Cộng đồng ASEAN

Xem 1-20 trên 253 kết quả Cộng đồng ASEAN
 • Năm 2003, tại Bali, Indonesia, lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã quyết định hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN (AC) vào năm 2020 với ba trụ cột là Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC)(1).

  pdf12p manutd1907 01-07-2015 37 23   Download

 • Cộng đồng ASEAN - tương lai và triển vọng hợp tác

  pdf5p noel_noel 12-01-2013 49 13   Download

 • Bài viết Những đóng góp và triển vọng của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN sau năm 2015 trình bày những đóng góp của VN trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN; triển vọng của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN sau năm 2015.

  pdf6p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 13 6   Download

 • Bài viết Cộng đồng ASEAN: Vận mệnh chung, tương lai chung bao gồm những nội dung sau nền tảng vững chắc; hình thành Cộng đồng ASEAN triển vọng phát triển của Cộng đồng ASEAN. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf5p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 6 4   Download

 • Từ những con số thống kê về tình hình kinh tế VN trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN đang hình thành và chính thức thiết lập vào năm 2015, bài viết Kinh tế Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN: Qua những con số nêu lên những cơ hội và thách thức cho vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 11 3   Download

 • Bài viết Cộng đồng ASEAN: Nền tảng để các nước Đông Nam Á tăng cường tình đoàn kết, hội nhập và phát triển trình bày khái quát về AC khi hình thành và đưa ra những cơ sở để khẳng định AC là nền tảng để các nước ĐNA tăng cường tình đoàn kết, hội nhập, phát triển.

  pdf7p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 6 2   Download

 • Bài viết Giải pháp thúc đẩy khả năng cạnh tranh nhân lực Việt Nam trong cộng đồng ASEAN giới thiệu tới các bạn những nội dung về vai trò của cộng đồng ASEAN, thách thức cạnh tranh nhân lực Việt Nam trong cộng đồng ASEAN, giải pháp cho vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 6 1   Download

 • Bài viết Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam nêu lên vị trí của Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong Cộng đồng ASEAN, vị thế kinh tế Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN, những cơ hộ và thách thức với Việt Nam khi tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

  pdf6p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 26 6   Download

 • Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) là một trong ba nhân tố cấu thành nên Cộng đồng ASEAN và là nhân tố có vai trò quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị khu vực diễn biến phức tạp. ASEAN đang củng cố sự đoàn kết nâng cao vai trò trung tâm cũng như vị thế của ASEAN trong giải quyết các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

  pdf9p sieunhansoibac3 12-04-2018 0 0   Download

 • Cộng đồng kinh tế ASEAN (tiếng Anh: ASEAN Economic Community, viết tắt: AEC) là một khối kinh tế khu vực của các quốc gia thành viên ASEAN dự định sẽ được thành lập vào năm 2015[1]. AEC là một trong ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn ASEAN 2020. Hai trụ cột còn lại là: Cộng đồng An ninh ASEAN và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN.

  pdf3p cq511225 23-09-2010 565 227   Download

 • Thông qua giới thiệu khái quát về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), một trong ba trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN, bài viết phân tích những kết quả đạt được trong lộ trình hướng tới thành lập AEC, thể hiện ở việc thực thi các nội dung trong Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC, trên các lĩnh vực: thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ...; những tác động tích cực và tiêu cực của việc tham gia AEC đối với thương mại Việt Nam.

  pdf10p manutd1907 01-07-2015 106 49   Download

 • Đề tài Bình luận mô hình liên kết cộng đồng kinh tế ASEAN nhằm khái quát về cộng đồng kinh tế ASEAN, mô hình liên kết cộng đồng kinh tế ASEAN, triển vọng của cộng đồng kinh tế ASEAN.

  pdf20p canon_12 29-03-2014 116 39   Download

 • Ngay từ khi thành lập 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) luôn nêu cao mục tiêu xây dựng một khu vực hòa bình ổn định và thống nhất làm tiền đề để cùng nhau phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển thì sự hợp tác, liên kết trong khuôn khổ ASEAN ngày càng mở rộng, từ 5 nước thành viên ban đầu đến nay Hiệp hội đã đưa toàn bộ 10 nước Đông Nam Á vào một ngôi nhà chung thống nhất. Đứng trước những...

  pdf23p home_12 13-08-2013 74 30   Download

 • Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN (AC). Mục tiêu của AEC là tự do hóa thương mại, tự do hóa đầu tư và tự do lưu chuyển vốn tiến tới hội nhập thị trường tài chính. Cuối năm 2015, AEC ra đời sẽ tác động trực tiếp đến thị trường tài chính (TTTC) của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 67 27   Download

 • Bài giảng Asean do GS.TS. Võ Thanh Thu biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của Asean; khu vực mậu dịch tự do Aseans; các chương trình hợp tác kinh tế của Aseans; điều kiện để được hưởng lợi CEPT; cộng đồng Aseans 2015; liên kết Aseans với các nước khác; cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam.

  ppt92p cocacola_06 06-11-2015 46 23   Download

 • Hơn 40 năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ,viết tắt là ASEAN. Đó cũng là quãng thời gian mà quan hệ Việt Nam – ASEAN trải qua nhiều đợt thăng trầm, vượt qua nhiều cơn sóng gió để đến hôm nay , tất cả các nước trong khu vực cùng đứng trong một tổ chức, cùng nhau phấn đấu vì một Đông Nam Á hòa bình, ổn định ,

  pdf17p chaen_12 10-12-2013 51 19   Download

 • Cấp cao Đông Á (East Asia Summit - EAS) được tổ chức lần đầu tiên tại Kula Lampur – Malayxia năm 2005 với tư cách là một diễn đàn rộng lớn, đối thoại về các vấn đề an ninh, chính trị, kinh tế liên quan đến lợi ích chung và quan tâm tới mục đích thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng kinh tế ở Đông Á.

  pdf4p yenhoangbank321 25-06-2013 41 5   Download

 • Bài viết Tăng cường vai trò chủ đạo của ASEAN trong bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực, ứng phó hiệu quả với những thách thức đang đặt ra bao gồm những nội dung về hòa bình và an ninh khu vực, lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tương lai Cộng đồng ASEAN và một số nội dung khác.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 4 1   Download

 • Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là một trong ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 12 năm 2015. AEC sẽ tác động lớn tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam, trong đó có các ngân hàng Việt Nam. Bài viết phân tích những cơ hội và thách thức của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập AEC và một số hàm ý chính sách.

  pdf11p duaheocuctan 30-03-2018 0 0   Download

 • Nghiên cứu quá trình toàn cầu hóa hiện nay nổi lên hai hình thức: Một là, có ý kiến cho rằng, hệ tư tưởng và chủ nghĩa quốc gia-dân tộc là bức tường cản trở sự hình thành nền kinh tế-xã hội toàn cầu hóa nói chung và Cộng đồng ASEAN nói riêng; mặt khác, có ý kiến thừa nhận rằng, chủ nghĩa quốc gia-dân tộc có ý nghĩa chiến lược trong cuộc đấu tranh chống lại sự thực dân hóa về văn hóa, chính trị và kinh tế của phương Tây1 đối với các quốc gia chậm ho...

  pdf6p sieunhansoibac2 07-04-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản