Conversion optimisation

Xem 1-3 trên 3 kết quả Conversion optimisation
  • Thử nghiệm để tìm ra phương án tốt nhất Đừng trông cậy vào cảm tính của mình khi thay đổi website. Bạn có thể có được kết quả tốt bằng cách thay đổi một cách ngẫu nhiên nội dung (copy, text) và đo lường khoảng bao lâu thì những nội dung này đạt được các mục tiêu conversion mong muốn. Tuy nhiên, không phải tất cả việc thử nghiệm đều giống nhau. Ví dụ như, một sai lầm thường thấy đó là chính là so sánh các dữ liệu của trước và sau các thử nghiệm.

    pdf6p binhmap_5 03-01-2013 18 1   Download

  • The molecular carbon dioxide laser was invented in 1964 by C. K. N. Patel at Bell Labs. Immediately, it proved to be a high-power, continuous wave (CW) laser and a relatively high-efficiency gas laser (20-25% conversion of electrical energy into laser radiation), both in CW or pulsed operation. As a matter of fact, the CO2 lasers are the highest-power CW lasers (more than 100 kW) and one of the highest-energy pulsed gas laser (100 kJ) that are currently available.

    pdf446p qsczaxewd 22-09-2012 35 16   Download

  • Feed Conversion Efficiency (FCE) can be defined as the volume of milk produced by the cow per kilogram of feed consumed by the cow and acts as an accurate indicator of the effectiveness of the feed ration. A fundamental aim of the dairy farmer is to maximise this ratio. Optimising rumen function is the first step towards achieving a favourable FCE. The passage and rumination of the feed ration can be determined by faecal consistency. Faecal consistency can be rated on a scale of 1-5 with a score of 1 indicating watery faeces...

    pdf196p conduongdinhmenh 07-05-2013 20 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản