intTypePromotion=1
ADSENSE

Công nghệ WebGIS

Xem 1-20 trên 40 kết quả Công nghệ WebGIS
 • Nội dung Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng công nghệ webgis mã nguồn mở phục vụ công tác quảng bá du lịch nhằm thực hiện nghiên cứu về WebGIS mã nguồn mở sử dụng Web Server là Apache, Map Server là GeoServer, thư viện OpenLayers và GeoExt, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Postgres/PostGIS, tích hợp Google maps API làm bản đồ nền, đề tài tiến hành phân tích, thiết kế CSDL, thiết kế trang Web và xây dựng trang WebGIS cung cấp thông tin hỗ trợ du lịch.

  pdf93p hoa_hong91 28-04-2014 221 61   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Nghiên cứu công nghệ WebGIS và xây dựng trang Website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xây dựng WebGIS hoàn chỉnh với các chức năng chính nhằm đƣa ra một số giải pháp bổ sung, khả thi đến cho ngƣời sử dụng internet di động, từ đó làm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông ở thành phố.

  pdf86p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 52 6   Download

 • Nội dung đề tài trình bày công nghệ WebGIS mã nguồn mở được áp dụng để quản lý, chia sẻ và truyền tải thông tin hướng dẫn canh tác lúa đến người sản xuất một cách trực quan và kịp thời. Kết quả ban đầu cho thấy WebGIS có khả năng hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp một cách hiệu quả.

  pdf8p hanh_tv28 19-04-2019 10 1   Download

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ XÂY DỰNG TRANG WEB DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC NAM BỘ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN T.S TRƯƠNG MỸ DUNG NIÊN KHÓA 2001 - 2005 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

  pdf13p caott3 20-05-2011 181 61   Download

 • Nội dung bài viết trình bày du lịch ngày nay đóng vai trò rất quan trọng trong đời sông xã hội; để phát triển du lịch một cách hiệu quả, cần thiết phải có những chiến lược quảng bá du lịch phù hợp. Với những ưu điểm vượt trội Webgis được xem là một giải pháp hữu hiệu cho việc quảng bá thông tin du lịch quốc gia củng như các địa phương, rất phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại công nghệ.

  pdf8p anthachluu 20-07-2019 12 1   Download

 • Chương 1 : WebGIS – Công nghệ GIS qua mạng Hình 1-34 Chia xẻ dữ liệu GIS giữa các nhóm ứng dụng Bài toán chia sẻ dữ liệu được giải quyết bằng 2 chuẩn trao đổi dữ liệu WebGIS, do tổ chức OGC định nghĩa. 1.5.2 Giải pháp cho vấn đề chia sẻ dữ liệu 1.5.2.1 Web Map Service / Server Đây là một chuẩn do tổ chức OGC đưa ra. Trong đó web server sẽ trở thành web map server có service phục vụ cho chia sẻ dữ liệu. Các hoạt động mà client có thể thực hiện thông qua serivce này gồm...

  pdf13p caott3 20-05-2011 219 73   Download

 • Chương 1 : WebGIS – Công nghệ GIS qua mạng 1.2.3.3 So sánh giữa mô hình dữ liệu Raster và Vectơ Mô hinh Raster Ưu điểm 1. Đơn giản 2. Thao tác chồng lắp (overlay) dễ dàng 3. Thích hợp cho việc thể hiện dữ liệu phức tạp (đa dạng) 4. Thích hợp cho việc nâng cấp, xử lý ảnh Ưu điểm 1. Khả năng dữ liệu được nén tốt dẫn đến kích thước nhỏ hơn so với dữ liệu của mô hình raster. 2. Thể hiện liên hệ hình học do đó thích hợp cho các phân tích về...

  pdf13p caott3 20-05-2011 186 64   Download

 • Chương 1 : WebGIS – Công nghệ GIS qua mạng Độ chính xác về chủ đề liên quan đến thông tin chủ đề được thể hiện. Độ chính xác này ảnh hưởng bởi: - Việc thu thập thông tin thuộc tính: chất lượng của dữ liệu thống kê và phương pháp thống kê - Việc chuyển đổi dữ liệu: Một phần của vùng đôi khi được dùng để thể hiện cho toàn vùng, ví dụ như trường hợp bản đồ mật độ dân số (một huyện có mật độ 50 người/km2 không có nghĩa mọi km2 của huyện đều có...

  pdf13p caott3 20-05-2011 132 46   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ WebGIS xây dựng hệ thống quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất trên mạng Internet nhằm nâng cao hiệu quả quy hoạch sử dụng đất và góp phần làm minh bạch hóa thị trường bất động sản.

  pdf80p change15 08-07-2016 93 22   Download

 • Chương 2 : MapServer – WebGIS Application bằng C++, hỗ trợ các kết nối nhiều loại dữ liệu như : MapInfo,Microstation DGN, ArcInfo… • CONNECTION Câu kết nối CSDL để nhận về dữ liệu đối với dữ liệu nằm trên các server hoặc các hệ DBMS. Ví dụ : Câu kết nối đến SDE bao gồm hostname, instance name, database name, username và password được phân cách bằng dấu phẩy. Câu kết nối đến PostGIS có dạng “user=nobody password=***** dbname=dbname host=localhost port=5432”. Còn câu kết nối đến Oracle : user/pass[@db].

  pdf13p caott3 20-05-2011 162 45   Download

 • Chương 2 : MapServer – WebGIS Application Chú ý: Nếu cả “wms_format” và “wms_formatlist” đều được khai báo trong mapfile, thì wms_format sẽ được dùng. 2.4.5 Kết nối dữ liệu dùng WFS 2.4.5.1 Biên dịch các thư viện hỗ trợ WFS Để MapServer hỗ trợ WFS, cần biên dịch MapServer với các thư viện sau: PROJ.4 : thư viện các hệ quy chiếu, phiên bản 4.4.3 trở lên. GDAL/OGR: thư viện hỗ trợ đọc ghi các dữ liệu vectơ,phiên bản từ 1.1.8 trở lên. LibCURL: Dùng để giúp MapServer đóng vai trò HTTP client, phiên bản 7.10 trở lên. 2.4.5.2 Lưu trữ...

  pdf13p caott3 20-05-2011 109 40   Download

 • Công nghệ WEBGIS và nhu cầu sử dụng các dịch vụ WEBGIS.

  pdf9p butmaudo 19-08-2013 88 13   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng công nghệ mã nguồn mở xây dựng WebGIS thông tin hành chính thành phố Hồ Chí Minh nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hành chính thành phố Hồ Chí Minh, giúp người quản lý quản lý tốt dữ liệu thông tin hành chính được thể hiện trực quan trên web.

  pdf56p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 56 9   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là ứng dụng công nghệ hiển thị mô hình 3D trên nền WebGIS giúp hiển thị trực quan mô hình độ cao nước dâng, vị trí ngập, các vùng ảnh hưởng theo các mức nước dâng khác nhau. Nghiên cứu này không đi sâu vào phân tích các khía cạnh của biến đổi khí hậu mà chỉ kế thừa kết quả của “Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam” năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết hợp với công nghệ 3D trên nền WebGIS để xây dựng ứng dụng.

  pdf7p hulk1234 01-06-2018 49 3   Download

 • Nghiên cứu sử dụng công nghệ Google Maps API để xây dựng bản đồ trực tuyến mô tả khu vực chỉ dẫn địa lý vải Thanh Hà. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ứng dụng Google Maps API để xây dựng WebGIS đơn giản, không cần cài đặt phần mềm. Công cụ này rất phù hợp trong việc xây dựng các hệ thống bản đồ chuyên đề trên mạng Internet.

  pdf8p viboruto2711 17-05-2019 22 3   Download

 • Bài viết sẽ giới thiệu mô hình dự báo nhu cầu sử dụng đất phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện và phần mềm hỗ trợ dự báo nhu cầu sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện (gọi tắt là LUDFS).

  pdf9p vinobinu2711 03-03-2020 10 1   Download

 • Hiện nay, công nghệ GIS (Geographic Information Systems) ngày càng phát triển cả về chức năng lẫn nền tảng công nghệ, và xu hướng phát triển các ứng dụng GIS trên nền tảng mã nguồn mở đang được rất nhiều người nghiên cứu áp dụng, hướng đi này thể hiện rõ các thế mạnh của việc áp dụng WebGIS mã nguồn mở là thuận tiện trong vận hành, phát triển mở rộng và chi phí giá thành rất thấp.

  pdf6p vicross2711 20-06-2019 12 0   Download

 • Đề cương luận văn thạc sĩ "Ứng dụng Webgis xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chữa cháy khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội" góp phần vào việc phát triển và mở rộng các ứng dụng của GIS vào các vấn đề trong thực tế, phát triển công nghệ Web hiện nay theo hướng Webgis mã nguồn mở, tích hợp thông tin không gian và thông tin thuộc tính thành một hệ thống thông tin hoàn chỉnh trên nền Web. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc17p nguyentaitho 25-12-2015 470 135   Download

 • Hiện nay và trong tương lai công nghệ ngày càng phát triển, con người đã đến lúc phát triển sang một giai đoạn mới của thập niên - thập niên công nghệ. Hầu hết các công việc truyền thống dần được thay bằng các thiết bị công nghệ kỹ thuật cao nhằm cải tiến công việc, đạt hiệu quả cao và chính xác.Trong lĩnh vực truyền thông thì Internet đóng vai trò là cầu nối quan trọng dẫn con người đến gần nhau hơn và hầu như xoá bỏ mọi khoảng cách về không gian ....

  pdf62p thuan00003 12-08-2012 290 105   Download

 • Việc tra cứu thông tin và đặc biệt là tìm các tuyến thích hợp để đi lại bằng bản đồ giấy thường rất phức tạp, tốn thời gian và sẽ càng khó khăn hơn khi giữa các tuyến đi không liên thông với nhau giữa điểm xuất phát và điểm đích hay khi hệ thống các tuyến trở nên ngày một chằng chịt, một xu hướng ắt sẽ diễn ra trong tương lai không xa. Tuy nhiên với sự trợ giúp của công nghệ máy tính thì công việc đó sẽ trở nên dễ dàng và tiện lợi. Với ý...

  pdf0p cancer23 29-08-2012 216 76   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công nghệ WebGIS
p_strCode=congnghewebgis

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2