intTypePromotion=1

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Xem 1-20 trên 974 kết quả Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
 • Qua bài học, học sinh biết và giải thích kết quả phát triển kinh tế, sự phân bố một số ngành kinh tế của Trung Quốc trong thời gian tiến hành hiện đại hoá đất nước. Tài liệu Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (tiết 2) dành cho quý thầy cô giáo tham khảo để thiết kế bài giảng tốt.

  ppt22p thanhnhan_287 24-02-2014 383 76   Download

 • Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 中华人民共和国 中華人民共和國 Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa quốc Thành phố lớn nhất Ngôn ngữ chính thức Chính phủ Độc lập Diện tích Dân số Đơn vị tiền tệ Múi giờ Tên miền Internet Mã số điện thoại Quốc kỳ Quốc huy Quốc ca Nghĩa dũng quân tiến hành khúc (义勇军进行曲) .

  pdf34p barbie87 12-01-2010 226 57   Download

 • Hiến pháp 1982: “Quốc vụ viện nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa là chính quyền Trung ương, là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực tối cao của quốc gia, cơ quan hành chính nhà nước tối cao”. (điều 85) • Quốc vụ viện chịu trách nhiệm trước đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, chịu sự giám sát và báo cáo công tác với đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc.

  pdf35p chaen_12 10-12-2013 267 44   Download

 • Thứ nhất là các cơ quan Nhà nước được trao quyền tư pháp mang tính hiến định, bao gồm Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân, đây là bộ phận hợp thành chủ yếu thể chế tư pháp.

  pdf44p chaen_12 10-12-2013 75 26   Download

 • Kể từ khi thành lập n-ớc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi là Trung Quốc) đến nay, công nghiệp Trung Quốc đã có b-ớc phát triển v-ợt bậc. Sự phát triển của công nghiệp Trung Quốc trong 60 năm qua có thể đ-ợc chia thành ba giai đoạn chính sau đây: chung là thấp, thậm chí trong thời kỳ 1966-1976 là rất thấp.

  pdf11p bengoan258 06-12-2011 75 20   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Chính sách của Hoa Kỳ đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) nêu khái quát chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trước năm 1950; chính sách của Hoa Kỳ đối với CHND Trung Hoa trong cuộc chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 6/1950 – 6/1951 và giai đoạn 7/1951 – 7/1953.

  pdf116p maiyeumaiyeu04 12-08-2016 60 17   Download

 • Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Trung Quốc cùng với sự ra đời n-ớc Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa là một trong những sự kiện chính trị to lớn, mang ý nghĩa quốc tế sâu sắc không chỉ đối với lịch sử Trung Quốc mà còn là một sự kiện quan trọng của lịch sử thế giới thời kỳ sau Chiến tranh thế giới thứ II. Thắng lợi đó đã chấm dứt hoàn toàn hơn một thế kỷ nô dịch và thống trị của các thế lực ngoại bang, phong kiến, t- sản mại bản, đ-a nhân dân...

  pdf8p bengoan258 06-12-2011 61 14   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học lịch sử: Quan hệ Hoa Kì – Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1972 – 1991) bao gồm những nội dung về quan hệ Hoa Kì – CHND Trung Hoa trước năm 1972; quan hệ Hoa Kì – CHND Trung Hoa từ 1972 đến khi CNXH ở Liên Xô tan rã; nhận xét về quan hệ Hoa Kì – CHND Trung Hoa (1972 – 1991.

  pdf162p maiyeumaiyeu03 21-07-2016 29 5   Download

 • Tài liệu Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thời kỳ 1978-2003 và quá trình cải cách giáo dục: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Giáo dục ở CHND Trung Hoa giai đoạn xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN (1993-2003), đẩy mạnh cải cách giáo dục trong những năm đầu xây dựng kinh tế thị trường XHCN đặc sắc Trung Quốc (1993-1997), từng bước hoàn thiện thể chế giáo dục trong những năm thực hiện chiến lược khoa giáo hưng quốc 1998-2003, một vài nhận xét về cải cá...

  pdf251p vizeus 08-03-2019 16 1   Download

 • Tài liệu Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thời kỳ 1978-2003 và quá trình cải cách giáo dục: Phần 1 trình bày một số khái quát tình hình giáo dục ở CHND Trung Hoa trước năm 1978, giáo dục ở CHND Trung Hoa giai đoạn cải cách mở cửa (1978-1992), củng cố phát triển đội ngũ giáo viên, chấn chỉnh và phục hồi giáo dục nông thôn, tăng cường giáo dục ở nông thôn,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf143p vizeus 08-03-2019 9 0   Download

 • Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nhà xuất bản Giải phóng quân đã cho ra mắt bạn đọc một công trình đồ sộ gồm 6 tập viết về những nhà cách mạng đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giải phóng nhân dân và hiện đại hóa đất nước Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình giữa đời thường là một trong sáu tập đó. Mời các bạn cùng tìm hiểu cuộc đời vị lãnh tụ này qua phần 1 tài liệu.

  pdf246p thangnamvoiva1 11-06-2016 62 20   Download

 • Bài này nói về chính thể hiện nay tại Đại lục Trung Hoa với tên gọi tắt là Trung Quốc. Về thực thể Trung Quốc (lịch sử và văn hóa) hay Trung Hoa, xin xem bài Trung Quốc.

  ppt0p tengteng15 23-12-2011 81 17   Download

 • Nghị quyết 28/2004/QĐ-QH11 về việc phê chuẩn "Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong vịnh Bắc Bộ" do Quốc hội ban hành

  pdf2p lawdn6 31-10-2009 46 6   Download

 • "Thông tư số 11/2015/TT-BCT - Quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định về thủ tục cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa, vận chuyển hàng hóa quá cảnh theo quy định của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa ngày 09 tháng 04 năm 1994.

  pdf0p tsmttc_009 29-07-2015 34 0   Download

 • Thông tư 11/2015/TT-BCT ban hành quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf12p bachma47 15-12-2017 11 0   Download

 • Tại Trung Quốc có khoảng hơn một trăm dân tộc, trong đó đông nhất là người Hán, là dân tộc với sắc thái ngôn ngữ và văn hóa có nhiều khác biệt vì thực ra là kết hợp của nhiều dân tộc khác nhau được coi là cùng chia sẻ một thứ ngôn ngữ và văn hóa. Hiện nay, Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức công nhận tổng cộng 56 dân tộc, trong đó người Hán chiếm đa số.

  doc47p ng_thienkim 25-08-2010 1141 446   Download

 • Tiểu luận Kinh tế phát triển so sánh: Kinh tế Trung Quốc nhằm trình bày về một vài nét về nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, kinh tế Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển, những bài học kinh nghiệm từ cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc đối với Việt Nam.

  pdf36p wide_12 29-07-2014 490 152   Download

 • Trước khi thành lập nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc đã trải qua hàng nghìn năm dưới chế độ phong kiến và thực dân. Vốn là quốc gia có diện tích lớn, đông dân, tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng dưới sự thống trị của phong kiến và thực dân làm cho nền kinh tế Trung Quốc lâm vào khủng hoảng, nghèo nàn, lạc hậu. Sau khi thành lập Trung Quốc đã lựa chọn con đường xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội, đưa đất nước ngày càng phát triển....

  pdf36p tieutaydoc 05-08-2010 284 114   Download

 • Tiếng Trung Quốc nói ở thể Quan Thoại chuẩn là ngôn ngữ chính thức của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và Trung Hoa dân quốc tại Đài Loan, cũng như là một trong bốn ngôn ngữ chính thức của Singapore, và là một trong sáu ngôn ngữ làm việc chính thức của Liên Hiệp Quốc. Tiếng Trung Quốc nói ở thể Quảng Đông chuẩn thì là một trong những ngôn ngữ chính thức của Hồng Kông (cùng với tiếng Anh) và của Ma Cao (cùng với tiếng Bồ Đào Nha)....

  pdf20p louis18102 22-08-2011 244 110   Download

 • Tài liệu Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Đinh Bích Hà dịch và giới thiệu, Nhà xuất bản Tư pháp, năm xuất bản 2007, dày 258tr. Tài liệu là văn bản pháp luật thể hiện lĩnh vực hoạt động lập pháp của các nhà làm luật Trung Hoa, là Tài liệu cho các nhà làm luật Việt Nam cũng như người nghiên cứu quan tâm đến khoa học pháp lý. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf114p lalala7 07-12-2015 389 94   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
p_strCode=conghoanhandantrunghoa

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản