Công dụng của iod

Xem 1-12 trên 12 kết quả Công dụng của iod
 • Tham khảo tài liệu 'tác dụng của iod với sự phát triển của trẻ em', y tế - sức khoẻ, sức khỏe trẻ em phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p cuctay_1 11-12-2012 53 4   Download

 • CÁC QUINOLON • Mục tiêu: - Phân loại thuốc sát trùng. Cấu tạo, thành phần, tính chất, kiểm nghiệm, tác dụng của nước oxy già, iod và dung dịch povidon-iod 1%. - Công thức chung, tính chất chung, cơ chế tác dụng của sulfamid kháng khuẩn. Công thức, tính chất và công dụng của SULFACETAMID NATRI, CO-TRIMOXAZOL.

  pdf16p womanhood911_09 13-11-2009 946 199   Download

 • Dung dịch povidon iod là dung dịch nước của iod và povidon, dung dịch thuốc dùng ngoài. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Dung dịch thuốc” (phụ lục 1.3) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng của iod, I, từ 0,85 đến 1,20% (kl/tt) so với hàm lượng ghi trên nhãn.

  pdf3p truongthiuyen15 15-07-2011 90 9   Download

 • Povidon iod là phức hợp của iod và povidon, phải chứa từ 9,0 đến 12,0% iod, tính theo chế phẩm đã làm khô. Điều chế Sử dụng povidon đạt các tiêu chuẩn trong chuyên luận povidon. Povidon dùng để điều chế povidon iod có hàm lượng acid formic không được quá 2,0% . Tính chất Bột vô định hình màu nâu vàng hoặc nâu đỏ. Tan trong nước và ethanol 96%, thực tế không tan trong aceton.

  pdf4p truongthiuyen18 22-07-2011 130 5   Download

 • Natri thiosulfat phải chứa từ 99,0 đến 101,0% Na2S2O3. 5H2O. Tính chất Tinh thể trong, không màu, lên hoa trong không khí khô. Rất tan trong nước, thực tế không tan trong ethanol 96%, tan trong nước kết tinh của nó ở khoảng 49 oC. Định tính A. Lấy 1 ml dung dịch S, thêm vài giọt dung dịch iod 0,1 N (TT), dung dịch mất màu. B. Lấy 2 ml dung dịch S, thêm 1 ml acid hydrocloric (TT), sẽ xuất hiện tủa lưu huỳnh và có mùi của khí lưu huỳnh dioxyd, khí này sẽ làm xanh...

  pdf3p truongthiuyen18 20-07-2011 59 4   Download

 • Iod phải chứa từ 99,5% đến 100,5% I. Tính chất Phiến nhỏ hoặc tinh thể mịn, màu tím đen, có ánh kim loại, mùi kích ứng đặc biệt. Dễ bay hơi ở nhiệt độ thường. Rất khó tan trong nước, tan trong ethanol 96%, cloroform, khó tan trong glycerin, dễ tan trong dung dịch của các iodid. Định tính A. Đốt nhẹ một ít chế phẩm trong ống nghiệm, sẽ bay hơi màu tím, hơi này ngưng tụ thành những muội tinh thể màu đen ánh xanh trên thành ống. B. Lấy 10 ml dung dịch bão hòa chế...

  pdf3p truongthiuyen18 20-07-2011 88 3   Download

 • Kiểm nghiệm hydrocacbon và dẫn chất halogen, kiểm nghiệm các hợp chất hữa cơ chứa nhóm carbohydra...Các hợp chất chứa halogen được sử dụng rộng rãi trong điều trị. Đó là các hợp chất chứa flo, clo, brom và iod và có thể ở dưới dạng muối halogenid hoặc dạng kết hợp cộng hóa trị với carbon.

  ppt70p khanhhoa1111 22-03-2011 244 121   Download

 • Tên chung quốc tế: Meglumine iodamide. Mã ATC: V08A A03. Loại thuốc: Chất cản quang monome dạng ion. Dạng thuốc và hàm lượng Thuốc tiêm: Dung dịch tiêm vô khuẩn chứa 65% iodamid meglumin (tương đương với 300 mg iod/ml). Tá dược: Dinatri edetat. Thay không khí trong lọ bằng nitơ. Dược lý và cơ chế tác dụng Iodamid meglumin là chất cản quang monome dạng ion chứa iod có tính chất và công dụng tương tự như diatrizoat.

  pdf14p daudam 15-05-2011 30 4   Download

 • Cường giáp trạng: Do nhiều nguyên nhân làm cho công năng tuyến giáp tăng cao. Là một bệnh nội tiết do kích thích tố tuyến giáp tăng. Thường gặp nhất là Tuyến giáp viêm mạn kèm cường giáp (bệnh Grave). Phương pháp trị chủ yếu của YHHĐ đối với bệnh cường giáp gồm: Dùng thuốc kháng giáp (anti thyroxin ). Dùng Iod. Cắt bỏ 1 phần tuyến giáp.

  pdf8p comfort_memmai 18-01-2011 81 15   Download

 • Do nhiều nguyên nhân làm cho công năng tuyến giáp tăng cao. Là một bệnh nội tiết do kích thích tố tuyến giáp tăng. Thường gặp nhất là Tuyến giáp viêm mạn kèm cường giáp (bệnh Grave). Phương pháp trị chủ yếu của YHHĐ đối với bệnh cường giáp gồm: 1- Dùng thuốc kháng giáp (anti thyroxin ). 2- Dùng Iod. 3- Cắt bỏ 1 phần tuyến giáp.

  pdf17p congan1209 09-01-2011 67 6   Download

 • Do nhiều nguyên nhân làm cho công năng tuyến giáp tăng cao. Là một bệnh nội tiết do kích thích tố tuyến giáp tăng. Thường gặp nhất là Tuyến giáp viêm mạn kèm cường giáp (bệnh Grave). Phương pháp trị chủ yếu của YHHĐ đối với bệnh cường giáp gồm: 1- Dùng thuốc kháng giáp (anti thyroxin ). 2- Dùng Iod. 3- Cắt bỏ 1 phần tuyến giáp.

  pdf9p abcdef_39 21-10-2011 51 6   Download

 • Để xây dựng qui trình công nghệ tách chiết dầu từ cám gạo cần lựa chọn nguyên liệu, xác định các thông số kỹ thuật công nghệ thích hợp. Nghiên cứu này đã thực hiện tách chiết dầu từ loại cám thường gặp là cám gạo nở. Việc tách chiết dầu được thực hiện nhờ phương pháp ngâm và trích ly bằng thiết bị sohxlet.

  pdf6p advanger2 06-05-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản