng nông thôn tổng hợp miền Trung vốn AFD

    pdf1p lythong 18-08-2009 58 4   Download

  • Thực tế, các nông trường chè thuộc Tổng công ty chè và các nương chè của các gia đình hộ nông dân nằm ở các vùng nông thôn trung du, miền núi, mà các vùng này hệ thống cơ sở hạ tầng quá yếu kém. Chính điều này làm cho các nhà đầu tư băn khoăn khi phải quyết định đầu tư và tiêu thụ sản phẩm các vùng chè. Để hạn chế phần nào nhược điểm đó, Nhà nước cần phải ĐTXD các hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, nơi có vùng chè; hoặc phối hợp theo...

    pdf13p ttcao2 01-08-2011 41 12   Download

Đồng bộ tài khoản