Công ty cổ phần gemadept

Xem 1-5 trên 5 kết quả Công ty cổ phần gemadept
 • Việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Gemadept được căn cứ vào các quy định sau đây: - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội. - Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC, ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch/ Trung tâm giao dịch chứng khoán.

  pdf8p ngocdung 19-06-2009 544 76   Download

 • Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cổ phần Gemadept.

  pdf4p thuyha 24-06-2009 188 32   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT)Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007.

  pdf3p haichau 24-06-2009 608 128   Download

 • Công ty Gemadept tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 1990. Cùng với chính sách đổi mới kinh tế, năm 1993 Gemadept trở thành một trong ba công ty đầu tiên được cổ phần hóa và hiện nay đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Gemadept đã phát triển nhanh, mạnh, bền vững và đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng hải Việt Nam. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm:...

  doc44p whoami_2601 21-09-2011 243 113   Download

 • Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương (TRANSIMEX - SAIGON) là một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa XNK. Hơn 27 năm họat động, vượt qua nhiều thăng trầm và thử thách trên thương trường, Transimex – Saigon không ngừng lớn mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng, ngày càng được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm.

  doc20p nolimit_it 12-11-2010 1018 376   Download

Đồng bộ tài khoản