intTypePromotion=1
ADSENSE

Computer-aided design

Xem 1-2 trên 2 kết quả Computer-aided design
  • Nonlinear finite element analysis is an essential component of computeraided design. Testing of prototypes is increasingly being replaced by simulation with nonlinear finite element methods because this provides a more rapid and less expensive way to evaluate design concepts and design details.

    pdf0p ktcn_1 17-07-2012 56 7   Download

  • CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN GIS liên quan mật thiết với một số hệ thống thông tin khác, nhưng khả năng thao tác và phân tích các dữ liệu địa lý chỉ có công nghệ GIS là thực hiện được. Mặc dù không có quy tắc chính tắc về cách phân loại các hệ thống thông tin, nhưng những giới thiệu dưới đây sẽ giúp phân biệt GIS với các công nghệ desktop mapping, trợ giúp thiết kế nhờ máy tính (computeraided design - CAD), viễn thám (remote sensing), hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS), và hệ...

    pdf5p hoavantho1209 26-01-2011 241 133   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Computer-aided design
p_strCode=computeraideddesign

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2