Công ty cổ phần điện lực khánh hòa

Xem 1-6 trên 6 kết quả Công ty cổ phần điện lực khánh hòa
 • Bảng cân đối kế toán bào cáo tài chính tóm tắt của công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa.

  pdf3p haichau 24-06-2009 727 59   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của người lao động tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa. Từ đó, đề ra các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao sự thỏa mãn của người lao động. Số liệu nghiên cứu được thu thập thông qua phiếu khảo sát lấy ý kiến của 320 CBCNV làm việc tại Công ty bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện.

  pdf7p advanger1 06-05-2018 0 0   Download

 • Tiểu luận: Phân tích mã chứng khoán KHP - công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa nhằm trình bày tổng quan về nền kinh tế, kinh tế Việt nam và kinh tế thế giới, cơ chế chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp Điện, tình hình kinh doanh ngành Điện Việt Nam 9 tháng năm 2010, giới thiệu và phân tích báo cáo tài chính của công ty, định giá cổ phiếu của công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa.

  pdf17p orange_12 04-06-2014 96 37   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định và đánh giá các thuộc tính của dịch vụ cung cấp điện tại Điện lực Ninh Hòa, thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa. Phương pháp thảo luận nhóm chuyên gia và khách hàng đã được sử dụng để phát triển danh sách các thuộc tính mà cả khách hàng và các nhà cung cấp điện tin tưởng có tầm quan trọng khi sử dụng dịch vụ cung cấp điện tại thị xã Ninh Hòa.

  pdf6p advanger2 06-05-2018 1 0   Download

 • Xếp hạng tín nhiệm giúp các doanh nghiệp xây dựng hình ảnh và độ tín nhiệm của mình trong sản xuất, kinh doanh nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thông qua xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, doanh nghiệp khẳng định được vị thế và uy tín của mình, đồng thời góp phần rất lớn trong việc quảng bá và phát triển thực lực của doanh nghiệp trên thị trường trong nước cũng như ở nước ngoài.

  pdf9p advanger1 06-05-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 161/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Điện lực Khánh Hoà thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hoà do Bộ Công nghiệp ban hành.

  pdf3p lawdn5 31-10-2009 23 1   Download

Đồng bộ tài khoản