intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tác Đảng viên

Xem 1-20 trên 2324 kết quả Công tác Đảng viên
 • Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 7: Công tác Đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng" cung cấp cho người học các kiến thức: Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng, nghiệp vụ công tác Đảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt51p doinhugiobay_05 01-12-2015 435 89   Download

 • Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ trình bày về nhiệm vụ của chi ủy; công tác của Bí thư chi bộ; một số nghiệp vụ chủ yếu về công tác đảng viên ở chi bộ. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những ngành có liên quan.

  ppt52p lelong237 02-04-2015 770 109   Download

 • Bài viết trình bày một vài kết quả và kinh nghiệm bước đầu của huyện ủy Nam Đàn trong việc vận dụng phương châm gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị. Nắm thật vững và vận dụng tốt hơn nữa những phương châm trên, thời gian tới, huyện ủy Nam Đàn nhất định sẽ lãnh đạo, chỉ đạo phong trào trong huyện tiến lên mạnh mẽ, sôi nổi hơn, đồng thời củng cố, xây dựng đảng bộ ngày càng lớn mạnh.

  pdf9p kethamoi5 02-06-2020 16 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý công tác sinh viên ở Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hưu nghị Việt – Hàn. Mời các bạn tham khảo!

  pdf26p quaymax8 27-09-2018 37 8   Download

 • Bài viết này trình bày thực trạng quản lí công tác Đảng tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu quả quản lí công tác Đảng tại trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p nganga_01 04-09-2015 63 5   Download

 • Tài liệu cho chúng ta thấy được vai trò và chức năng của Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác thư viện. Đảng ta đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác thư viện trong thời gian qua.

  pdf9p bella_19 12-03-2014 55 3   Download

 • Bài viết trình bày nội dung về việc tăng cường giáo dục làm chuyển biến nhận thức của các tổ chức, các lực lượng về tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỉ luật, xác định đúng nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp công tác Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong tăng cường công tác Đảng, tăng cường công tác kiểm tra sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về tăng cường công tác Đảng.

  pdf3p danhvi10 23-11-2018 77 3   Download

 • Quản lý đảng viên là một nội dung quan trọng của công tác đảng viên. Làm tốt công tác quản lý đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức đảng không chỉ nắm chắc diễn biến chất lượng, số lượng, cơ cấu đội ngũ đảng viên và từng cá nhân đảng viên mà đó cũng là quá trình giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa đảng viên với tổ chức đảng, kịp thời có những biện pháp công tác thích hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. ...

  pdf81p dellvietnam 23-08-2012 557 180   Download

 • Mời các bạn tham khảo Đề cương Bài giảng số 4: Công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở để nắm bắt được những kiến thức về một số vấn đề chung về công tác Tổ chức ở cơ sở, công tác Tổ chức Đảng ở Chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  doc18p lelong237 02-04-2015 185 47   Download

 • Mỗi nhà trường đều là nơi giáo dục, rèn luyện các thế hệ trẻ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Đảng ta đã khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng...”. Bài SKKN về công tác quản lý giáo viên chủ nhiệm lớp, mời các bạn tham khảo.

  pdf167p somivang123 25-03-2014 127 24   Download

 • Bài viết tìm hiểu tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cán bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác của mình, góp phần làm cho việc quản lý cán bộ ngày càng tốt hơn.

  pdf5p nangthothubon_vn20 02-06-2020 13 0   Download

 • Ga Hà Nội là đầu mối của năm tuyến đường sắt trên miền Bắc. Nó có nhiệm vụ xếp sơ, vận chuyển một khối lượng lớn hàng hóa trong kế hoạch vận chuyển của ngành đường sắt. Kho tàng phương tiện bảo quản thiếu thốn, nên hàng hóa phải để ở nhiều nơi. Cán bộ, công nhân làm việc phân tán. Song, trong mấy năm qua, ga Hà Nội đã bảo quản vật tư, hàng hóa của Nhà nước tương đối tốt. Số đông công nhân, đảng viên ở đây đã giữ vững được tính liêm khiết và phát huy được vai trò gương mẫu của mình trong việc bảo vệ, quản lý vật tư, hàng hóa.

  pdf7p kethamoi5 02-06-2020 9 0   Download

 • Các biên bản làm việc trong khối Đảng, Nhà nước ngoài biên bản họp chi bộ còn có biên bản họp tổng kết Đảng cuối năm. Đây là mẫu biên bản ghi lại quá trình, diễn biến, các nội dung thảo luận như kiểm điểm đảng viên, bỏ phiếu xếp loại Đảng viên, phương hướng hoạt động. Mời các bạn tham khảo mẫu biên bản họp tổng kết công tác Đảng cuối năm với đầy đủ các nội dung cần thiết mà chúng tôi vừa cập nhật được.

  doc5p nguyenhai2591 22-05-2015 2167 200   Download

 • Các căn cứ: Điều 4 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 25/04/2006) Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Ban Chấp hành Trung ương "Quy định thi hành Điều lệ đảng". Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng". Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Nghiệp vụ công tác đảng viên và Lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng"....

  doc9p tuyencoi70 26-12-2010 960 144   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách tương ứng với nội dung phần 3 và phần 4 trong tài liệu. Nội dung phần này trình bày về công tác bạn đọc, tổ chức và quản lý thư viện trường học. Đây là tài liệu học tập hữu ích cho những ai đang làm công tác thư viện ở các trường phổ thông.

  pdf70p talata_1 13-10-2014 324 103   Download

 • Quản lý đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác đảng và và công tác xây dựng Đảng. Thông qua quản lý đảng viên, cáp cấp ủy và tổ chức Đảng nắm được đội ngũ đảng viên và từng cá nhân đảng viên để có chủ trương thích hợp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Bài 3: Công tác quản lý đảng viên.

  ppt113p lelong237 02-04-2015 540 72   Download

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, GD&ĐT của mỗi quốc gia đóng vai trò then chốt, trọng yếu trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “ Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền Giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và...

  doc117p vuongqn1991 18-06-2013 245 67   Download

 • Lãnh đạo (lãnh: cổ áo; trông coi tất cả; thống trị; đạo: đưa đường chỉ lối) là “vạch đường lối và phương pháp hành động cho quần chúng” (ví dụ: Chẳng những phải lãnh đạo quần chúng mà ngược lại phải học hỏi quần chúng - Hồ Chí Minh) Lãnh đạo còn là “đề ra chủ trương, đường lối và tổ chức, động viên thực hiện” Lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là vạch ra đường lối, phương pháp hành động cho quần chúng và tổ chức thực hiện theo quan điểm, mục tiêu, lí tưởng của tổ chức...

  ppt91p peheo_1 31-07-2012 239 59   Download

 • Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p hahanhdhv 19-01-2016 87 4   Download

 • “Thư viện điện tử” và “Thư viện số” là những khái niệm đang còn rất mới ở Việt Nam và cũng tồn tại nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau. Chính vì vậy, việc đưa ra một định nghĩa chung là một điều rất cấp thiết đối với những người làm công tác thư viện. Vậy, “thư viện điện tử” và “thư viện số” là hai khái niệm hay chỉ là một khái niệm? Chúng ta sẽ được hiểu rõ trong những phân tích dưới đây về “thư viện điện tử” và “thư viện số”.

  pdf6p cumeo5000 06-08-2018 66 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1107 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Công tác Đảng viên
p_strCode=congtacdangvien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2