intTypePromotion=1
ADSENSE

Compost từ vỏ tiêu đen

Xem 1-1 trên 1 kết quả Compost từ vỏ tiêu đen
  • Trong vài thập kỷ qua, sự phát triển của khoa học kỹ thuật kéo theo sự phát triển về kinh tế và sự bùng nổ vấn đề tăng dân số đã nên vấn đề ô nhiễm môi trƣờng không chỉ riêng quốc gia nào mà trên tất cả các quốc gia trên thế giới đều bị tác động. Một trong những nguồn gây ô nhiễm và đang là vấn đề nan giải là ô nhiễm chất thải rắn. Nếu tính bình quân, một ngƣời thải ra hàng ngày 0,5 kg chất thải thì trên thế giới mỗi ngày 6 tỷ...

    pdf79p peheo_3 18-08-2012 173 84   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Compost từ vỏ tiêu đen
p_strCode=composttuvotieuden

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2