Công dụng của gencrm

Xem 1-3 trên 3 kết quả Công dụng của gencrm
  • [ genCRM ] – Trong hệ thống quản lý quan hệ khách genCRM có tính năng hết sức quan trọng và bổ trợ cho nhà quản lý theo dõi tình hình làm việc nhân viên của mình hết sức khoa học “Giám sát công việc“. Chức năng có những ích lợi khá cơ bản :  Quản lý nhân viên theo “đầu việc” và không cần thường xuyên phải nhắc nhở nhân viên trong công việc – mỗi nhân viên phải chủ động công việc của mình, thực hiện công việc được giao. .

    pdf5p moclan_1 20-11-2012 60 18   Download

  • [ genCRM ] – genCRM là giải pháp quản trị quan hệ khách hàng thuần Việt, được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tiễn và văn hóa kinh doanh của người Việt Nam. Với rất nhiều tính năng tích hợp sẵn cùng khả năng tùy biến linh hoạt, genCRM là công cụ mạnh mẽ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, chuẩn hóa quy trình và từ đó đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của mình. .

    pdf6p moclan_1 20-11-2012 23 3   Download

  • Định nghĩa: Mô hình LAN là mô hình triển khai genCRM trong mạng nội bộ của Công ty do đó việc sử dụng hệ thống chỉ giới hạn tại các phòng ban trong công ty.

    pdf5p moclan_1 20-11-2012 23 1   Download

Đồng bộ tài khoản