intTypePromotion=1
ADSENSE

Common language runtime

Xem 1-20 trên 31 kết quả Common language runtime
 • Tài liệu được biên soạn tiếp nối những gì chưa nói hết trong tập I vì tập I chỉ tập trung xoáy sâu vào ngôn ngữ C#, phần căn bản nhất. Tập II nâng cao hơn, sẽ chỉ cho bạn biết cách viết chương trình .NET trên các ứng dụng Windows và Web cũng như cách sử dụng C# với .NET Common Language Runtime. Đọc xong bài tập này, về mặt cơ bản bạn đã nắm vững phần nào ngôn ngữ Visual C#.

  pdf607p muaxuan102 26-02-2013 679 280   Download

 • A condensed introduction to the Microsoft .NET Framework, this book aims to help programmers make the transition from traditional Windows programming into the world of .NET programming. The Microsoft .NET Framework includes the Common Language Runtime (CLR) and a set of base classes that radically simplify the development of large-scale applications and services. This book examines the CLR in detail, so that you can put its new features to good use. The book also illustrates how language integration really works and guides you through component and enterprise development using the .

  pdf257p vinhnghi 17-08-2009 131 22   Download

 • Trung tâm của .NET framework là môi trường thời gian chạy, gọi là Common Language Runtime (CLR) hoặc .NET runtime. Mã của các điều khiển trong CLR thường là mã có quản. Tuy nhiêu, trước khi được thực thi bởi CLR, mã được phát triển trong C# (hoặc các ngôn ngữ khác) cần phải được biên dịch.Quá trình biên dịch trong .NET xảy ra theo hai bước:

  pdf9p cachuadam 21-05-2011 193 17   Download

 • Bài giảng Tổng quan .Net Framework do Trần Anh Tuấn A biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về ý nghĩa .Net; bộ khung .Net Framework; Common Language Runtime (CLR); Common Type System (CTS); Gabage Collector (GC); Framework Class Library - FCL và một số kiến thức khác.

  ppt15p cocacola_08 21-11-2015 46 3   Download

 • Chapter 1: Undertanding the .NET Framework overview .NET Framework; understanding the common language runtime; understanding the managed excution process; understanding assemblies and the global assembly cache; cogfiguration and security; application domains and run times hosts.

  pdf35p cocacola_09 23-11-2015 31 1   Download

 • Giúp bạn có cái nhìn tổng quan và có thể xây dựng 1 Web asp đơn giản. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của .NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft's Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi .NET language.

  pdf238p haihttt 27-02-2010 422 229   Download

 • ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của .NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft’s Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi...

  pdf80p nguyen4 16-11-2009 256 133   Download

 • Published just in time for the first release of Visual Basic Studio .NET, Programming Visual Basic .NET is a programmer's complete guide to Visual Basic .NET. Starting with a sample application and a highlevel map, the book jumps right into showing how the parts of .NET fit with Visual Basic .NET. Topics include the common language runtime Windows Forms, ASP.NET, Web Forms, Web Services, and ADO.NET.

  pdf398p maiphuong 12-08-2009 273 99   Download

 • In this chapter, you will explore the distributed object system called .NET Remoting that is built into the .NET Framework. The short description of .NET Remoting is that it enables you to interact with software objects that are running under the Common Language Runtime on a remote host on the network as if it were a local software object running in the same Common Language Runtime.

  pdf53p laquang 29-08-2009 199 83   Download

 • Trước hết, tên đầy đủ của ASP.NET là Active Server Pages .NET (.NET ở đây là .NET framework). Nói đơn giản thì ASP.NET là một công nghệ có tính cách mạng dùng để phát triển các ứng dụng về mạng hiện nay cũng như trong tương lai. Bạn lưu ý ở chổ ASP.NET là một phương pháp tổ chức hay khung tổ chức (framework) để thiết lập các ứng dụng hết sức hùng mạnh cho mạng dựa trên CLR (Common Language Runtime). ...

  pdf11p augi14 07-02-2012 174 74   Download

 • Trước hết, tên đầy đủ của ASP.NET là Active Server Pages .NET (.NET ở đây là .NET framework). Nói đơn giản thì ASP.NET là một công nghệ có tính cách mạng dùng để thiết kế website, phát triển các ứng dụng về mạng hiện nay cũng như trong tương lai. Bạn lưu ý ở chổ ASP.NET là một phương pháp tổ chức hay khung tổ chức (framework) để thiết lập các ứng dụng hết sức hùng mạnh cho mạng dựa trên CLR (Common Language Runtime). ...

  pdf127p bluesky_12 19-12-2012 103 35   Download

 • A condensed introduction to the Microsoft .NET Framework, this book aims to help programmers make the transition from traditional Windows programming into the world of .NET programming. The Microsoft .NET Framework includes the Common Language Runtime (CLR) and a set of base classes that radically simplify the development of large-scale applications and services. This book examines the CLR in detail, so that you can put its new features to good use. The book also illustrates how language integration really works and guides you through component and enterprise development using the .

  pdf226p mylinh 12-08-2009 180 33   Download

 • Giới thiệu Microsoft.NET. Microsoft .NET gồm 2 phần chính : Framework và Integrated Development Environment (IDE). Framework là cốt lõi quan trọng nhất của môi trường .NET. IDE chỉ là công cụ để phát triển trên nền tảng đó. Trong .NET cả C++, C#, Visual Basic đều dùng chung 1 IDE. NET Framework có hai thành phần chính: Common Language Runtime (CLR) và thư viện lớp .NET Framework .

  ppt12p thanh_k8cntt 02-04-2012 96 29   Download

 • Theo quan điểm của người lập trình, NET có thể hiểu như môi trường thực thi mới và thư viện lớp cở sở cải tiến. Môi trường thực thi là: Common language Runtime-CLR. Vai trò chính CLR: cocate, load, manage.Net types...

  pdf0p trantam876 27-09-2012 76 26   Download

 • Microsoft .NET · · · · · · · Tổng quan Kiến trúc .NET Framework Common Language Runtime (CLR) Thư viện .NET Framework Phát triển ứng dụng client

  pdf7p suadaunanh 21-07-2010 84 16   Download

 • Chương 1 của bài giảng Lập trình Window trình bày các nội dung về tổng quan Microsoft, .Net Platform là gì, các thành phần .Net Framwork, những nổi bật VB.Net. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu thêm về chương 1 của bài giảng.

  ppt24p hoa_dai91 20-06-2014 74 11   Download

 • Common Language Runtime Trung tâm của .NET framework là môi trường thời gian chạy, gọi là Common Language Runtime (CLR) hoặc .NET runtime. Mã của các điều khiển trong CLR thường là mã có quản. Tuy nhiêu, trước khi được thực thi bởi CLR

  pdf5p sieukidvn 15-08-2010 70 9   Download

 • The .NET Framework enables you to create robust and scalable applications. The .NET Framework consists of Common Language Runtime, Common Language Specification, and the Just-In-Time compiler. Before you can use Visual Studio .NET for creating a console-based application, you need to understand the .NET Framework and the Visual Studio .NET Integrated Development Environment. This chapter introduces the features and components of the .NET Framework.

  pdf22p tienphuoconline 03-05-2011 75 9   Download

 • Dig deep and master the intricacies of the common language runtime (CLR) and the .NET Framework 4.0. Written by a highly regarded programming expert and consultant to the Microsoft® .NET team, this guide is ideal for developers building any kind of application-including Microsoft® ASP.NET, Windows® Forms, Microsoft® SQL Server®, Web services, and console applications. You'll get hands-on instruction and extensive C# code samples to help you tackle the tough topics and develop high-performance applications....

  pdf896p rose_12 06-12-2012 75 7   Download

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 1 trình bày các nội dung sau: Trước khi MS.NET ra đời, nguồn gốc của .NET, microsoft .NET, kiến trúc .NET Framework, common Language Runtime (CLR), thư viện .NET Framework, phát triển ứng dụng client, biên dịch và MSIL, ngôn ngữ C#.

  pdf29p kyniemchieumua_09 20-12-2017 38 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Common language runtime
p_strCode=commonlanguageruntime

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2